NguyenKhacBinh.jpeg

Lê Xuân Nhuận và cựu Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc B́nh

 THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN KHẮC B̀NH

 

 

        VÀO một ngày không lâu sau Lễ Quốc-Khánh 1-11-1974, tôi lại nhận được lệnh khẩn vào gặp Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Huỳnh Thới Tây, Phụ-Tá Tư-Lệnh CSQG đặc-trách Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương, mà không được biết lư-do hay mục-đích ǵ, cũng y như lần gọi tôi vào tŕnh-diện, cuối tháng 9 năm 1973, để đưa tôi về Miền Trung.

 

        Tôi vừa bước vào văn-pḥng là Đại-Tá Tây dẫn tôi đi ngay với ông, lên xe, qua bên ṭa lầu của Chuẩn-Tướng (về sau là Thiếu-Tướng) Nguyễn Khắc B́nh, Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia.

        Lên tầng trên rồi, ông mới nói nhỏ với tôi:

        −  Chuẩn-Tướng Tư-Lệnh muốn gặp riêng anh.

*

        Lúc đó, ngồi tại pḥng-chờ ngay trước pḥng-giấy của Tư-Lệnh CSQG đă có ba viên đại-tá đang bàn-căi ǵ đó với nhau.

        Đó là các Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Nguyễn Văn Giàu, Phụ-Tá An-Ninh của Tư-Lệnh, và Trương Bảy, Phụ Tá Điều-Hành của Tư-Lệnh; cùng Đại-Tá Phạm Kim Quy, Trưởng Khối Tư-Pháp.

 

        Đại-Tá Giàu th́ tôi đă gặp trước rồi.  Hồi mới từ Phủ Đặc-Ủy Trung-Ương T́nh-Báo qua Cảnh-Sát Quốc-Gia, ra công-tác ở Vùng II, từ trên phi-cơ bước xuống sân-bay là ông liền bị xâm-xoàng; tôi, là người ra đón ônghầu như lần nào việc liên-quan đến Quân-Lực hay quân-nhân là cấp chỉ-huy CSQG tại Vùng II đều cử tôi đại-diện đi dự họp, tiếp-xúc, v.v...tôi đă giúp đưa ông vào một pḥng-ngủ trong khách-sạn Nha-Trang để ông nằm tạm nghỉ-ngơi.

 

        Đại-Tá Tây giới-thiệu tôi với họ:

        − Đây là Thiếu-Tá Lê Xuân Nhuận, Phụ-Tá Đặc-Biệt Khu I.

 

        Sau khi các ông bắt tay tôi xong, Đại-Tá Bảy tóm-tắt cho Đại-Tá Tây biết sự hiện-diện của họ tại đây, đại-ư là họ phải vào báo-cáo ngay cho Tư-Lệnh biết về cái Thông-Tư quy-định thể-thức giải-tán biểu-t́nh, v́ Tư-Lệnh muốn đọc cho biết nội-dung, trong lúc cần phải có quyết-định gấp về trường-hợp của Thiếu-Tá Liên Thành, Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Thừa-ThiênHuế, là người vừa mới đàn-áp một cuộc xuống đường do chính Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, Chánh Xứ Phú-Cam, dẫn đầu.

 

       Đại-Tá Quy nói rằng ḿnh mới nhậm-chức, nên không biết về cái Thông-Tư ấy, bảo các phần-hành t́m th́ t́m không ra.

        Đại-Tá Giàu nói là vấn-đề cần phải được giải-quyết ngay, v́ phía Hội-Đồng Giám-Mục, Ṭa Tổng-Giám-Mục, nhất là “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, th́ đang gây áp-lực nặng-nề lên Chính-Quyền.

 

        Tôi lợi-dụng cơ-hội nói với Đại-Tá Giàu:

        − Thưa đại-tá, trong vụ vừa rồi ở Huế, Thiếu-Tá Liên Thành đă làm đúng thủ-tục quy-định trong Thông-Tư Liên-Bộ.

        Đại-Tá Giàu nh́n các Đại-Tá Bảy, QuyTây, nhún vai.

 

        Tôi quay qua nói với Đại-Tá Tây rằng bức Thông-Tư Liên-Bộ ấy (Bộ Nội-Vụ, Bộ Tư-Pháp, và Bộ Quốc-Pḥng) hiện có tại Ngành Đặc-Biệt của ḿnh.  Ông hỏi lại tôi có chắc hay không, ở đâu; tôi đáp là tại E2 (Nha Phản-T́nh-Báo/Nội-Chính) của Trung-Tá Phạm Văn Ca; v́ tại cấp Vùng tôi đă nhận được một bản sao từ nơi đó gửi ra.

 

        Đại-Tá Giàu liền nhờ Đại-Tá Tây đi lấy giùm.

        Đại-Tá Tây bảo tôi ngồi chờ, rồi cả bốn ông cùng rời pḥng-chờ, xuống lầu...

*

        Ngồi một ḿnh, tôi vẩn-vơ suy-nghĩ xem những ǵ có thể sẽ xảy ra cho tôi.

 

        Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh là một người rất “dữ”, có thể nói là “độc-tài”.

 

        Trước khi ông qua Cảnh-Sát Quốc-Gia, Trung-Ương cũng như các Địa-Phương đều được tự-do báo-chí.

        Nhiều cấp Vùng, Tỉnh, đă có ấn-hành những đặc-san, nội-san, thư tin, v.v...  Nhưng ông ra lệnh từ nay cấm hết.

        Tại Bộ Tư-Lệnh CSQG có tờ báo “Bạn Dân”, ra đời từ thời Đệ-Nhất Cộng-Ḥa.  Dưới thời Đại-Tá Tổng-Giám-Đốc Nguyễn Văn Y, Chánh Văn Pḥng [thay v́ Phó Tổng-Giám-Đốc] Nguyễn Văn Hay, chính tôi cũng đă có nhiều bài được nhận đăng trên đó, kể cả mấy bài có vẻ... chướng tai.  Bây giờ th́ “Bạn Dân” là tờ báo duy-nhất được tồn-tại, nhưng số đặc-biệt Xuân 1973 th́ măi đến Xuân 1974 mới được phát-hành.

 

        Các vị soạn-thảo bản văn cải-tổ Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia, hẳn không rành về nguyên-tắc hành-chánh, nên trong Sắc-Lệnh số 17A/TT/SL ngày 1-3-1971, biến Tổng-Nha CSQG thành một Bộ Tư-Lệnh, ngang hàng các Bộ khác trong Nội-Các, tức là tách rời khỏi Bộ Nội-Vụ, nhưng đă không có một khoản nào nói về ngân-sách, cho nên ngân-sách của Bộ Tư-Lệnh CSQG vẫn c̣n nằm trong ngân-sách của Bộ Nội-Vụ.  Tết năm 1974, các vị bên Bộ Nội-Vụ giở lư, bắt bí, đ̣i phía CSQG phải nhượng bớt cho họ một phần, nếu không th́ họ không chịu kư chuẩn-chi cho.  Các cấp liên-hệ bên CSQG th́ sợ, không dám tŕnh nội-vụ lên Tư-Lệnh Nguyễn Khắc B́nh.  Báo hại, suốt cả tháng trời Cảnh-Sát Quốc-Gia cấp dưới không có xăng cho xe chạy; các Bộ Chỉ-Huy địa-phương phải dàn-xếp với các nhà thầu để mua chịu xăng cho cảnh-xa...

