TÔI CHẾT, TH̀ ... ???

 

  Đây là một câu nói để đời” [đă đi vào lịch-sử] của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm.

  Nhưng gần đây có kẻ đă sửa khác đi lời trối-trăng của người mà họ tôn sùng.

 

 

... Lúc sinh thời, tại nhiều  nơi. Trước nhiều cơ quan, đoàn thể, Quân trường … mỗi  khi thuận tiện, Ông [TT Diệm] đều nhắn nhủ:


-Tôi tiến. Hăy tiến theo tôi !
-Tôi lui. Hăy giết tôi !
-Tôi chết. Hăy nối chí tôi !

 

         ... Người viết cũng không quên những lời của Thượng Nghị sĩ Lê Châu Lộc luôn luôn nhắc nhở về Di Huấn của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

         ... Người viết là kẻ hậu sinh. V́ thế, trước khi viết bài này, tôi đă phải gọi sang Hoa Kỳ để được nghe chính những lời của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc truyền đạt qua điện thoại viễn liên Mỹ - Pháp về những điều mà chính Ông Lê Châu Lộc đă biết - nghe - thấy trong  suốt thời gian là Tùy Viên ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Mỗi lần hầu chuyện với Ông Lê Châu Lộc, tôi đều được Ông nhắc lại nhiều lần, để phải ghi nhớ những điều Ông đă nói: 

 

- Tôi tiến. Hăy tiến theo tôi !

- Tôi lui. Hăy giết tôi !

- Tôi chết. Hăy nối chí tôi !

 

         ... Trên đây, là những ḍng của Ông Lê Châu Lộc; nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, và là Thượng Nghị Sĩ thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Ḥa. Ông đă viết về những điều mà chính Ông đă chứng kiến, mắt thấy, tai nghe trong suốt thời gian ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm từ năm 1959 cho đến ngày 1-11-1963 trên trang:  ngodinhdiem.net

29-5-2011

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

(trong bài "Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Và Phật Giáo")

 

 

 

  Lời "trối-trăng" liên-hệ đă được Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm nói ra, chỉ một lần (chỉ một lần mà đă là gở miệng, thần khẩu buộc xác phàm) vào dịp Quốc-Khánh 26-10-1963.

  Thế mà ngày nay người ta bảo là tại "nhiều nơi", "mỗi khi thuận tiện", cố TT họ Ngô "đều nhắn nhủ" như thế – mà lại là Di Huấn phịa mới là chuyện ngược đời.

  Tôi thử ḍ lại một số tài-liệu thỉ được biết Sự Thật. Sự Thật, câu nói đó là:

 

TÔI CHẾT, TH̀ TRẢ THÙ CHO TÔI!

 

 

A

NGUỒN GỐC VIỆT-NAM:

 

 

Theo Tiến-Sĩ HOÀNG NGỌC THÀNH:

 

       ... Tổng thống Diệm thường đi Đàlạt nghỉ cuối tuần, nhất là sau khi ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam uống thuốc độc quyên sinh ngày 7-7-1963, tức ngày kỹ niệm 9 năm cầm quyền của ông Diệm. Một số người nhận thấy rằng tổng thống Diệm đă cảm thấy có cái ǵ bất ổn trong t́nh thế. Trong ngày Quốc khánh cuối cùng 26-10-1963, khi tiếp các đoàn thể, mặt tổng thống Diệm “thoáng buồn”, bằng một giọng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là gở:

        “Chế độ này tuy c̣n nhiều khuyết điểm, cũng c̣n hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại c̣n những thứ độc tài khủng khiếp hơn... Tôi tiến th́ theo Tôi, Tôi lùi th́ bắn tôi, Tôi chết th́ trả thù cho Tôi...

(Trích từ cuốn sách “Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm” của Hoàng Ngọc Thành và Thân Thị Nhân Đức, do Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, ở San Jose, USA,  xuất bản, năm 1994, trang 441)

(Trích từ cuốn sách "Những Ngày Chưa Quên" của Đoàn Thêm, do Xuân Thu, ở Los Alamitos, USA, xuất bản, năm 1989, trang 205)

 

 

Theo Kư-Giả PHAN VIẾT PHÙNG:

 

[ChinhNghiaViet] NGÔ Đ̀NH DIỆM - NGÔI SAO ÁI QUỐC

Saturday, October 15, 2011 2:11 PM

From: "an do" <ankaydo@gmail.com>

Bcc: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com

 

NGÔ Đ̀NH DIỆM - NGÔI SAO ÁI QUỐC

PHAN VIẾT PHÙNG

 

Lời Ṭa Soạn: Bài viết của tác giả Phan Viết Phùng với tựa đề "Ngôi sao ái quôc giữa đêm tối của dân tộc" chúng tôi xin trích đăng phần sau của bài viết đề cập tới việc Mỹ làm áp lực Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và đi tới đảo chánh. Xin cám ơn tác giả và giới thiệu với bạn dọc một bài viết rất công phu .

