Về Ông DƯƠNG VĂN HIẾU

 

      Ông Lâm Lễ Trinh có phổ-biến bài tường-thuật buổi nói chuyện của ông ấy với Ông Dương Văn Hiếu, nguyên cựu “Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung dưới thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa” với nhan đề (ở VietNamExodus là) Dương Văn Hiếu Lên Tiếng, hoặc (ở groups.google là) “Trùm Mật Vụ Dương Văn Hiếu Lên Tiếng” hoặc (ở Bảo Vệ Cờ Vàng là) “Cuối cùng, Dương Văn Hiếu Lên Tiếng

Nguồn: https://groups.google.com/forum/#!topic/70ab/CoVmu7Emz54

 

        Đọc qua bài ấy, ngoài nhiều chi-tiết lịch-sử quan-trọng, tôi thấy có một số điểm (theo thứ-tự trong bài-viết liên-hệ) cần được làm sáng-tỏ thêm:

 

I

Về Bằng Diplôme của Ô. Dương Văn Hiếu

 

I.1/  Nguyên-Văn:

        Vừa lấy xong bằng diplôme d’Etudes primaires supérieures vào năm 1944-1945 th́ Nhựt đảo chính Pháp.

 

I.2/  Ư-Kiến:

        Lấy xong bằng ấy vào năm 1944-1945, tức là (Ô. Dương Văn Hiếu) đă học hết niên-khóa 1944-1945.  Mà một niên-khóa th́ thường kết-thúc (cũng như ḱ thi tốt-nghiệp th́ thường diễn ra) vào khoảng tháng 6 dương-lịch (trước khi nghỉ hè).

        Vừa lấy xong bằng… th́ Nhật đảo chánh, nghĩa là (Ô. Hiếu) thi đậu (và được lănh bằng) trước ngày Nhật đảo chánh 9-3-1945.

        Nhưng:

I.21) Hà-NộiTrường Bưởi (tức Trường Chu Văn An; năm 1945, trường được đổi tên thành “Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim (tham-chiếu).

I.22) Mà thủ-tướng chính-phủ Trần Trọng Kim của Đế Quốc Việt Nam dưới quyền Hoàng-Đế Bảo Đại th́ được thành-lập vào ngày 17-4-1945 (tham-chiếu), trong đó Ô. Phan Kế ToạiKhâm sai Bắc Bộ (tham-chiếu).  Nghĩa là Bắc-Bộ thuộc quyền chính-phủ Trần Trọng Kim, qua ông Khâm-Sai Phan Kế Toại, và do đó, Ô. Phan Kế Toại thi-hành chính-sách chung là tổ-chức các cuộc thi tốt-nghiệp các cấp các trường khắp nơi cùng một ngày với nhau.

I.23) Nhà-văn Hoàng Long Hải, trong bài “Thầy Cũ: ông Ngân” in trong cuốn sách hồi-kí “Xóm cũ” đă viết:  “Thời Chính phủ Trần Trọng Kim, giáo sư Hoàng Xuân Hăn làm bộ trưởng giáo dục, áp dụng chương tŕnh mới, dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ. V́ vậy, năm đó [1945], Tú Tài 1 và Tú Tài 2 được thi chung một khóa” (tham-chiếu).

I.24) Nhà biên-khảo Phạm Đ́nh Lân, trong bài “Giáo dục qua các thời đại” đă viết:  “Ngày 9-3-1945 quân Nhật lật đổ chánh quyền thuộc địa của PhápĐông Dương. Những học sinh từ 1930-1933 đậu tiểu học sau ngày nầy được xem là đậu bằng tiểu học của Nhật. Khi người Pháp tái chiếm Nam Kỳ (9-1945) bằng nầy bị chánh quyền thuộc địa Pháp phủ nhận. Những người đậu bằng tiểu học ‘Nhậtphải thi lại bằng tiểu học” (tham-chiếu).  Thi lấy bằng ǵ (tiểu học hay trung học) cũng là sau ngày đảo chánh Nhật.

Như thế:

Việc thi lấy bằng (và được phát bằng) diplôme d’Etudes primaires supérieures của Ô. Dương Văn Hiếu, nếu là vào năm 1945 (cuối niên-khóa 1944-1945) th́ phải xảy ra (nhiều ngày) sau ngày thành-lập chính-phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945.

Đằng này Ô. Hiếu nói là trước ngày đảo chánh Nhật 9-3-1945.  Nói như thế là có đúng Sự Thật hay không?

 

II

Về các Chức-Vụ tại Tổng Nha Cảnh-Sát Công-An

 

II.1/ Nguyên-Văn:

        “Sau vụ đảo chính hụt của Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn ĐôngPhan Quang Đán ngày 11.11.1960, tôi (Ô. Hiếu) làm Phụ tá cho Tổng Giám đốc Công an Nguyễn Văn Y, c̣n ông Nguyễn Văn Hay th́ giữ chức Phó Tổng giám đốc Công an.”

 

II.2/ Ư-Kiến:

        II.21) Ai cũng biết là Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc th́ nhỏ, ở dưới cấp Phó Tổng-Giám-Đốc.  Nhưng Sự Thật là Ô. Nguyễn Văn Hay chỉ là Chánh Văn-Pḥng (Tổng-Nha CSCA thời đó không có Phó Tổng-Giám-Đốc).  Ô. Hiếu nâng Ô. Hay lên hàng Phó Tổng-Giám-Đốc, c̣n ḿnh th́ chỉ là Phụ-Tá cho Tổng Giám-Đốc (mà không nói là phụ-tá về phần-hành ǵ), ư nói như thế là để tự hạ/giảm tầm quan-trọng/trách-nhiệm của ḿnh trước công-luận, đồng-thời đổ bớt tội/lỗi phần lớn qua cho Ô. Hay, v́ Ô. Hay lớn chức hơn nên lỗi/tội nhiều hơn?

        II.22) Chánh Văn-Pḥng Nguyễn Văn Hay có thể có một số quyền-hạn đối với các Khối về mặt hành-chánh nội-bộ cơ-quan, nhất là ở phía nổi, chứ ở phía ch́m th́ Ô. Hay không có quyền quyết-định về mặt chuyên-môn.  Về mặt chuyên-môn ở phía ch́m th́ người đứng đầu là Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc CSCA đặc-trách Cảnh-Sát Đặc-Biệt, tức Trưởng Khối CSĐB.  Trưởng Khối CSĐB, về mặt chuyên-môn, th́ bên trong trực-tiếp làm việc với Tổng-Giám-Đốc (không qua Chánh Văn-Pḥng), có khi đi thẳng lên Tổng-Thống (chính Ô. Hiếu đă có nhiều lần vào Dinh báo-cáo t́nh-h́nh lên TT. Diệm), đồng-thời trực-tiếp lănh-đạo và chỉ-huy các cấp CSĐB từ Vùng, Thủ-Đô, xuống các Tỉnh, Thị, Quận khắp nước Việt-Nam Cộng-Ḥa, đúng ra là một cánh tay đắc-lực của chính-quyền, một bộ mặt phản-ánh của chính-sách nội-trị, một biểu-hiệu sự tồn/vong của chế-độ; bên ngoài th́ lănh/chịu trách-nhiệm trước công-luận (góc nh́n tiêu-cực) về các vụ đàn-áp, bắt-bớ, giam-cầm, ngược-đăi, tù-đày, thủ-tiêu, v.v…

        Mà kể từ sau cuộc đảo-chánh hụt 11-11-1960 cho đến Ngày Cách-Mạng 1-11-1963 th́ chính Ô. Dương Văn Hiếu nầy là vị Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc CSCA đặc-trách Cảnh-Sát Đặc-Biệt ấy vậy.

 

III

Về vụ Tảo Thanh các Chùa Phật ở Sàig̣n

 

III.1/ Nguyên-Văn:

        “Trong vụ tảo thanh các chùa PhậtSàig̣n, chính Cảnh Sát Đô thành của Giám đốc Trần Văn đă bắt các sư săi. Đoàn CTĐBMT đâu có nhân viên để làm chuyện đó.”

 

III.2/ Ư-Kiến:

        III.21) Câu này có ngụ nghĩa: (a) tảo-thanh các chùa Phật ở Sài-G̣n mà thôi, (b) Cảnh-Sát Đô-Thành (chứ không phải Lực-Lượng Đặc-Biệt), (c) Giám-Đốc Trần Văn Tư trực-tiếp chỉ-huy và chịu trách-nhiệm, và (d) Ô. Dương Văn Hiếu, với tư-cách Trưởng Đoàn Công-Tác Đặc-Biệt Miền Trung, không dính-dáng đến vụ này.