 

        Ông ở trên cao, có những sự việc cấp dưới không dám tŕnh lên nên ông đâu hay... .

*

        Khi ba viên đại-tá ấy từ văn-pḥng Tư-Lệnh bước ra, Đại-Tá Tây ra hiệu cho tôi cùng đứng dậy để chuẩn-bị đến phiên ḿnh vào.

        Đại-Tá Bảy chỉ vào cái cặp hồ-sơ đang cầm trên tay (tôi đoán là vụ đàn-áp biểu-t́nh ở Huế), nh́n Đại-Tá Tây, lắc đầu... .

 

        Đại-Tá Tây đưa tôi vào gặp Chuẩn-Tướng B́nh.

 

        Trong cuộc gặp mặt này, Đại-Tá Tây chỉ đóng vai tṛ dự-thính và quan-sát-viên, từ đầu đến cuối không hề nói một tiếng nào.

 

        Sau khi bắt tay, mời ngồi, hỏi qua về sức khỏe và gia-đ́nh tôi, xong Tướng B́nh nói:

        Tôi định đưa anh ra làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế, anh nghĩ sao?

 

        Tôi không nghĩ sao hết.

        Trong một thời-buổi mà giấc mơ của không biết bao nhiêu sĩ-quan cấp tá, dù là đă được biệt-phái từ Quân-Lực qua Cảnh-Lực rồi, hay là vẫn c̣n ở bên quân-ngũ, là được cử làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực một Tỉnh, một Thị-Xă, hoặc một Quận ở Thủ-Đô Sài-G̣n, th́ tôi đă thấy chán ngán từ lâu cái chức-vụ mà giá-trị công-chính của nó đă bị nhiều người dẹp bỏ, để chỉ mong đợi cái hệ-quả tư-tà của nó mà thôi.  Có thể nói đó là một cương-vị để làm tiền; trừ một số ít chỉ tự bằng ḷng với những lợi-lộc vừa-phải tự-nhiên-mà-có, c̣n th́ đua nhau đổi trắng thay đen vơ-vét cho đầy túi tham, mà điều tệ-hại hơn hết là do đó mà dung-dưỡng tệ-nạn xă-hội, làm suy-yếu đội-ngũ Quốc-Gia, tạo kẽ hở cho đối-phương xông lên.

 

        Tôi nghĩ đến bản-thân tôi, mà gia-đ́nh c̣n ở Nha-Trang: nếu làm việc ở Đà-Nẵng như hiện nay th́ tôi c̣n có thể ít nhất mỗi tháng một lần về Trung-Ương và nhân đó ghé thăm gia-đ́nh, chứ đi làm việc ở các Tỉnh khác th́ khó mà về Nha-Trang v́ trái ngả đường; c̣n nếu đưa vợ+con theo th́ cứ mỗi lần dời-đổi chỗ ở là một lần hao-tốn, xáo-trộn, mà đă chắc ǵ ở được tại một Tỉnh nào lâu đâu.

        Riêng đối với Huế, sau mười lăm năm dâu-bểkể từ ngày tôi bị đày đi khỏi nó, v́ chống độc-tài Nhà Ngô, vào năm 1960bộ mặt đă khác hẳn rồi, tấm ḷng cũng chẳng c̣n nguyên; bây giờ nếu tôi vẫn ở xa Huế mà giúp-đỡ Huế th́ dễ, chứ ở ngay Huế th́ e tôi sẽ khó ḷng mà tự giúp-đỡ được ngay chính ḿnh.

 

        Tôi thấy rơ là các cấp chỉ-huy của tôi hiện nay, Chuẩn-Tướng B́nh và Đại-Tá Tây, đă dành cho tôi một ḷng ưu-ái đặc-biệt, cả một đặc-ân lớn-lao.  Đáng lẽ tôi nên nói một câu ǵ khéo-léo, để vừa chối-từ vừa tỏ ḷng cám ơn.

        Biết bao nhiêu lần tôi đă nghe rơ các người xung quanh, dù là ở cấp Xă Ấp, ở cấp Toán Tổ, nói đến “cất-nhắc”, nói đến “chức-phận”, nào là “tri-ân”, nào là “trung-thành”.  Nhưng tôi không thể sử-dụng miệng lưỡi ḿnh trong trường-hợp này, mặc dù biết rằng một lời nói ngọt sẽ gây được nhiều thiện-cảm nơi người nghe hơn.

 

        Tôi đáp:

        Xin thiếu-tướng cho tôi ở lại Đà-Nẵng.

        Cả Chuẩn-Tướng B́nh lẫn Đại-Tá Tây đều giữ vẻ mặt điềm-nhiên, nhưng tôi nghĩ là họ hẳn không khỏi ngạc-nhiên.

 

        Tướng B́nh hỏi tôi:

        Tại sao anh không thích ra Huế?

 

        Tôi nghĩ ngay đến trách-vụ ổn-định t́nh-h́nh nội-chính ở Miền Trung mà Trung-Ương đă giao cho tôi, nhất là ở Huế, mà cụ-thể là chồng đơn/hồ-sơ khiếu+tố dày thịch từ Huế mà tôi đă tế-nhị xin giao qua cho phía An-Ninh Cảnh-Lực nhận-hành năm ngoáinhưng thực ra các vụ-việc vẫn chưa hẳn đă được giải-quyết trôi tṛn.

 

        Tôi thực t́nh trả lời Chuẩn-Tướng B́nh:

        V́ tôi bị đổi đi xa, nay được trở về; gặp những kẻ đáng bị trừng-trị mà dung-thứ th́ không được, nhưng ra tay th́ sẽ bị xem là trả thù hoặc trở mặt, e không trọn tiếng với đời...

 

TrungTri.jpg

 

           Phóng-ảnh trang 229 “Về Vùng Chiến-Tuyến” (1996)

 

        Tướng B́nh hỏi tiếp:

        Anh thấy nếu ở nơi khác th́ dễ làm việc hơn ở Huế sao?

 

        Tôi sợ là ông hiểu lầm rằng tôi tránh né những nơi khó-khăn.  Tôi không tránh né khó-khăn mà tôi chỉ muốn tránh né những nơi mà ḿnh có thể bị dùng làm vật hy-sinh.  Tự-nhiên tôi thấy muốn nói, công-khai và trực-diện, v́ đây quả là cơ-hội hiếm có, rằng:  “Các ông đừng đánh giá tôi ngang hàng với đa-số cùng mang cấp-bậc và/hoặc cùng giữ chức-vụ như tôi!”ư tôi định nói là v́ tôi không gặp thời, chứ thực ra th́...  Tôi bỗng kịp tự kiềm-chế, và chỉ tŕnh-bày một cách mà tôi cho là... khiêm-tốn:

        Tôi có khả-năng làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại bất-cứ một Tỉnh nào trên toàn-quốc, mà không thua kém bất-cứ một người nào.

