THE TRUTH ABOUT OUR LADY OF LAVANG

 

Ṭa Thánh Vatican, trong tuần-báo “L'Osservatore Romano”,

tiếng nói chính-thức và có thẩm-quyền nhất của Ky-Tô-Giáo La-Mă,

trong số ra ngày 12-19/8/1998,

đă thành-thật và thẳng-thắn xác-quyết rằng:

 

Tiếc thay, không có một văn-bản tài-liệu nào

chứng-minh các lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang”

 

chỉ v́ một lư-do đơn-giản:

Đức Mẹ không hề hiện ra tại La Vang!

 

     I      Nguồn gốc hai tiếng "La Vang"

    II     Mức-độ khả-tín của linh-mục Hồng Phúc

   III     Những sự việc sau đây xảy ra vào thời-điểm nào?

   IV     Đức Mẹ hiện ra tại La Vang như thế nào?

    V     Có ai tận mắt trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại La Vang?

   VI     Lm Trần Hữu Thanh và Tgm Nguyễn Văn Thuận

  VII    Tản-mạn ngoài lề

 VIII    Tiếng Nói của Giáo-Triều Vatican

 

Về Cổng Chính