        III.22a) Theo Wikipedia th́ ngày 20-8-1963, chính phủ huy động cảnh sát và lực lượng đặc biệt đồng loạt tấn công các chùa trung tâm Sài G̣nHuế là các chùa Ấn Quang, Xá Lợi, Từ Đàm, Diệu Đế, Linh Quang cùng các chùa lớn làm căn cứ cho cuộc tranh đấu của Phật giáo trên cả nước, bắn nát mặt tượng Phật, bắt giam 1,400 nhà sư cùng các lănh đạo Tổng hội Phật giáo Việt NamỦy ban Liên phái, dùng dây thép gai vây quanh các chùa không cho Phật tử ra vào (tham-chiếu).  Tức là tấn-công các chùa lớn khắp nước chứ không phải chỉ ở Sài-G̣n.

        III.22b) Cảnh-Sát Đô-Thành mà tham-gia vụ này là Cảnh-Sát Chiến-Đấu (hồi đó chưa có Cảnh-Sát Dă-Chiến), nhưng mà CSCĐ chỉ là bộ-phận dân-sự bán-vũ-trang, trong lúc Lực-Lượng Đặc-Biệt là đơn-vị tác-chiến có vai tṛ của một Binh chủng cơ-động tinh nhuệ, gồm 2 Liên-Đoàn Biệt-Kích 77 và 31, có quy mô tương-đương cấp Lữ-Đoàn, là lực-lượng bảo-vệ Phủ Tổng-Thống chống lại các cuộc đảo-chính, do Đại-Tá Lê Quang Tung chỉ-huy, trên thực-tế thuộc quyền điều-động của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm (và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu), qua Pḥng Liên-Lạc tại Phủ Tổng-Thốngmà Sở Liên-Lạc là Bộ Chỉ-Huy của LLĐB (tham-chiếu), vả lại tấn-công các chùa trong đêm TT. Diệm đă ban-hành lệnh thiết-quân-luật th́ Cảnh-Sát không thể một ḿnh hành-động được.  Tức là Lực-Lượng Đặc-Biệt phải được kể, và kể trước tiên, (sau nửa thế-kỉ) ai nấy đều biết, không lẽ Ô. Dương Văn Hiếu không biết nên không đề-cập đến?

        III.22c) Như đă nói trên, Lực-Lượng Đặc-Biệt được xem là một đơn-vị tinh-nhuệ và tuyệt-đối trung-thành với Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, nên trong Biến-Cố Phật-Giáo 1963, LLĐB được Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu sử-dụng như Lực-Lượng Xung-Kích tấn-công các chùa, đặc-biệt là chùa Xá-Lợi.  Theo The Pentagon Papers (hồ-sơ Bộ Quốc-Pḥng Hoa-Ḱ), Volume 3, Chapter 4 “The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-November, 1963”, pp. 201-, th́: “Trong khi các tướng lănh không hề biết ǵ hết, [Ngô Đ́nh] Nhu đă có LLĐB của Đại-Tá Lê Quang Tung và Cảnh-Sát [Chiến-Đấu] trực sẵn. Ngay khi có lệnh thiết quân-luật, Nhu ra lệnh xuất trận…”  Vậy mà Ô. Dương Văn Hiếu, người đă có đọc “một số sử liệu sau 1975” mà lại không biết (?) về vai tṛ của LLĐB, nhất là của Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu trong vụ này, nên chỉ đổ tội/lỗi cho Ô. Trần Văn Tư, giám-đốc Cảnh-Sát Đô-Thành.