 

        Nói xong, tôi tự thấy là ḿnh đă lỡ lời.

        Nhưng Tướng B́nh gật đầu.  Hẳn ông hiểu rơ là tôi nói thật.

        Nhưng có lẽ ông tưởng tôi muốn xin đi làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại một Tỉnh nào không có người cũ quen tôi, để dễ trừng-trị những kẻ phạm-pháp hơn chăng, nên ông hỏi tôi:

        Anh nghĩ thế nào về Tỉnh Quảng-Nam?

 

        Thừa-Thiên là quê mẹ tôi; tôi đă lớn lên ở đó, tôi có ở đó rất nhiều kỷ-niệm trọn đời khôn quên, thế mà tôi đă chối-từ, huống ǵ Quảng-Nam.  Tôi thấy thật khó nói lên ư-kiến của ḿnh.  Tuy thế, nh́n thấy nét mặt của tôi là ông biết ngay tôi không nhận lời.       

        Ông liền nói tiếp:  

        Tôi cho anh chọn Tỉnh nào anh thích.

 

        Đến tận nước này th́ thật quá lắm.  Một vị Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát toàn-quốc, đồng-thời cũng là Đặc-Ủy-Trưởng Phủ Đặc-Ủy Trung-Ương T́nh-Báo, thứ-bậc gấp đôi Bộ-Trưởng, hiện có đầy-đủ quyền-hành cũng như dư-thừa thuộc-viên thân-tín để chọn bổ-nhiệm vào các chức-vụ chỉ-huy, từ ở Trung-Ương xuống đến Xă Phường, mà lại chấp-nhận cho tôi tự chọn địa-phương công-tác theo ư muốn riêng của ḿnh!  

        Tôi thật xúc-động trước thái-độ đó, cùng lúc cảm thấy thỏa-măn, v́ tự-ái được vuốt-ve.

  

        Phải chăng Cấp Trên cần tôi tập-trung nỗ-lực đảm-trách an-ninh trật-tự riêng cho một Tỉnh quan-trọng, như Tỉnh Thừa-Thiên, mà tỉnh-lỵ là Thị-Xă Huế, nơi xuất-phát liên-tục của những phong-trào chống-đối Chính-Quyền Trung-Ương, và hiện nay vẫn là nơi sôi-sục chính-t́nh, nên cần có tôi có mặt thường-trực tại chỗ để chuyên-chú lo ổn-định nội-an; hoặc Tỉnh Quảng-Nam, là nơi bám trụ của các cơ-quan đầu-năo của cả Đảng-Ủy Liên-Khu V lẫn Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu V của đối-phương, cũng là hậu-cứ tiếp-nhận lực-lượng cộng-sản từ Bắc-Việt xâm-nhập vào, bàn-đạp để chúng vừa cầm chân Quân-Đoàn I của ta, vừa tiến sâu hơn vào các tỉnh ở phía Nam, kể từ vùng đất địa-đầu chiến-lược này bên trong pḥng-tuyến A-Sau và Đèo Hải-Vân, nên cần có tôi chú-tâm bảo-vệ số đông đồng-bào bị kẹt tại các Xă Ấp thuộc vùng tranh-chấp ở giữa hai bên?  Nếu thế th́ tại sao ông lại bảo tôi chọn Tỉnh nào khác hơn?  Hay là ông định đưa người nào khác đến thay-thế tôi ở trách-vụ và hoạt-hạt hiện-thời?  Trong trường-hợp đó, tôi nên chọn một Tỉnh nào tiện đường cho tôi để dễ đi+về chăm-sóc gia-đ́nh hiện ở Nha-Trang

        Tôi bèn hỏi lại:

        Thưa thiếu-tướng, bất-cứ ở Vùng nào?

 

        Tướng B́nh mỉm cười, nhận thấy tôi đă lợi-dụng câu nói của ông, trả lời:

        Cứ tạm chọn ở Vùng I trước đă!

 

        Quảng-Trị, Quảng-Tín, Quảng-Ngăi, đều càng bất-tiện hơn Thừa-Thiên Quảng-Nam.  Tôi suy-nghĩ nhanh trong đầu: nếu lại từ-chối th́ có thể làm cấp trên bực ḿnh, nên tôi dựa theo câu nói của ông mà trả lời ông, v́ tôi biết chắc là sẽ bị từ-chối ngay:

        Nếu thiếu-tướng cho tôi đảm-trách Thị-Xă Đà-Nẵng...

 

        Và, để mở một lối thoát cho cả ông lẫn tôi, hầu chấm dứt vụ cử-nhiệm này, tôi nói thêm:

        Tôi có thể kiêm-nhiệm cả Đặc-Cảnh Vùng I lẫn Cảnh-Lực Thị-Xă Đà-Nẵng, để nâng phía Sắc-Phục ở đó lên... .

*

        Chuẩn-Tướng B́nh im-lặng một lát rồi chuyển câu chuyện qua đề-tài khác.  Ông hỏi tôi:

        Anh có tham-gia đảng-phái nào không?

        Tôi đáp:

        Tôi là người không đảng-phái.

        Có lẽ ông muốn hỏi xem, ngoài các đảng-phái chính-trị ra, c̣n có hội-đoàn, phe-nhóm hoặc nhân-vật hữu-danh hữu-quyền nào khác đỡ đầu cho tôi hay không, nên ông khéo-léo:

        Hồi đó, ai giới-thiệu anh qua Phủ Đặc-Ủy?

 

        Sự-việc thật là đơn-giản, nhưng ông không nghĩ đơn-giản, và tôi cũng khó tŕnh-bày đơn-giản. 

        Cả một quá-tŕnh chuyển-biến của Ngành Cảnh-Sát Công-An Quốc-Gia qua suốt gần ba thập-niên hiện lên trong đầu-óc tôi; nhưng các viên-chức dù cao cấp nhất, dù lớn chức nhất, và già nghề nhất, cũng có mấy ai nắm vững vấn-đề? 

 

        Tôi đành trả lời ngắn gọn:

        Tôi được chỉ-định dự thi khả-năng chuyên-môn, trắc-nghiệm bằng máy polygraph ḍ-sự-nói-dối, học Khóa đầu tiên T́nh-Báo Đặc-Biệt Cao-Cấp của Mỹ, rồi được biệt-phái qua Phủ Đặc-Ủy, chứ không do sự giới-thiệu của một nhân-vật hay đoàn-thể nào.

 

        Tướng B́nh lại đổi đề-tài.  Ông hỏi tôi:

        Anh với Lê Văn Hảo liên-hệ thế nào?

 

        Th́ ra Cấp Trên vẫn chưa biết rơ sự liên-hệ ấy. 

