CHÍNH-ĐỀ VIỆT-NAM

Chương I:  

Tài Liệu Học Tập CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM

Chương II:

Ông TÔN THẤT THIỆN LỪA NGƯỜI

Chương III:  

Ông TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪA

 

III

ÔNG TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪA

 

 

        Câu chuyện “Chính Đề Việt Nam” tưởng như đă ngưng ở chỗ:

        1. Ông Tôn Thất Thiện vừa tán-dương tài-liệu này như đệ-nhất danh-thư (là tài liệu xuất sắc nhứt... trong suốt thời gian gần 70 năm qua”, là “một tác phẩm hết sức độc đáo, một đóng góp lớn, một viên ngọc quư trong kho tàng tư tưởng của nhân loại”);

        2. Ông Tôn Thất Thiện vừa tự đề-cao ḿnh như đệ-nhất học-giả (“Tôi đă được học hỏi ở những Đại học có tiếng là đứng hàng đầu thế giới về các môn Chính trị, Kinh tế, Xă hội học, tôi đă đọc rất nhiều sách, báo, về vấn đề phát triển; tôi đă dành rất nhiều th́ giờ quan sát, suy tư về vấn đề, và cũng đạt được một số nhận xét có thể coi là chính xác...” và “(tôi) là một học giả đă để nhiều th́ giờ, nhiều công tâm trí vào việc t́m hiểu vấn đề.”);

        3. Ông Tôn Thất Thiện vừa tôn-vinh Ông Ngô Đ́nh Nhu như đệ-nhất tổ-sư (“Chính Đề Việt Nam là một tài liệu được soạn đặc biệt như là một tài liệu học tập để huấn luyện cán bộ cao cấp của chế độ về nghệ thuật trở thành những người lănh đạo xứng danh’; Tất cả những ǵ ḿnh t́m kiếm đều có trong đó. Ḿnh đă mất gần 50 năm... t́m kiếm những ǵ mà đă có người Việt Nam [Ông Ngô Đ́nh Nhu] đă viết lên rồi”;  Những kết luận của Tùng Phong [Ông Ngô Đ́nh Nhu] đưa ra lúc soạn tài liệu này, có thể nói là tiên tri”;  “Tuy nhiên, như ta đă thấy, tài liệu này có một tầm quan trọng vượt xa không những chế độ Cọng Hoà I, mà ngay cả [toàn-quốc] Việt Nam: nó có giá trị một tài liệu học tập quư báu cho cán bộ các nước chậm tiến [trên khắp thế-giới, nhất là Á Đông] muốn hiện đại hoá”);

        4. Ông Tôn Thất Thiện lại vừa đồng-thời hạ-bệ Ông Ngô Đ́nh Nhu một cách thẳng thừng (“Những điều trên đâytrong Chính Đề Việt Namtừ điểm quan sát 2009 nh́n lui, tôi thấy rơ, đó là những điều tôi đă được nghe, đọc, thấy, suy ngẫm, từ những năm 1949-1952, lúc tôi học ở Trường L.S.E. (London School of Economics)”rất lâu trước 1952, ít nhất là 2 năm trước khi Nhà Ngô lên ngôi. Tức là nếu quả tài-liệu ấy do chính Ông Ngô Đ́nh Nhu viết, th́ chỉ là “những điều [Ông Thiện] đă nghe, đọc, thấy, suy ngẫm, rất lâu trước 1952” rồi.

        5. Ông Tôn Thất Thiện cũng vừa đồng-thời tự bôi lem tên-tuổi của chính ḿnh (“Những điều trên đâytrong Chính Đề Việt Namchỉ là những điều tôi đă được nghe, đọc, thấy, suy ngẫm, từ những năm 1949-1952, lúc tôi học ở Trường L.S.E. (London School of Economics)” rồi, thế nhưngMăi đến năm 2004 (tức là hơn 40 năm sau khi chấm dứt Đệ Nhất Cộng Hoà) tôi mới được cái may mắn này. Năm 2004 là năm tôi được nghe nói đến, rồi được đọc, tác phẩm Chính Đề Việt Nam”; “Trời! Sao ḿnh không được biết đến tài liệu này sớm hơn!”

*

        Đùng một cái, ba năm sau, năm 2007, có Ông Trương Phú Thứ, đăng lên trên diễn-đàn liên-mạng “Văn Tuyển” một bài-viết nhan đề “Đây là Sự Thật” nói về “Tuyệt phẩm chánh trị của ông Ngô Đ́nh Nhu: Đó là cuốn CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM.

Nguồn: http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=19111

 

        Theo Ông Trương Phú Thứ, th́:

 

        “Cuốn Chính Đề Việt Nam” do “Ông [Ngô Đ́nh] Nhu viết bằng tiếng Pháp và được ông Lê Văn Đồng, một vị cựu bộ trưởng thời Đệ Nhất Cộng Ḥa dịch sang tiếng Việt (?). Cách đây có đến ba chục năm, cuốn sách này đă được in lại khỏang một trăm bản ở miền nam Cali nhưng đến nay kể như đă tuyệt bản. Tôi có hỏi cụ Cao Xuân Vỹ th́ được trả lời rằng: có một bản mà không biết chừ ở mô. Tất nhiên không ai biết bản chính bằng tiếng Pháp với chữ viết tay của ông Nhu bây giờ thất lạc nơi đâu.”