        III.22d) Và điều quan-trọng nhất là Ô. Hiếu đă ngây-thơ trả lời Ô. Lâm Lễ Trinh rằng “Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung đâu có nhân viên để làm chuyện đó”.  Câu trả lời ấy thật là tuyệt-vời, v́ nó đúng là sự thật, và nó khiến người phỏng-vấn cụt hứng, không khai-thác thêm, v́ bị nó đánh lạc hướng.  Ô. Dương Văn Hiếu đă rời khỏi Đoàn CTĐBMT từ tháng 10 năm 1960, mà vụ tấn-công các chùa Phật-Giáo th́ xảy ra vào đêm 20-8-1963, th́ làm sao mà quy trách cho Đoàn CTĐBMT của… người khác được?  Huống nữa, Đoàn CTĐBMT, từ sau 1960 đă do người khác chỉ-huy, th́ đă lùi vào bóng tối.  tầm quan-trọng hàng đầu trước mắt là chuyện nội-t́nh Phật-Giáo “tranh-đấu”, ngơ-ngách bên trong các chùa, làm sao lén nhét tài-liệu VC và cả vũ-khí vào chùa, giờ nào th́ các nhà-sư cầm đầu phong-trào đối-kháng tập-trung đông-đủ, để “ta” xông vào tóm gọnmới là cần-thiết cho cuộc tảo-thanh.  Và dù báo-cáo của Nha Cảnh-Sát Đô-Thành có tốt gấp mấy, cũng cần có Khối Cảnh-Sát Đặc-Biệt ở cấp Trung-Ương phối-kiểm, bổ-túc, xong mới dám tŕnh lên Tổng-Thống Diệm và Cố-Vấn Nhu.  Và người mà TT Diệm thường đích-thân gọi vào hỏi t́nh-h́nh, và làm việc gần Cố-Vấn Nhu hơn các giới-chức khác, tất-nhiên không thể không dính-dáng ǵ đến chiến-dịch tổng-tấn-công các chùa trong đêm 20-8-1963.  Nhân-vật ấy là đương-kim Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc CSCA đặc-trách Cảnh-Sát Đặc-Biệt:  Dương Văn Hiếu.  Song Ô. Lâm Lễ Trinh không hỏi đương-nhân với tư-cách này, mà lại hỏi về Đoàn Công-Tác Đặc-Biệt Miền Trung mà đương-nhân không c̣n phụ-trách.  Cho nên Ô. Hiếu trả lời rất hay, rất đúng, là Đoàn CTĐBMT đâu có nhân-viên để làm chuyện đó!

 

IV

Về Dinh Độc-Lập

 

IV.1/ Nguyên-Văn:

        “LLT: Khi xảy ra những biến động Phật giáo tại Huế năm 1963 th́ ông ở đâu? Có trách vụ ǵ?....

        “DVN: Lúc đó tôi công tác ở Sàig̣n…. Tôi nhớ: Một hôm tôi vào tŕnh việc trong Dinh (Độc Lập), Tổng thống than phiền rằng….”

IV.2/ Ư-Kiến:

        IV.21) Dinh Độc-Lập đă bị Nguyễn Văn CửPhạm Phú Quốc ném bom gây hư-hại vào ngày 27-2-1962, Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm phải dời đến Dinh Gia-Long (cho đến ngày 31-10-1966 Dinh Độc-Lập mới mới được khánh-thành).  Thế th́ trong năm 1963 đâu có Dinh Độc-Lập mà Ô. Dương Văn Hiếu vào tŕnh việc trong đó?

        Đây là một chi-tiết lịch-sử, mà Ô. Hiếu không nhớ.

        IV.22) Ngoài Ô. Hiếu, đă có Ô. Lê Châu Lộc, cựu tùy-viên của TT Diệm sau này cho biết, chính ông là người đến nhận cành đào tại trụ sở Ủy Hội Quốc Tế (vào đầu năm 1963) để về trưng bày tại Dinh Độc Lập (tham-chiếu)”.

 

V

Về các Nhà Chức-Trách An-Ninh sau 1963

 

V.1/ Nguyên-Văn:

        “LLT: Trong trường hợp nào ông và các nhân vật chế độ cũ được tự do?

        “DVH: Không nhớ rơ ngày tháng nào năm 1964, một buổi sáng, Chính phủ cho ba chiếc máy baay Dakota DC3 ra Côn Sơn chở tất cả tội nhân (lối 30, 40 người) về Sàig̣nchúng tôi được phóng thích. Một thời gian ngắn sau, tôi được giấy đ̣i của Công an, trung tá Nguyễn Mậu dẫn tôi đến tŕnh diện với Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hai. Tướng Hai đưa tôi bằng xe jeep đến Bộ Nội vụ tŕnh diện với tướng Trần Thiện Khiêm. Ông Khiêm tiếp tôi nhă nhặn…”

 

V.2/ Ư-Kiến:

        V.2a) Đoạn trả lời trên cho thấy: một thời-gian ngắn sau ngày Ô. Hiếu được thả trong năm 1964, th́ các giới-chức an-ninh phản-gián của Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa gồm có: Trưởng Khối Cảnh-Sát Đặc-Biệt là Trung-Tá Nguyễn Mậu, Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia Tướng Nguyễn Văn Hai, và Bộ-Trưởng Bộ Nội-VụTướng Trần Thiện Khiêm.