        Tôi đáp:

        Lê Văn Hảo là em-khác-mẹ của vợ tôi.

        Ông hỏi thêm:

        Sau vụ cộng-sản tổng-tấn-công Tết Mậu-Thân 1968 th́ sao?

        Tôi tŕnh-bày:

        Hảo theo Việt-Cộng; tôi có báo-cáo lên Trung-Tá Nguyễn Mâu, hồi đó là Phụ-Tá Tư-Lệnh/Trưởng Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương; Trung-Tá Mâu nói rằng:  “Trong một gia-đ́nh, có thể có người này bên này, kẻ kia bên kia; nếu anh không dính-dáng ǵ với y th́ thôi!”  Đương-nhiên TrT. Mâu và CSĐB Trung-Ương đă cho mật theo-dơi vụ này.  Thực-tế, tôi, và vợ tôi, không hề liên-lạc với anh-ta.

 

        Tôi rất ngạc-nhiên tại sao măi đến giờ này Chuẩn-Tướng Tư-Lệnh Cảnh-Lực mới nêu vấn-đề đó ra với tôi.

        Phải chăng Trung-Ương không biết chuyện đó trước khi cử tôi ra Miền Trung?

        C̣n nếu có biết và có nghi tôi th́ đâu có bổ-nhiệm tôi?

        Ngược lại, tuy biết mà vẫn tin tôi th́ c̣n nhắc lại làm ǵ?

        Hay là măi đến gần đây mới biết?

 

        Tôi nhớ, trước đó không lâu, trong một buổi họp tại pḥng-giấy của Thiếu-Tướng Hoàng Văn Lạc, Phó Tư-Lệnh Quân-Khu I, nhân khi Đại-Tá Lê Quang Nhơn, Chánh-Sở I An-Ninh Quân-Đội, thuyết-tŕnh về công-tác theo-dơi các quân-nhân có liên-hệ gia-đ́nh với Việt-Cộngcác quân-nhân này có tên trong một loại hồ-sơ đặc-biệt gọi là “Hồ-Sơ Z”; cách phân-loại này về sau cũng được áp-dụng đối với cảnh-nhânĐại-Tá Nhơn đă nói:  “Ngay trong năm anh+em chúng tôi ngồi họp ở đây, cũng có người có hồ-sơ Z”.

       Năm người hiện-diện là Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng I; Đại-Tá Phạm Văn Phô, Trưởng Pḥng 2 Quân-Đoàn và Quân-Khu I; Trung-Tá Phạm Xuân Bách, Phụ-Tá Trung-Tâm-Trưởng Phụng-Hoàng Vùng I; Đại-Tá Nhơn, và tôi.

       Họ có ám-chỉ ǵ tôi hay không?

 

        Hẳn là Tướng B́nh có được “Người Bạn Đồng-Minh” [tên gọi mới của cố-vấn CIA] cho biết, v́ chính tôi đă đích-thân kể rơ mối liên-hệ ấy với “Người Bạn Đồng-Minh” của tôirồi NBĐM Vùng I báo-cáo lên NBĐM Trung-Ương, rồi vị này báo lại cho Tướng B́nh, nên ông đích-thân hỏi tôi để ông trực-tiếp nghe cho rơ hơn?

 

        Nguyên Bộ Tư-Lệnh CSQG/Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương có khám-phá ra được một Cụm T́nh-Báo Chiến-Lược của Cộng-Sản Bắc-Việt hoạt-động tại Miền Nam.  Cũng như Vũ Ngọc Nhạ của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, Huỳnh Văn Trọng, là Phụ-Tá của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, bị lột mặt nạ là cán-bộ nội-tuyến của đối-phương.  Trong việc lùng bắt đồng-bọn tại địa-phương, Trưởng Ngành Đặc-Cảnh hồi đó tại Vùng I là Chủ-Sự Pḥng Cảnh-Sát Đặc-Biệt Lê Đ́nh Khôi nguyên là một cán-bộ VC hồi-chánh v́ đă “sơ-xuất để cho cán-bộ của địch tại địa-phương lọt lưới” nên bị nghi là Việt-Cộng nằm vùng.  Khôi bị Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia cất chức, tạm giữ để điều-tra suốt nhiều tháng, xong cho trở về tiếp-tục làm việc tại cơ-quan cũ, là Ngành Đặc-Biệt Vùng I, bây giờ ở dưới quyền tôi*.

         -------

        *Sự Thật là Lê Đ́nh Khôi phải trả tự-do cho một nữ cán-bộ VC theo lệnh của cấp chỉ-huy trực-tiếp, hồi đó là Kiểm-Tra Vơ Lương, Giám-Đốc Nha CSQG Vùng I (mà theo dư-luận th́ ông này đă có quan-hệ riêng-tư với ả-ta).  Sau vụ đó th́ chính Ô. Vơ-Lương cũng đă rời khỏi Vùng I, về Sài-G̣n.

 

        Lê Đ́nh Khôi hồi đó tạm-trú tại nhà của Ô. Lê-Văn Tập, một phú-gia tên-tuổi của Thành-Phố Đà-Nẵng, bạn thân của thân-phụ Khôi.  Ô. Tập, có ba bà vợ, có mấy người con-gái trẻ tuổi cùng ở tại đây.  Do đó, nhân-viên điều-tra tưởng rằng Khôi là con-rể trong nhà này.  Nay tôi mới đến, v́ chưa có chỗ ở, nên cũng tạm-trú tại đó, là nhà của nhạc-phụ tôi.  V́ thế, khi Người Bạn Đồng-Minh muốn t́m hiểu tôi, mà cách hay nhất là nhờ chính các nhân-viên Đặc-Cảnh bí-mật điều-tra giùm, th́ kết-quả là tôi trở thành anh-em-cột-chèo với Khôi, người đang bị theo-dơi v́ bị nghi là nội-tuyến của đối-phương.

 

        Tôi được thân-t́nh-viên trong nội-bộ cơ-quan CIAṬa Tổng-Lănh-Sự Hoa-Kỳ tại Đà-Nẵng cho biết, rằng Người Bạn Đồng-Minh Vùng I của tôi, là Đại-Tá Kenneth Ferguson, cũng có giao cho Người Bạn Đồng-Minh Tỉnh Thừa-Thiên/Thị-Xă Huế đảm-trách việc điều-tra này, v́ ngại nhân-viên Đặc-Cảnh trong này [Đà-Nẵng] thiên-vị về tôi, và trước kia tôi và vợ tôi ở Huế, mà gia-đ́nh Ô. Lê Văn Tập cũng như Lê Đ́nh Khôi cũng đều gốc Huế.

        Người Bạn Đồng-Minh ngoài đó đương-nhiên phải nhờ Ngành Đặc-Biệt đồng-cấp [cấp tỉnh/thị] của ḿnh; như thế th́ hẳn nhân-viên của Sở Đặc-Cảnh Thừa-Thiên/Huế đă vào Đà-Nẵng ṃ-mẫm ḍ-la.

