CHƯƠNG II:

MỨC-ĐỘ KHẢ-TÍN

CỦA LINH-MỤC HỒNG-PHÚC

 

A/  TÀI-LIỆU:

 

            Báo “Mẹ Việt-Nam” (67 E Hedding St, San Jose, CA 95112, USA), số 102 ra ngày 15-8-98, có đăng bài “Đốt Ḷ Hương Cũ: Cụ Ngô-Đ́nh Diệm và La Vang” của Lm Hồng-Phúc.

 

            1)  Lm Hồng-Phúc viết:  “Tập sách “Đức Mẹ La-Vang và Giáo-Hội Việt Nam”... Bản thảo của tập sách bị thất-lạc.  Cha Giuse Lê-Văn-Thành đă thu-thập lại được một ít tài-liệu, nhờ linh-mục Hồng Phúc ấn-loát gấp 10.000 quyển gởi ra trước kiệu Đại Hội lần thứ 12, tháng 8-1955Cuối tháng 7, tôi nhận được điện-tín của ngài cho biết máy bay không nhận chở ra Huế.  Tôi về viếng Mẹ La-Vang xin Mẹ giúp.  Chúng tôi cùng với một cha bạn quen với họ Ngô, vào xin yết-kiến Tổng-Thống.  Văn-pḥng Phủ Tổng-Thống cho biết là Tổng Thống rất bận.  Họ nói với chúng tôi:  Đúng 5 giờ, Tổng Thống có thói quen ra thở không-khí trời vài phút...  Tôi nói ngay sự việc và xin Tổng Thống giúp...”

            Ư-kiến:            

                  Độc-giả không cần nhớ lại lịch-sử, v́ Lm Hồng-Phúc đă viết trong một đoạn trước của cùng bài ấy: Từ khi lên làm Tổng Thống (tháng 10-1955), mỗi lần có dịp ra Quảng Trị việc đầu tiên là tới La Vang cầu-khẩn với Đức Mẹ”.

            Việc chuyên-chở sách đạo và đại-hội La Vang xảy ra vào tháng 8-1955, vào thời-gian ấy ông Ngô Đ́nh Diệm c̣n là Thủ Tướng của chính-phủ Bảo Đại (Diệm phải đợi đến ngày 23 tháng 10-1955 (hai tháng sau) mới lật đổ Bảo Đại để lên làm Tổng Thống), thế mà Lm Hồng Phúc đă gọi ông Diệm là Tổng-Thống thay v́ sự thật là Thủ Tướng.

 

            2)  Lm Hồng-Phúc cũng viết: Ngày 16-8-1961 Cụ đến kính viếng Đức Mẹ”.  Nhưng ông lại ghi-chú dưới bức ảnh tổng-thống Ngô Đ́nh Diệm đang bước trên các bực cấp của nhà-thờ La Vang, đăng cạnh đó:  “Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm trong ngày Đại-Lễ Đức Mẹ La-Vang 15-8-1961”.

             Ư-kiến:

            Tổng-Thống đến dự Đại-Hội vào ngày lễ chính, thế mà Lm Hồng Phúc không nhớ chính-xác là vào ngày nào, cũng không thấy là ḿnh đă ghi hai ngày khác nhau trong cùng một bài viết.

 

            3)  Trong một đoạn khác, Lm Hồng Phúc viết:  “Những lần Cụ đến Ḍng Chúa Cứu-Thế...  Ra đi có cận-vệ, quân-cảnh, c̣i hụ...”.

             Ư-kiến:

            Lm Hồng Phúc rơ-ràng không nhớ rằng vào thời ấy lực-lượng hộ-tống Thủ-Tướng (sau đó là Tổng-Thống) Ngô Đ́nh Diệm là Cảnh-Sát, Công-An, và Hiến-Binh, chứ không phải là (v́ chưa có) Quân-Cảnh.

 

B/  NHẬN XÉT:

 

            Linh-mục Hồng-Phúc là một trong các tác-giả viết về đề-tài La Vang, nhưng ông không có trí nhớ sáng-suốt.  Ông không nhớ được những ǵ xảy ra lâu hơn, và chỉ chọn nhận những ǵ mà ông thích hơn.  Thế th́ làm sao mà những bài viết của ông là đúng sự thật và đáng tin-cậy?

            Hơn nữa, không phải chỉ có một ḿnh Lm Hồng Phúc là như thế đó.

 

Mục-Lục                                                   Chưong III