        V.2b) Đọc đến ngang đây th́ tôi phải tự véo vào đùi ḿnh xem có đau không.  Thấy đau tức là tôi đă đọc đúng những ǵ TS. Lâm Lễ Trinh viết lại các câu trả lời của Ô. Dương Văn Hiếu.

        V.2ba- Tôi mở Wikipedia th́ đọc thấy:

        “Sau cuộc đảo chính Ngô Đ́nh Diệm năm 1963, Dương Văn Hiếu bị bắt, điều tra, và bị kết án khổ sai chung thân đày ra Côn đảo. Đến năm 1964, một năm sau, th́ Dương Văn Hiếu được phóng thích… (tham-chiếu)”.  Tức là cả hai nguồn tin (cuộc phỏng-vấn và bách-khoa toàn-thư mở) đều phù-hợp nhau.

Thế nhưng:

        V.2bb- Không có viên-chức nào cầm đầu Công-An (Cảnh-Sát Đặc-Biệt) tại Tổng-Nha CSQG mà tên là Nguyễn Mậu, và là trung-tá (hoặc cao hơn hay thấp hơn), từ sau chính-biến 1-11-1963 đến 30-4-1975.

        V.2bc- Không có Tổng-Giám-Đốc CSCA nào là tướng Nguyễn Văn Hai trong thời-gian trên.

        V.2bd- Nếu Ô. Dương Văn Hiếu nhớ lầm tên người, th́ trong thực-tế, có thể đó là Trung-Tá Nguyễn Mâu, Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia đặc-trách Cảnh-Sát Đặc-Biệt, và Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai, Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia.  Tuy nhiên, Trung-Tá Nguyễn Mâu th́ đảm-nhiệm chức-vụ ấy trong thời-gian 1968-1972; và Đại-Tá Trần Văn Hai cũng qua Cảnh-Sát trong thời-gian 1968-1972, mà thăng Chuẩn-Tướng vào tháng 7-1970.  Ô. Hiếu nói rằng “Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ là Tướng Trần Thiện Khiêm”, mà Đại-Tướng Khiêm th́ làm Tổng-Trưởng Bộ Nội-Vụ từ tháng 5 cho đến cuối năm 1968 th́ lên làm Phó Thủ-Tướng.  Đối-chiếu thời-điểm mà cả ba vị kể trên đều cùng tại-chức trong lần tiếp đón Ô. Dương Văn Hiếu với nhau th́ thấy phần nào có thểnăm 1968 (mặc dù năm này Tổng-Giám-Đốc CSQG Trần Văn Hai chưa lên cấp tướngCứ tạm cho đi là Ô. Hiếu nhớ lầm cấp-bậc của Ô. Hai?!)

        V.2be- Sơ-kết mục này: hoặc là Ô. Dương Văn Hiếu được tha vào năm 1968 (chứ không phải là năm 1964); hoặc là Ô. Hiếu đă dùng cả cuộc phỏng-vấn của Ô. Lâm Lễ Trinh lẫn từ-điển bách-khoa mở Wikipedia để đánh lừa mọi người do nguyên-nhân nào? với mục-đích ǵ?

        V.2bf- Chưa hết!  Tôi mở “Hai Mươi Năm QuaViệc từng ngày (1945-1964) của Đoàn Thêm (Xuân Thu xuất-bản), th́ thấy ở trang 395:

        23-6-1964. Ṭa án Cách-mạng tại Saigon, xử Dương Văn Hiếu, nguyên Phụ-tá Tổng-giám-đốc Cảnh-sát, cùng các cộng-sự Nguyễn-thiện-Dzai, Nguyễn-tư-Thái, Phan-Khanh….

        25-6-1964. Trong vụ Dương-văn-Hiếu, Ṭa án Cách-Mạng tuyên 1 án khổ-sai hữu-hạn và 3 án khổ-sai chung-thân (được hoán giảm thành khổ-sai 5 năm do một Sắc-lịnh ngày 31-10-1966).”

