CHÍNH-ĐỀ VIỆT-NAM

 

TIẾP THEO CHƯƠNG I

II. ÔNG TÔN THẤT THIỆN LỪA NGƯỜI

CHO NÊN  

III. ÔNG TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪA

============================================================================ 

II

 

ÔNG TÔN THẤT THIỆN LỪA NGƯỜI

 

 

        Năm 2009, để tưởng-nhớ cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và cố Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu, Ông Tôn Thất Thiện đă phổ-biến một tài-liệu nhan đề là “Chính Đề Việt Nam” (mời xem).

 

        Về “Giá-Trị” của tài-liệu ấy, Ông Tôn Thất Thiện ca-tụng như sau:

        “Chính Đề Việt Nam là một tài liệu được soạn đặc biệt như là một tài liệu học tập để huấn luyện cán bộ cao cấp của chế độ về nghệ thuật trở thành những người lănh đạo xứng danh. Tài liệu này có một tầm quan trọng vượt xa không những chế độ Cọng Hoà I, mà ngay cả Việt Nam: nó có giá trị một tài liệu học tập quư báu cho cán bộ các nước chậm tiến muốn hiện đại hoá”, “một tác phẩm hết sức độc đáo, một đóng góp lớn, một viên ngọc quư trong kho tàng tư tưởng của nhân loại.”[sic]

 

        Về “Ư” và “Từ” của tài-liệu ấy, Ông Thiện cho biết:

        “Ư” th́ là “kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu cùng một số phụ tá thân cận”;

        C̣n “Từ” th́ là của “các tác giả bàn đến kinh-nghiệm nói trên” tức là “những người đóng góp lớn nhứt vào công tŕnh này” mà Ông Thiện có kể tên, như các ông Cao Xuân Vỹ, Lê Văn Đồng, Phan Xứng, Đỗ La Lam, và một số thân hữu khác”.

 

        Về “Tác-Giả” của tài-liệu ấy, Ông Thiện nói rơ là các tác-giả đă “dựa trên kinh nghiệm lịch sử của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu cùng một số phụ tá thân cận”, để “bàn đến”. Cái việc “bàn đến” tức là “suy-diễn” hay là “tán rộng” (nôm-na là “Mao Tôn Cương”) của các tác-giả này được Ông Thiện long-trọng gọi là “những nghiên cứu và phân tích” để “kết tụ” nên tài-liệu này. Vậy là nhờ có “những nghiên cứu và phân tích” của “các tác giả bàn đến kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu cùng một số phụ tá thân cận” nên mới có tài-liệu này, chứ bản-thân “kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu” th́ chẳng có ǵ nhiều, mà phần lớn lại đă là của “một số phụ tá thân cận” của ông ấy rồi.

 

        Nhưng “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy là ǵ? Ở đây là kết-quả áp-dụng của tư-tưởng và hành-động của hai nhà lănh-đạo tối-cao của nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa (Ngô Đ́nh DiệmNgô Đ́nh Nhu), mà phần chủ-quan là của chính các vị ấy, và phần khách-quan là của các cấp chấp-hành. Nhưng về phần chủ-quan (ở đây là của Ông Ngô Đ́nh Nhu) th́ không thấy Ông Tôn Thất Thiện dẫn-chứng một tài-liệu nào xác-nhận là bút-tích hay nguyên-văn lời phát-biểu của chính Ông Nhu. Vậy th́ “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy thuộc về phần khách-quan, tức là của các cấp chấp-hành, “một số phụ tá thân cận”, “các tác giả bàn đến ”, “những người đóng góp lớn nhứt vào công tŕnh này  tức là không phải của Ông Nhu.

 

        Thế mà Ông Thiện lại mập-mờ đem gán tất cả “những nghiên cứu và phân tích”, tức là “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy, cho một người có bút-danh Tùng Phong, rồi đến đoạn cuối mới chêm trong dấu ngoặc, rằng Tùng PhongNgô Đ́nh Nhu.

 

        Việc-làm lừa người của Ông Tôn Thất Thiện đă được chúng tôi cụ-thể- và chi-tiết-hóa trong một bài-viết trước đây (mời xem).

 

        Hậu-quả của việc lừa người là Ông Tôn Thất Thiện đă bị người lừa.

 

III

 

ÔNG TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪA

 

Xin xem Chương III