        Vậy th́ “Chính Đề Việt Nam” là một cuốn sách chứa-đựng tư-tưởng cao-siêu vượt không-gian và thời-gian, của cố Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu, “một học giả uyên bác và cũng là một chính trị gia thượng thặng”, người khai-sáng ra nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, lại chỉ có một bản chính, viết tay, bằng tiếng Phápquư-giá đến ngần nào! Thế nhưng, cả một triều-đại, tách ra một cơi, rộ lên một thờicả một chính-thể, với biết bao nhiêu cao-nhân thức-giả tận-tụy trung-thành với anh+em Nhà Ngô, trong đó hiện nay chỉ c̣n mấy vị đếm được trên đầu ngón tay, song không có aitâm, có trí, có chí, cất giữ bảo-toàn cái gia-tài vô-giá ấy của lănh-tụ yêu-quư của ḿnh!

 

        Ông Trương Phú Thứ tường-thuật:

        “Ba năm trước đây một người cư ngụ ở Seattle, tạm gọi là ông X, c̣n may mắn có được cuốn sách này [bản dịch tiếng Việt]. Tôi đă mượn và nghiền ngẫm mấy ngày đêm... Ông X cho tôi coi một bản thỏa thuận của bà quả phụ Lê Văn Đồng, mà ông Đồng là người đă dịch cuốn sách này sang tiếng Việt với bút hiệu Tùng Phong, cho phép được ḥan ṭan xử dụng cuốn sách, nghĩa là có thể sửa chữa và sau đó phát hành rộng răi... Một buổi sáng, ông X đến nhà tôi đ̣i lại cuốn sách và nói rằng bà quả phụ Lê Văn Đồng ra lệnh không được sửa chữa ǵ dù một dấu phẩy và rằng đó là công tŕnh tim óc của ông Lê Văn Đồng chứ ông Ngô Đ́nh Nhu không có dính dáng ǵ đến cuốn sách này cả.”

        Té ra Tùng Phong là bút hiệu của Ông Lê Văn Đồng, chứ không phải là của Ông Ngô Đ́nh Nhu như Ông Tôn Thất Thiện đă viết.

 

*

        Chưa hết.

        Ngày 14 tháng 5 năm 2011 vừa rồi, trang mạng “YourVietBooks” có đăng một bài nhan đề “Chính Đề Việt Nam - Political Solution for Vietnam”.

Nguồn: http://www.yourvietbooks.com/2011/05/chinh-de-viet-nam.html

 

        Phần mở đầu, bằng tiếng Anh, được viết như sau:

Original Title [nhan đề nguyên bản]: Chính Đề Việt Nam
Proposed English Title (nhan đề tiếng Anh được đề-nghị là):
Political Solution for Vietnam
Author [
tác giả]: Le Van Dong alias [biệt hiệu] Tung Phong
Publishers [
nhà xuất-bản]: Hung Vuong, 2009 (First edition in 1964 [ấn-hành lần đầu năm 1964])
About the book [về sách này]:

The original version was published in 1964 [ấn-bản gốc được phát-hành năm 1964]

About the Author [
về tác giả]:
Certain sources mentioned that the book was written by Ngô Dinh Nhu, but recently this information has been rectified by the Author's daughter as per email below [
Một số nguồn tin ghi rằng sách này là do Ông Ngô Đ́nh Nhu viết ra, nhưng tin-tức này gần đây đă được ái-nữ của tác-giả phủ-chính, theo vi-thư dưới đây]:


My name is Le Tuyet Anh. I am the daughter and heir of the author of the book CHinh De Viet Nam. His name is Le Van Dong, alias Tung Phong. Recently some web pages (vantuyen.net) and publisher (Hung Vuong) posted the book author as Ngo Dinh Nhu, and I would like to set the record straight [
Tôi tên là Lê Tuyết Anh. Tôi là con gái và là người thừa-kế của tác-giả của cuốn sách Chính Đề Việt Nam. Tác-giả tên là Lê Văn Đồng, biệt-hiệu Tùng Phong. Gần đây có mấy trang mạng (VănTuyển.net) và nhà xuất-bản (Hùng Vương) đă đăng tên tác-giả của cuốn sách này là Ngô Đ́nh Nhu, nay tôi xin đính-chính (chỉnh lại hồ-sơ cho đúng)].
My father's intention was to propagate the book for everybody to read [
Mục-đích của cha tôiquảng-bá cuốn sách này cho mọi người đọc]. However, it was not his intention for someone else to steal his lifetime work [Tuy nhiên, ư-định của cha tôi không phải là để cho kẻ khác ăn cắp công tŕnh tim óc/tác-phẩm của cả cuộc đời của ḿnh]. The US Central Intelligence Agency (CIA) posted evidence on line that showed that my father, former Senator of the Republic of VietNam, is Tung Phong [Cơ-quan T́nh-Báo Trung-Ương Hoa-Kỳ đă đưa lên mạng bằng-chứng cho thấy cha tôi, cựu Thượng-Nghị-Sĩ VNCH, Tùng Phong]. He also had several other publications [Cha tôi cũng đă có nhiều ấn-phẩm khác nữa]...

 

*

          Tóm lại, câu chuyện kể trên chứng-tỏ rằng Ông Tôn Thất Thiện, tưởng rằng đă trót lọt lừa người, hóa ra lại cũng đă bị người lừa.

          C̣n về Ông Trương Phú Thứ, với những bài-viết của ông ấy mà chúng tôi cũng như một số người khác đă thắc-mắc nhiều, th́ là đề-tài của một bài-viết khác.

         

LÊ XUÂN NHUẬN