        Giá-trị lịch-sử của tác-phẩm Hai Mươi Năm Qua của Đoàn Thêm th́ khó ai phản-bác.

        Thế này là thế nào?!

     

VI

Về vụ Họ Ngô Liên-Lạc với Họ Hồ

 

VI.1/ Nguyên-Văn:

        “LLT: Ông nghĩ sao về tin ông Nhu… gặp Xứ ủy Miền Nam, Ủy viên Bộ chính tri Bắc Việt Phạm Hùng….

        “DVH: Cá nhân tôi nghĩ chỉ đó là tin đồn. Một người quốc gia quyết liệt như Tổng thống Diệm không thể bắt tay với Cộng sản bất luận dưới h́nh thức nào v́ Hiến pháp VN công khai phủ nhận Xă hội Chủ nghĩa….”

 

VI.2/ Ư-Kiến:

        VI.2a) Trong bài-viết “Chính Đề Việt Nam”, Ô. Tôn Thất Thiện đă viết như sau:

        “Nay, chỉ c̣n tôi (Tôn Thất Thiện) là người nhân chứng duy nhứt…. Tôi làm nhân chứng những điều sau đây do chính ông Nhu đă tiết lộ trong một cuộc họp báo với kư giả ngoại quốc vào cuối tháng 9, năm 1963. Tôi là thông dịch viên trong buổi họp báo đó, và tôi đă nghe và thông dịch hai điều sau đây: ông (Ngô Đ́nh Nhu) đă tiếp Trần Độ ngay ‘trong pḥng này’, văn pḥng của ông (Nhu), nơi mà ông đang tiếp các kư giả (ngoại quốc), Trần Độ có hỏi ông (Ngô Đ́nh Nhu), vân vân… (tham-chiếu)”

Nguồn: https://hon-viet.co.uk/TonThatThien_MotVienNgocQuyTrongKhoTang%20TuTuong.htm

        VI.2b) Trong cuộc phỏng-vấn có ghi-âm và ghi-h́nh của Ô. Lâm Lễ Trinh với Ô. Cao Xuân Vỹ, Ô. Cao Xuân Vỹ đă xác-nhận là Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu đă đi tiếp-xúc bí-mật với đại-diện Cộng-Sản tại rừng Tánh Linh.  Mời xem youtube dưới nhan đề “Mạn Đàm Lịch Sử với Cu Cao Xuân Vỹ”:

https://www.youtube.com/watch?v=ccx8Z_Ee794

Ông Dương Văn Hiếu có thể căi lại lời chứng của ít nhất là hai nhân-vật cận-thần của Nhà NgôTôn Thất ThiệnCao Xuân Vỹ nêu trên?

 

VII

Về Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa

 

VII.1/ Nguyên-Văn:

        Vợ ông Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương Thiếu tướng Nguyễn Văn Là (tiền nhiệm ông [Nguyễn Văn] Y tại Công An) đều không thích [Trần Kim] Tuyếntranh dành địa vị bên cạnh bà [Ngô Đ́nh] Nhu nên ảnh hưởng đến các ông chồng….

        “(Nha sĩ dỏm và Play boy) Phan Ngọc Các, đại diện Cần Lao cho ông N Đ Cẩn tại Miền Nam…. Cố vấn Nhu ra lệnh cho Lê Quang Tung bắt v́ Các làm tiền thương gia Hoa kiều Chợ Lớn, Các tuyển nạp đảng viên Cần Lao lung tung….

        “Tôi biết Phạm Ngọc Thảo được Đức cha [Ngô Đ́nh] Thục giới thiệu vào Bảo anThảo có liên hệ chính trị với bác sĩ [Trần Kim] Tuyến trong những năm tháng chót trước cuộc binh biến 1.11.1963…. Tôi có dịp thưa với Tổng thống nên lưu ư đến ThảoThảo có bà con làm việc cho Bắc Việt trong chức vụ hệ trọng, Tổng thống có vẻ suy tư và nói: tại sao không khai thác kinh nghiệm của Thảo trong lănh vực ấp chiến lược và khu trù mật?....

        “Tổng giám mục Ngô Đ́nh Thục hành động nóng nảy, Cố vấn [Ngô Đ́nh] Cẩn bị bó tay….