 

        Tôi biết được điều đó, nên đặt thẳng vấn-đề với Ferguson.

 

        Các cô em của vợ tôi hồi đó c̣n đi học, mà nhà Ô. Lê-Văn Tập là nhà lớn, có lầu, có sân, ở giữa thành-phố, nên vào buổi chiều, nhất là vào các ngày cuối tuần, có khá nhiều bạn học đến chơi, người ngoài không phân-biệt được ai là con, ai là bạn của con ông.  Lê Đ́nh Khôi là con của Ô. Hường [Hồng Lô Tự Khanh] Loan (bạn của Ô. Tập) đă cưới một cô trong số các cô nữ-sinh ấy, không phải là con của Ô. Tập, nên Khôi không phải là rể của Ô. Tập, tức Khôi không phải là anh-em-cột-chèo của tôi.

 

        Tôi cho Ferguson xem hồ-sơ của Khôi, với giấy giá-thú, tờ khai lư-lịch, chứng-minh là vợ đương-nhân không có họ-hàng ǵ với gia-đ́nh vợ tôi.  Ferguson vừa mừng-rỡ cám ơn tôi, vừa luống-cuống ghi-chép những điểm cần; tôi đoán là anh đang lựa lời để biện-minh cho việc-làm của ḿnh, mà suưt nữa là phạm phải lỗi-lầm.  Cuối-cùng, không thể dối ḷng, anh thú-nhận:

        – Tôi tưởng là anh lọt vào lưới tôi, nhưng chính là tôi lọt vào lưới anh!

        Đó là câu nói chống-chế xă-giao, nhưng nó bộc-lộ đức-tính ṣng-phẳng của Người Bạn Đồng-Minh của tôi.

 

        Tiếp theo, tôi cho Ferguson biết thêm về một mối liên-hệ khác trong gia-đ́nh vợ tôi, quan-trọng hơn cái mẩu tin dởm về anh-em-cột-chèo.

        Ô. Lê Văn Tập, cha của vợ tôi (đă qua đời vào năm 1968), là thân-phụ của Tiến-Sĩ Lê Văn Hảo, Chủ-Tịch “Ủy-Ban Nhân-Dân Cách-Mạng Tỉnh Thừa-Thiên / Thành-Phố Huế” vào vụ Tết Mậu-Thân.

        Vợ tôi là chị-khác-mẹ của Hảo, chứ không phải là một trong số các cô em.

        Lê Văn Hảo đi du-học Pháp từ nhỏ, tốt-nghiệp năm 1965, về nước dạy tại các Viện Đại-Học Sài-G̣n, Đà-Lạt, và Huế, rồi vào trước vụ VC tổng-công-kích Tết Mậu-Thân 1968 tại Huế th́ vào rừng với đối-phương.

 

        Trước kia, vợ tôi ở với mẹ ruột tại Huế, c̣n Hảo th́ ở Châu Âu.

        Sau ngày Lê Văn Hảo* hồi-hương th́ Hảo chỉ ở Sài-G̣n Huế, c̣n tôi [cùng với vợ tôi] th́ bị cầm chân trên Cao-Nguyên (Darlac, Quảng-Đức, Pleiku) từ năm 1960.

        -------

        *Đă bỏ VC qua tị-nạn chính-trị tại Pháp từ năm 1989 và đă chết rồi.           

 

        Tóm lại, v́ biết em ḿnh hoạt-động cho VC nên vợ tôi không liên-lạc hỏi-han ǵ, c̣n tôi th́ chưa hề gặp mặt Hảo cho đến tận ngày hôm nay.

 

        Đó là tin-tức sốt dẻo anh-rể thật-sự của một nhân-vật cộng-sản quan-trọng hiện-thời có giá-trị gấp bội phần so với trường-hợp của Lê Đ́nh Khôi chỉ là một viên-chức bị nghi, mà mấy tên gà-mờ gán cho là “anh-em-cột-chèo” với tôi.

 

        Tất-nhiên Ferguson đă cho tái-kiểm-chứng, và đă có được sự thật một cách đơn-giản, nhanh-chóng, dễ-dàng.

 

        Từ đó, anh cởi-mở và tận-tụy với tôi hơn bao giờ.

 

        Nhưng cũng từ đó tôi phải khổ nhọc với công-vụ hơn bao giờ, v́ phải đương-đầu nhiều hơn với cả khách ngoài ngành cũng như bạn trong nghề, trong lúc c̣n phải đối-phó với quân thù cả đằng trước mặt lẫn đằng sau lưng*.

 

        -------

        *Sự-việc này đă được kể lại trong cuốn “Về Vùng Chiến-Tuyến” do Nhà “Văn Nghệ” xuất-bản năm 1996 (trang 302-03).  

Bỗng-nhiên, trên diễn-đàn vô-tuyến “PalTalk” vào ngày 23-8-2010, cựu Thiếu-Tá Liên Thành, cựu CHT/CSQG Thừa-ThiênHuế, đă phát-biểu rằng Phan [thay v́ Lê!] Xuân Nhuận, ở cương-vị Trưởng Ngành Đặc-Biệt Vùng I, ‘đă bị sa-thải khỏi cơ-quan Cảnh-Sát Quốc-Gia một thời-gian, v́ đă thả một cán-bộ VC, có liên-hệ gia-đ́nh với CS (có vợ là em của Lê Văn Hảo)’, v.v...

        Lê Xuân Nhuận đă cải-chính nhưng Liên Thành vẫn giữ nguyên lời “tố-cáo” của ḿnh.

 

LeVanHao.jpg

 

           Phóng-ảnh trang 303 “Về Vùng Chiến-Tuyến” (1996)*

        -------

        *Xin lưu ư là Lê Đ́nh Khôi cầm đầu Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng I Chiến-Thuật vào thời Kiểm-Tra Vơ Lương làm Giám-Đốc CSQG Vùng I Chiến-Thuật (từ 1966) rồi đến Thiếu-Tá Hồ Anh Triết làm Trưởng Ngành Đặc-Biệt Vùng I vào thời Đại-Tá Dương Quang Tiếp làm CHT/CSQG Vùng I c̣n Lê Xuân Nhuận th́ măi đến cuối năm 1973 mới “về Miền Trung” vào thời Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc.

        Vậy th́: Khôi Nhuận cách nhau 2 “thời”, vào khoảng 5 năm:

        Rơ là “rứt râu cha nọ cắm cằm mẹ kia!”

 

        Tôi tŕnh-bày lại rơ-ràng chi-tiết việc đó với Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh [và Đại-Tá Huỳnh Thới Tây]*.

        -------

        *Phải chăng Người Bạn Đồng-Minh Vùng I đă không cho NBĐM Thừa-ThiênHuế biết; hoặc có cho biết, nhưng NBĐM ngoài đó không báo lại cho phía CSQG/CSĐB đồng-cấp biết hoặc có thông-báo, nhưng v́ lư-do nào đó, tỷ như ngôn-ngữ (người Mỹ ít khi nhấn mạnh “elder” hay “younger” brother/sister) nên người nghe không c̣n nhớ đúng về việc Lê Văn Hảo là “em-khác-mẹ”, chứ không phải là “anh” của vợ tôi.

 

        Bỗng tôi giật ḿnh.  Phải chăng Cấp Trên không chỉ nghi tôi v́ tôi có thân-nhân là Việt-Cộng, mà lại nghi tôi v́ tôi “lư-tưởng” quá chừng:  không cần phe-phái, không màng cấp-chức, không thèm lợi-lộc, mà vẫn phục-vụ tận-tụy và hữu-hiệu hơn người?  (Tôi đă có nghe Trung-Tá Nguyễn Hữu Hải, Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, kể lại rằng, trong một cuộc họp tại Trung-Ương, Đại-Tá Huỳnh Thới Tây khi đề-cập đến tôi, đă khen-ngợi tôi không tiếc lời, đồng-thời lại đặt câu hỏi: “Quái! Sao thằng Nhuận nó tài đến thế!”)

*

        Ngưng một lát, Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh chuyển sang vấn-đề khác:

        Anh nói tóm-tắt t́nh-h́nh ở Huế hiện nay ra sao?

 

        T́nh-h́nh ở Huế nói riêng, và những nơi khác liên-quan đến Huế nói chung, th́ tôi đă có báo-cáo lên đầy-đủ rồi.

        Tôi chỉ nhấn mạnh vài điểm nổi bật mà thôi:

        Về phần cộng-sản th́ quả trước đây chúng đă nắm được đa-số các tay “lănh-tụ” tập-thể sinh-viên, nhất là qua vụ vu-khống “Chính-Quyền bắt cóc Sinh-Viên” vừa rồi, chúng đă tạo được ảnh-hưởng trong giới phụ-huynh sinh-viên & học-sinh, giáo-chức, và cả quần-chúng nói chung.

        “Nhưng tôi đă lập kế-hoạch, đích-thân chỉ-đạo và yểm-trợ cho Sở Đặc-Cảnh Thừa-Thiên/Huế sử-dụng một số biện-pháp t́nh-báo chuyên-môn để lật ngược lại thế cờ, làm chủ t́nh-h́nh.  Hiện nay, chúng ta đă chiếm được thế thượng-phong đối với cộng-sản trong giới giáo-chức, sinh-viên & học-sinh ở nội-thành rồi”*.

        -------

        *Xem các trang 269 và 279.

 

        Về phần nội-chính?

        Tuy không có những tổ-chức nhỏ và nhiều như từ Đà-Nẵng trở vào, nhưng hai tổ-chức lớn th́ rất đáng được Chính-Quyền quan-tâm:  đó là “Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc” và “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh”, mà cấp-thiết nhất là “Phong-Trào” này.

 

        Anh nói về Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc trước.

        Lực-Lượng” ấy quy-tụ được hầu hết Phật-Tử là thành-phần đại-đa-số trong dân-chúng, kể cả công-chức và quân-nhân.  Ngoài Khối Ấn-Quang xuất-phát từ Miền Trung và kiểm-soát hầu hết Phật-Giáo-Đồ khắp nơi, Đại-Tướng Dương Văn Minh đă thu-phục được hầu hết giới tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Nam, và Giáo-Sư Vũ Văn Mẫu đă lôi-cuốn được hầu hết khối tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Bắc di-cư.  Đối với quốc-tế th́ đó là thành-phần thứ ba; đối với quốc-nội th́ đó là tập-hợp dân-sự lớn mạnh nhất, bao gồm nhiều chính-đảng nhất; các cấp lănh-đạo lại là nhân-vật dân-cử có quyền bất-khả xâm-phạm.

        “Điều đáng nói là cộng-sản đă len-lỏi vào, và chính-quyền địa-phương th́ không dám ḍm-ngó đến, phó mặc cho Trung-Ương lo.

        “Tuy thế, tôi đă có người bên trong, cho nên biết trước chương-tŕnh & nội-dung sinh-hoạt của họ, khắp Vùng.

        “Trên hết, chính tôi đă gặp, trực-tiếp nói chuyện với Thượng-Nghị-Sĩ Vũ Văn Mẫu, Giáo-Sư Vơ Đ́nh Cường, và các tay cầm đầu, nên biết ư-đồ của họ, và tôi đă có tŕnh lên thiếu-tướng rồi.”

        Anh có chắc-chắn là không có ǵ đáng lo?

        Vâng, nếu họ vẫn cứ tổ-chức mít-tinh tại các sân chùa, chứ không xuống đường gây xáo-trộn trật-tự chung, như họ đă cam-kết với tôi, và nếu họ không xúi-giục quân-đội gây binh-biến ǵ, mà chỉ chờ-đợi đến ngày bầu-cử Tổng-Thống, vào cuối năm tới, như họ đă nói rơ với tôi.  Tính đến hôm nay, và riêng Miền Trung th́ thế; c̣n về tương-lai, và các nơi khác th́ tôi không dám đoán trước...

 

        C̣n về “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”?

        Tôi tin là Thiếu-Tướng B́nh, tuy là tín-đồ Đạo Chúa, nhưng ông “sống đời công-chính theo lời Chúa dạy”, sẽ “rất công-b́nh chứ không thiên-vị Đạo nào”, không bao che cho người nào, nên tôi nói thẳng cảm+nghĩ của tôi:

        Chủ-đề chống tham-nhũng th́ hấp-dẫn đối với mọi người, kể cả một số người mà bản-thân cũng không trong-sạch ǵ; nhưng tham-gia vào “Phong-Trào” th́ hầu như là chỉ có tín-đồ Kitô-Giáo*; c̣n xuống đường th́ là những phần-tử mà quyền-lợi vật-chất hoặc tinh-thần đă quá gắn liền với cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và gia-đ́nh.

        -------

        *Một số nhân-vật chính-đảng và tổ-chức khác có tham-gia vào, nhưng không đáng kể so với đại-khối hơn 301 linh-mục.

 

        “Dù sao, cuộc biểu-t́nh của họ mà bị Cảnh-Sát [do Thiếu-Tá Liên Thành chỉ-huy] đàn-áp vừa rồi cũng đă gây được một tiếng vang, có lợi cho “Phong-Trào”, tức là có hại cho Chính-Quyền.  Đó là một bước ḍ đường.  Tin-tức mới nhất cho biết là “Phong-Trào” sẽ tổ-chức xuống đường khắp nước.  Từ Huế, Quảng-Trị vào các Tỉnh Vùng II th́ do Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, cha xứ Phú Cam, khởi-xướng.

        “Tại Thủ-Đô Sài-G̣n và các Tỉnh Vùng III, Vùng IV th́ do Linh-Mục Trần Hữu Thanh phát-động.

        “Khi đó th́ t́nh-h́nh khắp nước sẽ rối beng; Chính-Quyền khó kiểm-soát được dân-chúng, ngay cả các Ban Tổ-Chức biểu-t́nh cũng không nắm vững thành-phần tham-gia.  Và không ai đối-phó nổi với phản-ứng của các thành-phần bị họ chống, trong khi các phương-tiện truyền-thông trong và ngoài nước tha-hồ đổ thêm dầu vào.

        “Tóm lại, ‘Phong-Trào’ không chờ đến ngày bầu-cử sang năm; họ muốn Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ-chức ngay; họ muốn có một Tổng-Thống là tín-đồ Đạo Kitô.”

 

        Chuẩn-Tướng B́nh nhắc tôi:

        Tổng-Thống [Nguyễn Văn Thiệu] cũng là...

 

        Tôi thấy ông có vẻ thực t́nh muốn biết Sự Thật nên tôi tŕnh-bày:

        Nhưng có một số phần-tử phân-biệt “đạo ḍng” với “đạo theo*.  Vả lại, vấn-đề không ngừng ở đó, mà là nhắm vào vai tṛ giáo-dân của người lănh-đạo quốc-gia.  Họ muốn có một Tổng-Thống rập khuôn cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm.  Tống-Thống hiện nay không hề đối-xử phân-biệt với các tín-đồ đạo khác, không chịu lợi-dụng Chính-Quyền để tạo ưu-thế cho Đạo Kitô tỷ như gia-tăng tín-đồ mà lại lập một đảng riêng là Đảng Dân-Chủ, nên họ bất-măn.  Họ đồn miệng rằng Đức Tổng-Giám-Mục Nguyễn Văn B́nh đă “cảnh-cáo” Tổng-Thống về khoản này. 

        -------

        *Trong quan-điểm đó, măi đến thế-kỷ 21, nhà văn Nguyễn Văn Lục c̣n phát-biểu về Cựu-Hoàng Bảo-Đại như sau:

        “Bản thân Bảo Đại là người gốc Phật giáo, cái nhăn hiệu Thiên Chúa giáo bất quá chỉ là ‘đạo theo cho có lệ, và chính thức ông chưa hề bao giờ là người Thiên Chúa giáo.”

 

        “Nổi bật nhất là nội-dung những lời thuyết-giáo của Linh-Mục Nguyễn Kim Bính tại nhà thờ Phú-Cam, Huế, mà tôi đă cho thu băng gửi tŕnh thiếu-tướng, trong đó đă có hai đoạn tiêu-biểu cho hai phương-diện của một vấn-đề:  một đoạn Linh-Mục Bính hằn-học khích-động đồng-đạo, đại-ư “người ta đă ám-hại một tổng-thống anh-minh...”, và một đoạn ông cay-đắng phân bua, đại-ư “như tôi là một Cha Xứ Phú Cam này, có ai mà không biết tôi; thế mà cái “ngài” Đại-Tá Tôn Thất Khiên ấy, cái “đấng” Tỉnh-Trưởng Tôn Thất Khiên ấy, đến nhậm-chức ở đây đă bao lâu rồi, mà vẫn chưa hề đến thăm hỏi tôi lấy một lần...”

 

        Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh gật đầu:

        Tôi đă có nghe cuốn băng ấy rồi.

        Ông hỏi tiếp tôi:

        Theo anh th́ những việc ǵ cụ-thể có thể xảy ra trong tương-lai gần, hậu-quả thế nào?

 

        Cộng-sản Bắc-Việt ồ-ạt chuyển quân và chiến-cụ vào.  Quân-Lực của ta th́ bị bó tay v́ bản Hiệp-Định Paris; nếu có đụng-độ quân-sự th́ điều đó thuộc thẩm-quyền của cấp Trung-Ương.  Riêng về phương-diện chính-trị nội-bộ th́ t́nh-h́nh chung ngày càng xấu thêm:  các cấp Chính-Quyền địa-phương không biết thu-phục dân-tâm; nhất là ở vùng ven-ô, nói chi ở vùng tranh-chấp.  Đồng-bào chán ghét tham-nhũng, mà lại khao-khát ḥa-b́nh.  Tổ-chức của nhóm các Linh-Mục Trần Hữu Thanh Nguyễn Kim Bính là “Phong Trào Nhân Dân Chống Tham Nhũng để Cứu Nước và Kiến Tạo Ḥa B́nh”.  Một số tín-đồ Kitô-Giáo sẽ đồng-loạt xuống đường khắp nơi.  Nếu không ngăn-chận th́ có thể có bạo-động.  Giả-dụ một số quá-khích (Việt-Cộng xúi-giục) tấn-công những người mà họ cho là đă tham-gia tích-cực vào cuộc Cách-Mạng 1-11-1963 lật đổ chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, mà những người ấy th́ nằm bên phía “Lực-Lượng”, và tất-nhiên là những phần-tử này sẽ phải tự-vệ, biến thành xung-đột tôn-giáo, ít nhất cũng như biến-cố Thanh-Bồ Đức-Lợi tại Đà-Nẵng trước đây.  “Phong-Trào” mà “làm mạnh” được th́ phía “Lực-Lượng” hẳn cũng sẽ không chịu thua.  Ngăn-chận th́ bị gán cho là đàn-áp tôn-giáo; giả-dụ có kẻ bắt chước nữ-Dân-Biểu Kiều-Mộng-Thu, nằm lăn giữa đường để cho phóng-viên chụp ảnh, quay phim, dùng làm bằng-chứng là ả đă bị cảnh-sát bạo-hành, xong kéo đồng-bọn vào nhà-hàng lớn ăn khao, trong lúc phản-ứng của dư-luận chung, cả trong nước lẫn ngoài nước, nhất là tại Hoa-Kỳ, chỉ nh́n vào tấm ảnh “dân-biểu mà cũng c̣n bị đánh ngă giữa đường” th́ rất bất-lợi cho ta.

        “Hơn nữa, làm sao có đủ lực-lượng để giúp văn-hồi an-ninh:  kinh-nghiệm các vụ lộn-xộn ở Quận Hoài-Nhơn của Tỉnh B́nh-Định*, Thị-Xă Tuy-Ḥa của Tỉnh Phú-Yên*, vừa qua, cho thấy là Chính-Quyền Tỉnh bất-lực khi chính Cảnh-Sát của địa-phương ḿnh bị đám lộng-hành bao vây, tấn-công.  Trung-Ương cũng khó tiếp tay:  chỉ nội một vụ ở Chùa Linh-Sơn, Đà-Lạt, mà phải cần có phi-cơ quân-sự di-chuyển Cảnh-Sát Dă-Chiến từ Sài-G̣n lên; nếu có biến-động nhiều nơi một lần th́ làm sao mà giải-nguy?

        -------

        *Xem sách “Cảnh-Sát-Hóa...” của Lê Xuân Nhuận.

 

        “Quan-trọng hơn hết là bọn Việt-Cộng đă xâm-nhập vào “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh”.  Chúng đă hiểu rơ là tổ-chức này thù-hận chế-độ hiện-thời hơn hết (v́ Sư-Đoàn của Tổng-Thống là lực-lượng chủ-yếu tấn-công Dinh Gia-Long), nên chúng lợi-dụng để có thêm những đồng-minh chung sức chống phá Việt-Nam Cộng-Ḥa.