TUẦN BÁO ĐỜI

 

... Vào giai đoạn này, Tổng Thống Diệm h́nh như có linh cảm về một cái ǵ không lành. Hôm lễ Quốc Khánh 26-10-1963, khi nói với các đoàn thể về chế độ Đệ Nhất Cộng Ḥa ông có nói câu "Tôi tiến th́ theo tôi, tôi lùi th́ bắn tôi, c̣n tôi chết th́ trả thù cho tôi"...

Tác Giả: Phan Viết Phùng
Trích Tuần Báo ĐỜI (Số 25 )
Năm Thứ Nhất Ngày 17-24/10/2003 - Trang 8 & 9

 

 

Theo Kư-Giả PHẠM PHONG DINH:

 

Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM, Kẻ Sĩ Cuối Cùng

(2.11.1963 – 2.11.2006)

Tôi tiến, hăy theo tôi;
tôi lùi, hăy bắn tôi;

tôi chết, hăy trả thù cho tôi.
Tôi không phải là thần thánh,
tôi chỉ là một người b́nh thường,
tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc,
một ḷng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.

 

 

Theo Kư-Giả LE TRAN:

 

RE: [GoiDan] Đốt nén hương ḷng kính dâng Ngô Tổng Thống,

Thursday, October 28, 2010 4:44 PM

From:

To: goidan@yahoogroups.com

 

"TÔI CHẾT XIN ĐỒNG BÀO HĂY TRẢ THÙ CHO TÔI!"

 

Đó là lời cuối của bài Hiệu Triệu TT N Đ D đọc sáng ngày 26-10-1963

TT Ngô Đ́nh Diệm nói:  "Tôi tiến, đồng bào tiến theo tôi; tôi lùi, đồng bào hăy giết tôi; tôi chết, xin đồng bào trả thù cho tôi" (bài hiệu triệu cuối cùng đọc ngày Quốc Khánh 26-10-1963).

 

 

B

NGUỒN GỐC ANH-MỸ:

 

 

http://www.famousquotesandauthors.com/authors/ngo_dinh_diem_quotes.html

Ngo Dinh Diem Quotes and Quotations

Follow me, if I advance; kill me if I retreat; revenge me if I die!

Ngo Dinh Diem | Leaders and Leadership Quotes

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/ngo_dinh_diem.html

Ngo Dinh Diem Quotes

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem

 

 

http://www.searchquotes.com/search/Ngo_Dinh_Diem/

Ngo Dinh Diem Quotes

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes 


About:  Ngo Dinh Diem quotes

 

http://www.searchquotes.com/quotes/author/Ngo_Dinh_Diem/

Ngo Dinh Diem Quotes & Sayings

Related Results

Ngo Dinh Diem Quotes About:  

Sort: New Ngo Dinh Diem Quotes | Most Popular

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes 

 

 

www.inspirationalstories.com/quotes/follow-me-if-i-advance-kill-me-of-ngo-dinh-diem-quote/

http://118.139.165.228/quotes/t/ngo-dinh-diem/

Ngo Dinh Diem Quotes (1 Quote)

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
(Ngo Dinh Diem Quote) 

 

 

http://www.searchquotes.com/quotes/author/Ngo_Dinh_Diem/1/new/

Ngo Dinh Diem Quotes & Sayings Related Results

Ngo Dinh Diem Quotes About:

Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!
Ngo Dinh Diem quotes


 

 

 

C

Ư-KIẾN:

 

        Kẻ nào, dù với lư-do hay mục-đích ǵ, mà sửa-đổi lời nói của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, th́:

        Về mặt pháp-lư: kẻ ấy đă phạm tội man-khai, một tội h́nh-sự mà bất-cứ quốc-gia nào cũng kết án.

        Về mặt giáo-lư: kẻ ấy đă phạm tội làm chứng dối, phạm Điều Răn thứ 9 trong 10 Điều Răn của Chúa Trời(Xuất-Hành 20:3-17; Phục-Truyền 5:7-21), thêm điều đặt chuyện là bởi Ḷng Tà mà ra (Ma-Thi-Ơ 5:37): sẽ bị đày xuống hỏa-ngục”.

        Về mặt chính-trị: kẻ ấy cho rằng cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm nói sai [nên phải chỉnhlại], tức là đă phạm tội khinh-mạn, xúc-phạm, bôi nhọ, lăng-mạ... không chỉ một ḿnh cố Tổng-Thống Diệm mà cả chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Ḥa lẫn mọi phần-tử hoài-Ngô (trong đó có cả bản-thân các đương-nhân).

        Về mặt tâm-lư: kẻ ấy hiểu thấu tâm can của người chết thảm, đă quyết thực-thi di-huấntrả thù, song lại vụng-về đáng lẽ phịa ra một câu nói khác, th́ lại dùng chính câu nói đă thành bất-tửmà bịa-đặt hai tiếng nối chíthay cho hai tiếng ác-ôn kia tưởng là tô son, hóa ra để lộ tim đen của chính ḿnh.

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN