I

Tiền-Đề

TÔI CHẾT THÌ TRẢ THÙ CHO TÔI

A

NGUỒN GỐC VIỆT-NAM:

 

 

Theo Ô. ÐOÀN THÊM, cựu Ðổng-Lý Văn-Phòng của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm:

 

 

(Nguồn:)  Đoàn Thêm. 1989. Những Ngày Chưa Quên. Los Alamitos, CA, USA: XUÂN THU (trang 205)

 

 

 

Theo sử-gia Tiến-Sĩ HOÀNG NGỌC THÀNH:

 

       ... Tổng thống Diệm thường đi Đàlạt nghỉ cuối tuần, nhất là sau khi ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam uống thuốc độc quyên sinh ngày 7-7-1963, tức ngày kỹ niệm 9 năm cầm quyền của ông Diệm. Một số người nhận thấy rằng tổng thống Diệm đã cảm thấy có cái gì bất ổn trong tình thế. Trong ngày Quốc khánh cuối cùng 26-10-1963, khi tiếp các đoàn thể, mặt tổng thống Diệm “thoáng buồn”, bằng một giọng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là gở:

        “Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn... Tôi tiến thì theo Tôi, Tôi lùi thì bắn tôi, Tôi chết thì trả thù cho Tôi...

(Ngun:)  Hoàng Ngọc ThànhThân Thị Nhân Đức. Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 1994. San Jose, CA, USA: Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu (trang 441)    

 

 

 

Theo ký-giả PHAN VIẾT PHÙNG:

 

[ChinhNghiaViet] NGÔ ĐÌNH DIỆM - NGÔI SAO ÁI QUỐC

Saturday, October 15, 2011 2:11 PM

From: "an do" <ankaydo@gmail.com>

Bcc: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com

 

NGÔ ĐÌNH DIỆM - NGÔI SAO ÁI QUỐC

PHAN VIẾT PHÙNG

 

Lời Tòa Soạn: Bài viết của tác giả Phan Viết Phùng với tựa đề Ngôi sao ái quôc giữa đêm tối của dân tộc chúng tôi xin trích đăng phần sau của bài viết đề cập tới việc Mỹ làm áp lực Tổng Thống Ngô Đình Diệm và đi tới đảo chánh. Xin cám ơn tác giả và giới thiệu với bạn dọc một bài viết rất công phu .

 

TUẦN BÁO ĐỜI

 

... Vào giai đoạn này, Tổng Thống Diệm hình như có linh cảm về một cái gì không lành. Hôm lễ Quốc Khánh 26-10-1963, khi nói với các đoàn thể về chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa ông có nói câu Tôi tiến thì theo tôi, tôi lùi thì bắn tôi, còn tôi chết thì trả thù cho tôi...

Tác Giả: Phan Viết Phùng
Trích Tuần Báo ĐỜI (Số 25 )
Năm Thứ Nhất Ngày 17-24/10/2003 - Trang 8 & 9

   

 

Theo ký-giả PHẠM PHONG DINH:

 

Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Kẻ Sĩ Cuối Cùng

(2.11.1963 – 2.11.2006)

Tôi tiến, hãy theo tôi;
tôi lùi, hãy bắn tôi;
tôi chết, hãy trả thù cho tôi.

 

Theo Ký-Giả LE TRAN:

 

RE: [GoiDan] Đốt nén hương lòng kính dâng Ngô Tổng Thống,

Thursday, October 28, 2010 4:44 PM

From:

To: goidan@yahoogroups.com

 

TÔI CHẾT XIN ĐỒNG BÀO HÃY TRẢ THÙ CHO TÔI!

 

Đó là lời cuối của bài Hiệu Triệu TT N Đ D đọc sáng ngày 26-10-1963

TT Ngô Đình Diệm nói:  Tôi tiến, đồng bào tiến theo tôi; tôi lùi, đồng bào hãy giết tôi; tôi chết, xin đồng bào trả thù cho tôi (bài hiệu triệu cuối cùng đọc ngày Quốc Khánh 26-10-1963).

    

 

Theo Tiến-Sĩ NGUYỄN ANH TUẤN:

("Political Scientist")

 

Khi ông nắm quyền hành quốc gia trong 9 năm trước đây, ông đã nói với đồng bào của ông rằng: 'Hãy bước theo tôi nếu tôi tiến lên. Hãy giết tôi đi nếu tôi rút lui. Hãy trả thù cho tôi nếu tôi bị giết'.

Nguồn: https://honnuoc.com/2015/11/12/tong-thong-ngo-dinh-diem-duoi-cai-nhin-cua-cac-lanh-tu-hoa-ky-dong-nam-a-va-cac-quan-sat-vien-quoc-te/

 

 

Theo Ô. NGÔ ĐÌNH QUỶNH:

(Thứ-nam của Ô. Ngô Đình Nhu & B. Trần Thị Lệ Xuân, trong buổi lễ tại Giáo-Xứ Việt-NamParis, thủ-đô nước Pháp, ngày 2-11-2013, kỷ-niệm 50 năm TT Diệm và Cố-Vấn Nhu từ-trần, đồng-thời phát-hành cuốn sách La Re1publique du Việt Nam et les Ngô Đình [Nền Việt-Nam Cộng-Hòa và Gia-Đình họ Ngô-Đình], đã phát-biểu nhắc lại lời nói của cố TT Diệm:)

 

Tôi tiến, hãy theo tôi;

Tôi lùi, hãy bắn tôi;

Tôi chết, hãy trả thù cho tôi!

