TR̀NH-ĐỘ NGOẠI-NGỮ

CỦA ÔNG LỮ-GIANG

(1: Hán - 2: Pháp)

 

        Trong bài-viết Trận chiến đáng buồn phổ-biến trên Lưới vào ngày 20-8-2011, kư-giả Lữ Giang có viết một đoạn như sau (trong ô dưới đây):

 

Saturday, August 20, 2011 9:35 AM

From:

Trận chiến đáng buồn

... Rất nhiều người hỏi chúng tôi ư nghĩa từ “HOÁ GIẢI” mà nhóm Trí Quang đă dùng và danh từ đó được dịch ra tiếng Anh như thế nào, v́ trong tự điển không có. Thật  ra chữ “HOÁ GIẢI” này có nghĩa là “PHẬT GIÁO HÓA”, dịch từ chữ “Buddhismization” trong tiếng Anh hay “Buddishsmisation” trong tiếng Pháp. Nếu dịch chữ “Buddishmization” là “Phật Giáo hoá” th́ trắng trợn quá nên phải dịch né ra là “HOÁ GIẢI”....

   ... Sau khi CSVN chiếm miền Nam, GHPGAQ chẳng những không “hóa giải” được Cộng Sản mà c̣n bị Cộng Sản hóa (communismization)!...

   

        Ở đây, tôi không đề-cập đến nội-dung của bài-viết ấy, mà chỉ góp ư về cách dùng chữ (Hán, Pháp), nhất là ám-ư của Ông Lữ Giang trong cách dịch nghĩa từ-ngữ hóa giải, trong bài-viết ấy mà thôi.

1: Hán

 

        Ông Lữ Giang viết: Thật ra chữ “HÓA GIẢI này có nghĩa là PHẬT GIÁO HÓA [sic].

        Ư-Kiến:

        Cách hay nhất là trích-dẫn một số trường-hợp điển-h́nh nhiều người khác đă dùng từ-ngữ hóa giải với những ư-nghĩa như thế nào, để chứng-tỏ rằng hóa giải không có ư-nghĩa là Phật Giáo Hóa như hắc-ư của Ông Lữ Giang:

 

Thí-Dụ 1 (hóa-giải sự phản-đối):

Bài-viết “Hóa giải các phản đối của khách hàng” trên Website của “Scribd”:

http://www.scribd.com/doc/7042975/Hoa-gii-cac-phn-i-ca-khach-hang

 

Thí-Dụ 2 (hóa-giải bùa chú)

Loạt bài-nói Hoa giai bua chu (Hóa Giải bùa chú) phổ-biến trên Website của MediaFire:

http://www.mediafire.com/?kynm0niytt2

 

Thí-Dụ 3 (hóa-giải sự lan tràn của rệp):

Bài-viết nhan đề Hoa giai bug boom khu A và B [Hot and New] (hóa giải sự lan tràn của rệp trong các khu nhà A và B):

http://vibe.vn/threads/10004/page-16

 

Thí-Dụ 4 (hóa-giải lời nguyền):

Cuốn phim mang tên “Hóa Giải Lời Nguyền” được đưa lên You Tube, với nhan đề “Fruit Basket ♥ Hóa Giải Lời Nguyền :

https://www.youtube.com/watch?v=f8VK0l50a9k

 

Thí-Dụ 5 (hóa-giải lời nguyền):

Cuốn phim hoạt-h́nh mang tên Hóa Giải Lời Nguyền trong bộ sưu-tập phim nhan đề Giỏ Trái Cây (dịch từ các chữ Fruit Basket):

http://my.opera.com/hoatruc/blog/hoa-giai-loi-nguyen-gio-trai-cay-14-23-tap-cu

 

Thí-Dụ 6 (hóa giải lời nguyền Im Lặng):

Bản nhạc làm nền cho phim “Hoa Giai Loi Nguyen Silence” cũng đă được đưa lên You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=jUKvG0WCJk4

 

        Người nào không quan-tâm đến dă-ư chống-phá Đạo Phật, mà chỉ chú ư đến cách giải-nghĩa hai chữ “hóa giải” như trên, th́ hẳn không khỏi nghĩ thầm là tác-giả Lữ Giang “dốt chữ Hán”!

 

2: Pháp

 

        Ông Lữ Giang viết: “[hóa giải được] dịch từ chữ “Buddishsmisation” trong tiếng Pháp”.

        Ư-Kiến:

        1/ Cách đổi một “danh-từ/tính-từ” có nghĩa là “người/vật” ra một danh-từ khác có nghĩa là “sự/việc hóa thành người/vật ấy”: có nhiều cách, thông-thường là thêm (một trong các) tiếp-vĩ-ngữ (hậu-trí-từ), tỉ như “ization” vào sau mẫu-tự cuối, hoặc áp-cuối, hoặc gần-cuối, của danh-từ/tính-từ gốc. Thí-dụ:

        American (“n” là mẫu-tự cuối của American) = Americanization = sự/việc Mỹ-hóa.

        Intellectualization (“l” là mẫu-tự cuối của Intellectual) = sự/việc trí-thức-hóa.

        Colony (“n” là mẫu-tự áp-cuối của Colony) = Colonization = sự/việc thực-dân-hóa/thuộc-địa-hóa.

        Mechanic (“n” là mẫu-tự gần-cuối của Mechanic) = Mechanization = sự/việc cơ-khí-hóa. V.v...

        2/ Tiếp-vĩ-ngữ (hậu-trí-từ) “ization” có thể viết thành “isation” như một số trường-hợp giống như tiếng Pháp, chứ không hẳn luôn luôn là tiếng Pháp.

        3/ Chữ “Buddishsmisation” (Phật-Giáo-hóa) mà Ông Lữ Giang căn-cứ vào tiếp-vĩ-ngữ (hậu-trí-từ) isation để nói rằng “Buddishsmisation” [là] trong tiếng Pháp” th́ không đúng; hơn nữa:

        a- Phật-Giáo: bên chữ Anh th́ viết là “Buddhism” nhưng bên chữ Pháp th́ viết là “Bouddhisme” cho nên Ông Lữ Giang viết “Buddishsmisation trong tiếng Pháp” là viết sai chữ Pháp.

        b- Ngay cả dù cho Ông Lữ Giang [nếu] viết “ou” thay cho “u” trong chữ “Bouddishsmisation trong tiếng Pháp” th́ Ông Lữ Giang vẫn viết sai chữ Pháp, v́ viết “Bouddishsmisation” là viết thừa 2 mẫu-tự “hs”. Nó phải là = Bouddhisme + isation” = Bouddhismisation.

*

        Kết-Luận: Ông Lữ Giang cố-ư nghĩdịch sai chữ Hán+Việt và nhập-tâm viết sai chữ Pháp.

       

LÊ XUÂN NHUẬN