        “LLT: Một số nhân vật đối kháng như Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí DiệpVũ Tam Anh bị Đệ nhứt Cộng ḥa thủ tiêu. Ông có thể cho biết cơ quan nào chịu trách nhiệm? Do lệnh của ai?  DVH: ĐCTĐBMT không liên hệ…. Sau 1975, một số sử liệu cho biết chính thẩm sát viên Khưu Văn Hai và đồng bọn trong Ban Cảnh sát Đặc biệt thuộc Tổng Nha Công An của đại tá [Nguyễn Văn] Y đă giết N B ToànT C  Diệp. Về Vũ Tam Anh, có thể là do tổ chức của Lê Quang Tung….

        “Tôi nhớ có lần tôi phúc tŕnh với Tổng thống tin đồn về Huê kiều Chợ Lớn mua licenses tại Bộ Kinh tế, Cụ nghe, trầm ngâm, không nói ǵ. Qua ông [Nguyễn Đ́nh] Thuần, CIA nắm hết tin tức nội t́nh Chính phủ….

        “LLT: Nh́n lui lại, ông nghĩ rằng thời Đệ nhứt Cộng ḥa, đảng Cần Lao có thực lực trong quần chúng hay không? Việc đem tổ chức Cần Lao vào Quân đội có lợi hay hại? Ông Nhu và ông Cẩn có hoàn toàn đồng ư với nhau về cách tổ chức và lănh đạo đảng Cần Lao hay không?  DVH: Về mặt lư thuyết, Cần Lao dựa vào chủ nghĩa Nhân vị được ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu nghiên cứu kỹ. Đảng Cần Lao, tiếc thay, thiếu một chính sách tuyển lựa, huấn luyện và xử dụng cán bộ hữu hiệu. Ngoài ra, c̣n vấn đề kỷ luật. Đa số đảng viên được chọn trong thành phần công chức có quyền và địa vị. Đảng không đi sâu vào đại chúng ở thành thị, đặc biệt ở nông thôn. Các khóa tu nghiệp về chủ thuyết Nhân vị do Đức cha Ngô Đ́nh Thục tổ chức tại Vĩnh Long không đào sâu và giải quyết vấn đề…. Trong nội bộ Cần Lao cũng có nhiều nhóm: nhóm Bắc, nhóm Trung (của ông Cẩn), nhóm Trần Quốc Bủu (Tổng Liên Đoàn Lao Động), nhóm Tinh Thần (Nguyễn Tăng Nguyên), nhóm Nam bộ (Huỳnh Văn Lang), nhóm Hà Đức MinhTrần Văn Trai. Không thống nhứt…. Cần Lao không có Ban Chấp hành Trung ương. Chỉ có Văn pḥng Tổng Bí Thư (ông Nhu)…. Tôi không nghĩ đem Cần Lao vào Quân đội hoàn toàn có lợi….

        Trong giai đoạn chót, Tổng thống, Đức Cha và hai ông Nhu, Cẩn không đồng nhứt tư tưởng, đặc biệt trong vụ khủng hoảng Phật giáo. Tổng Giám mục Thục xen vào việc treo cờ càng làm t́nh h́nh thêm rối ren… (tham-chiếu)”

 

VII.2/ Ư-Kiến:

        VII.2a) Trong việc xử tội, đă có án-lệ là ai “thành-khẩn khai-báo” th́ mức h́nh phạt đều được giảm-khinh.

        Theo tôi th́ với rất nhiều thành-quả chống-Cộng xuất-sắc của Ô. Dương Văn Hiếu (cùng với thái-độ, nhận-xét thẳng-thắn của ông về Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa), Ô. Hiếu xứng-đáng được trả tự-do sớm (như đă kể trên, ông chỉ phải ở Côn-Sơn trong khoảng một năm).

        VII.2b) Vừa rồi, nhà-văn/kí-giả Douglas Valentine của trong cuộc phỏng-vấn Lê Xuân Nhuận, về Ngành Đặc-Biệt VNCH (đăng trên “Washington Babylon” và “Dissident Voice”, có hỏi về Ô. Dương Văn Hiếu, và Ô. Nhuận đă trả lời: “Hiếu was a very good Special Police Officer” (tham-chiếu).

 

                      LÊ XUÂN NHUẬN