(Lời Ngô Đình Diệm trong bài diễn-văn Quốc-Khánh cuối-cùng 26-10-1963)

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/paris--commemoration-of-50-years-president-ngo-dinh-diem-and-ngo-dinh-nhu-s-death-11032013131800.html

 

 

 

TIẾT LỘ MỚI NHẤT VỀ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ...

của Tiến-Sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Premiered Nov 1, 2019

Nguồn:

https://www.youtube.com/watch?v=F5mz01ZEJXw&feature=youtu.be

Phút 2:20/53:16  Mấy mươi năm mới chợt nhớ đến NĐD

Phút 6:00/53:16  Tôi Chết, Hãy Trả Thù Cho Tôi  

 

 

 

B

NGUỒN GỐC ANH-MỸ:

 

 

http://www.famousquotesandauthors.com/authors/ngo_dinh_diem_quotes.html

Ngo Dinh Diem Quotes and Quotations

Follow me, if I advance; kill me if I retreat; revenge me if I die!

Ngo Dinh Diem | Leaders and Leadership Quotes

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/ngo_dinh_diem.html

Ngo Dinh Diem Quotes

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem

 

 

http://www.searchquotes.com/search/Ngo_Dinh_Diem/

Ngo Dinh Diem Quotes

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes 


About:  Ngo Dinh Diem quotes

 

 

http://www.searchquotes.com/quotes/author/Ngo_Dinh_Diem/

Ngo Dinh Diem Quotes & Sayings

Related Results

Ngo Dinh Diem Quotes About:  

Sort: New Ngo Dinh Diem Quotes | Most Popular

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes 

 

 

www.inspirationalstories.com/quotes/follow-me-if-i-advance-kill-me-of-ngo-dinh-diem-quote/

http://118.139.165.228/quotes/t/ngo-dinh-diem/

Ngo Dinh Diem Quotes (1 Quote)

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
(Ngo Dinh Diem Quote) 

 

 

http://www.searchquotes.com/quotes/author/Ngo_Dinh_Diem/1/new/

Ngo Dinh Diem Quotes & Sayings Related Results

Ngo Dinh Diem Quotes About:

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes


 

 

Nhà báo thân-Diệm Maggie Higgins đã dành cả một chương 9 trong cuốn Our Nightmare of Vietnam để viết về TT Diệm:

Ông Diệm chấp nhận nằm quyền hành quốc gia từ 1954. Thật khó mà hình dung  được hình ảnh ông Diệm như một nhà cách mạng đã nói với dân VN khi ông chấp nhận nắm giữ quyền hành để lèo lái con thuyền quốc gia đang trong cơn bão tố do Hoàng Đế Bảo đại trao cho:

If I advance, follow me. If I retreat, kill me. If I die, avenge for me

“Nếu tôi tiến lên, hãy tiến theo tôi. Nếu tôi tháo lui bỏ chạy, hãy giết tôi đi. Nếu tôi bị chết, hãy trả thù cho tôi”.

Nguồn:

Posted on October 31, 2016 by TamAn

                                     Nhóm Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm

                                                 Và nền Cộng Hòa Việt Nam

 

 

 

   

*

 

            Đây là một câu nói để đời” (đã đi vào lịch-sử) của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm.  

            Tôi đã dò lại các tài-liệu liên-hệ từ trong nước ra ngoài nước thì được biết Sự Thật như trên.  Sự Thật, câu nói đó là:

 

TÔI CHẾT THÌ TRẢ THÙ CHO TÔI

 

 

 

II

Phản-Đề

TÔI CHẾT. HÃY NỐI CHÍ TÔI !

 

    Nhưng gần đây (29-5-2011) có kẻ đã sửa khác đi lời trối-trăng của người mà họ tôn sùng.

 

 

... Lúc sinh thời, tại nhiều  nơi. Trước nhiều cơ quan, đoàn thể, Quân trường … mỗi  khi thuận tiện, Ông [TT Diệm] đều nhắn nhủ:


-Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi !
-Tôi lui. Hãy giết tôi !
-Tôi chết. Hãy nối chí tôi !

 

         ... Người viết cũng không quên những lời của Thượng Nghị sĩ Lê Châu Lộc luôn luôn nhắc nhở về Di Huấn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

         ... Người viết là kẻ hậu sinh. Vì thế, trước khi viết bài này, tôi đã phải gọi sang Hoa Kỳ để được nghe chính những lời của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc truyền đạt qua điện thoại viễn liên Mỹ - Pháp về những điều mà chính Ông Lê Châu Lộc đã biết - nghe - thấy trong  suốt thời gian là Tùy Viên ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Mỗi lần hầu chuyện với Ông Lê Châu Lộc, tôi đều được Ông nhắc lại nhiều lần, để phải ghi nhớ những điều Ông đã nói: 

 

- Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi !

- Tôi lui. Hãy giết tôi !

- Tôi chết. Hãy nối chí tôi !

 

         ... Trên đây, là những dòng của Ông Lê Châu Lộc; nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và là Thượng Nghị Sĩ thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã viết về những điều mà chính Ông đã chứng kiến, mắt thấy, tai nghe trong suốt thời gian ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ năm 1959 cho đến ngày 1-11-1963 trên trang:  ngodinhdiem.net

29-5-2011

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

(trong bài "Tổng Thống Ngô Đình Diệm Và Phật Giáo")

 

 

 

            Lời trối-trăng liên-hệ đã được Tổng-Thống Ngô Đình Diệm nói ra, chỉ một lần (chỉ một lần mà đã là gở miệng, thần khẩu buộc xác phàm) vào dịp Quốc-Khánh 26-10-1963.  

            Thế mà ngày nay Ô. Lê Châu Lc (là ai) lại nói rng tại nhiều nơi, mỗi khi thuận tiện, cố TT họ Ngô đều nhắn nhủ như thế – mà lại là Di Huấn phịa mới là chuyện ngược đời.  

 

 

 

III

Tổng-Hợp-Đề

 

A

Ý-KIẾN:

 

            Kẻ nào, dù với lý-do hay mục-đích gì, mà sửa-đổi lời nói của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, thì:

 

            Về mặt pháp-lý: kẻ ấy đã phạm tội man-khai, một tội hình-sự mà bất-cứ quốc-gia nào cũng kết án.

            Về mặt giáo-lý: kẻ ấyvà cả những kẻ biết sai mà vẫn ngoan-cố viết sai Sự Thậtđã phạm tội làm chứng dối, phạm Điều Răn thứ 9 trong 10 Điều Răn của Chúa Trời(Xuất-Hành 20:3-17; Phục-Truyền 5:7-21), thêm điều đặt chuyện là bởi Lòng Tà mà ra (Ma-Thi-Ơ 5:37): sẽ bị đày xuống hỏa-ngục”.

             Về mặt luận-lý: kẻ ấy đã tự mình triệt-tiêu mình, vì năm 2011 mà phịa ra mấy tiếng nối chí tôi”, tưởng là khỏa lấp câu nói của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm năm 1963, không ngờ Ô. Ngô Đình Quỳnh, thứ-nam của Ô.B. Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, vào năm 2013 (tham-chiếu), và nhà khoa-học chính-trị Nguyễn Anh Tuấn, vào năm 2015 (tham-chiếu), vẫn còn xác-nhận câu nói đó là “trả thù cho tôi.            

            Về mặt tâm-lý: kẻ ấy hiểu thấu tâm can của người chết thảm, đã quyết thực-thi di-huấntrả thù, song lại vụng-về đáng lẽ bịa ra một câu nói khác, thì lại dùng chính câu nói đã thành bất-tử phịa hai tiếng nối chíthay cho hai tiếng trả thù ác-ôn kia tưởng là tô son, hóa ra để lộ tim đen của chính mình.

             Về mặt chính-trị: kẻ ấy cho rằng cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm nói sai [nên phải chỉnhlại], tức là đã phạm tội khinh-mạn, xúc-phạm, bôi nhọ, lăng-mạ... không chỉ một mình cố Tổng-Thống Diệm mà cả chế-độ Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa lẫn mọi phần-tử hoài-Ngô (trong đó có cả bản-thân của các đương-nhân).

         

 

B

KẾT-LUẬN:

 

            Người nào muốn thấy tận mắt Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đứng phát-biểu trước công-chúng, nghe tận tai Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đứng tuyên-bố trước cử-tọa bằng tiếng Anh, vì có các nhà ngoại-giao và các phái-viên truyền-thông quốc-tế thì hãy bấm vào đường-dẫn dưới đây, đưa mũi tên con-chuột vào từ phút thứ 18:

            https://www.youtube.com/watch?v=sEIN76rp-Nc (tài-liệu mới nhất, của Tiến-Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một nhân-vật hoài-Ngô điển-hình).

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/paris--commemoration-of-50-years-president-ngo-dinh-diem-and-ngo-dinh-nhu-s-death-11032013131800.html

             https://www.youtube.com/watch?v=F5mz01ZEJXw&feature=youtu.be

 Nguồn:

 TIẾT LỘ MỚI NHẤT VỀ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ...

          Phút 2:20/53:16  Mấy mươi năm mới chợt nhớ đến NĐD  

           Phút 6:00/53:16  Tôi Chết, Hãy Trả Thù Cho Tôi

 Premiered Nov 1, 2019

             https://youtu.be/F5mz01ZEJXw

            Phút 1:00/53:16  Hòn Ngọc Viễn Đông

            Phút 2:20/53:16  Mấy mươi năm mới chợt nhớ đến NĐD

            Phút 6:00/53:16  Tôi Chết Hãy Trả Thù Cho Tôi

   

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

 

Về Cửa Trước