        “Trong lúc đó, ‘Phong-Trào đă bắt đầu lôi kéo thêm các tổ-chức khác nữa, từ bên ngoài Kitô-Giáo thí-dụ Đảng Đại-Việt để cùng hưởng-ứng ‘Phong-Trào’.

        “Việt-Cộng thấy rơ ‘Phong-Trào’ là h́nh-thức đối-lập hợp-pháp, nấp được vào đó là hoạt-động dễ vô cùng.

        “Chúng sẽ có thể trà-trộn xúi-giục chiếm giữ công-sở, đột-nhập đồn bót, khủng-bố, phá-hoại, ít nhất là cũng thành-công về mặt chính-trị, thông-tin tuyên-truyền...”

 

        Theo anh th́ Chính-Quyền nên đối-phó cách nào?

 

        Tôi nghĩ đến mối ác-cảm của Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, Cha Xứ Phú-Cam, đối với Đại-Tá Tỉnh/Thị-Trưởng Tôn Thất Khiên, v́ đă “chưa hề đến thăm hỏi” ông lần nào, và mối căm-thù của ông đối với Thiếu-Tá Liên Thành, Chỉ-Huy-Trưởng CSQG địa-phương, v́ đă “đàn áp cuộc xuống đường” do chính ông dẫn đầu, và chương-tŕnh hành-sự của tôi.

 

        Tôi xin đề-nghị Trung-Ương tạm-thời nhượng-bộ “Phong-Trào” một bước đầu tiên, để tiện cấp-thời vô-hiệu-hóa mọi kế-hoạch hoạt-động của họ hiện nay, bằng cách cử hai tín-đồ Kitô-Giáo, gốc-gác Đệ-Nhất Cộng-Ḥa và thân-cận với giới cựu Cần-Lao, ra làm Tỉnh-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia tại Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế...

 

        Thiếu-tướng B́nh và Đại-Tá Tây nh́n nhau.

 

        Tôi nói tiếp liền:

        Như thế là chỉ mới giải-quyết được bước đầu, chứ chưa xong trọn vấn-đề.

        “Nếu tôi c̣n ở Vùng I th́ tôi, chính tôi, sẽ ngăn-chận được mọi sự xáo-trộn tiếp theo, cho Vùng I, và do đó, cho toàn Miền Nam...”

*

        Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh, Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Ḥa, đứng dậy, đưa tay bắt tay cám ơn tôi, và kết-thúc cuộc tiếp-xúc bằng lời khuyến-khích tôi và hứa-hẹn sẽ thăng cấp cho tôi vào “Ngày Cảnh-Lực1-6-1975.

 

        Tôi cùng Đại-Tá Hùynh Thới Tây trở về văn-pḥng Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương, lần này th́ cùng đi bộ.

        Tôi muốn nói lên một lời cám ơn ông đă đề-bạt tôi, đă dành cho tôi rất nhiều đặc-quyền, đặc-ân, mà các viên-chức khác, ngang tôi, kể cả cao cấp hơn tôi, cũng không có được đương-nhiên là trong công-vụ mà thôi.  Ít nhất th́ ông cũng đă bắt cả các cấp Giám-Đốc phụ-tá của ông tại Trung-Ương phải đích-thân đáp-ứng ngay mọi đề-nghị của tôi; và, thay v́, như với nhiều giới-chức khác cấp dưới dâng nạp quà cáp lên cho cấp trên th́ ông ngược lại đă cho riêng tôi mỗi tháng 20,000 đồng, tương-đương gần nửa tháng lương của tôi, để thuê nhà ở, v́ tôi phải rời gia-đ́nh mà ra Miền Trung tất-nhiên với sự tán-đồng của Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc B́nh.

 

        Nhưng tôi không nói ra được lời cám ơn đó, v́ nó có vẻ nịnh-hót thế nào ấy một việc mà tôi không bao giờ làm, cho nên đă bị thiệt-tḥi từ hai mươi bảy năm nay.

        Chúng tôi lặng-lẽ bước bên cạnh nhau, trước những cặp mắt ngạc-nhiên của nhiều sĩ-quan gặp trên đường đi.  

 

        Cuối cùng, như để đánh tan bầu không-khí lạt-lẽo ấy, và lấy lại thế chủ-động, Đại-Tá Tây nói với tôi:

        Qua Sắc-Phục th́ có tiền...

 

        Câu nói ngắn-ngủi mà tôi nghe như nói lên tâm-tư của một số đông viên-chức chỉ-huy Ngành Đặc-Cảnh thời bấy giờ.

        Sau đó, ông không quên trao tiền thuê nhà cho tôi, và nhắc tôi cần ǵ th́ giải-quyết gấp với các Giám-Đốc hữu-quan, để c̣n rời Sài-G̣n sớm mà ghé thăm gia-đ́nh hiện ở Nha-Trang… .

*

        Tôi vừa về đến Nha-Trang th́ nhận được tin Trung-Ương đă cử hai nhân-vật khác đến thay Đại-Tá Tôn Thất Khiên và Thiếu-Tá Liên Thành trong chức-vụ Tỉnh/Thị-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế.

        Tân Tỉnh/Thị-Trưởng là Đại-Tá Nguyễn Hữu Duệ.

 

        Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng I, nhắn tôi ra Đà-Nẵng gấp, để cùng ông ra Huế chủ-tọa lễ giao-nhận chức-vụ Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế, giữa Thiếu-Tá Liên-Thành và Trung-Tá Hoàng Thế Khanh.*

        -------

        *Xem “Trung-Tá Hoàng Thế Khanh”, trang 367.

 

        Những lần trước, tôi có thể ở lại với gia-đ́nh vài ngày; v́ tuy ở xa nhiệm-sở, dù ở Tỉnh/Thị/Quận nào khác, kể cả những ngày ở Sài-G̣n và ở Nha-Trang, nhưng qua một hệ-thống liên-lạc đặc-biệt mà tôi đă tự ḿnh sắp-xếp và đặt trong t́nh-trạng thường-trực 24/7, tôi vẫn liên-tục trực-tiếp điều-khiển và giải-quyết mọi việc ở cơ-quan.

 

        Lần nầy th́ tôi phải gọi Hăng Hàng-Không Air Vietnam yêu-cầu dành chỗ ưu-tiên để sáng hôm sau tôi ra Đà-Nẵng ngay**.

 

        -------

        **Bản gốc Chương này đă được in trong cuốn hồi-kư “Về Vùng Chiến-Tuyến” do Nhà “Văn Nghệ” ở Nam California, USA, xuất-bản năm 1996, nay được in lại, giữ nguyên tất cả các sự-kiện và nội-dung cốt-yếu chỉ thêm vào một số hiệu-đính, phụ-chú, giải-thích cho đầy-đủ và rơ-ràng hơn mà thôi.

 

LÊ XUÂN NHUẬN