CHUẨN-TƯỚNG

TRẦN VĂN HAI

     

Đại-Tá TRẦN VĂN HAI qua làm Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia rồi mới thăng lên chuẩn-tướng.

 

Trước đó, Tướng Hai không quen biết ǵ tôi.  Nhưng tại Tổng-Nha, hồi đó Trung-Tá Nguyễn Mâu cầm đầu Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Trung-Ương, lần nào Tướng Hai đến chủ-tọa những lễ bế-mạc, tỷ như Khóa I Phản-T́nh-Báo Cao-Cấp, Khóa I Lănh-Đạo & Chỉ-Huy Cao-Cấp CSĐB, v.v..., cũng đều thấy tôi, thủ-khoa, lên đọc diễn-văn, chắc ông đă nhớ mặt rồi; nên khi ông đến thanh-sát Vùng II là nơi ông đến nhiều lần, có lẽ là nhiều hơn các Vùng khác gặp tôi, nghe tôi trả lời hầu hết mọi điều mà đáng lẽ ra các viên đại-tá, Cao Văn Khanh rồi Cao Xuân Hồng, là cấp CSQG cao nhất tại Vùng, phải trả lời ông, th́ ông chú ư đến tôi rất nhiều.

 

HỒI đó, Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II mới dời văn-pḥng từ Ban Mê Thuột lên Pleiku, và Đại-Tá Cao Văn Khanh, Giám-Đốc, mới ổn-định xong trụ-sở cơ-quan, bèn mời Tướng Hai lên đây dự lễ khánh-thành.


Đại-Tá Khanh đă gặp nhiều lúng-túng trong vụ mời này.  V́ một cơ-quan dân-sự cấp Vùng, hồi đó, phải ở dưới quyền hai cấp cao hơn:  Trung-Ương chuyên-ngành của ḿnh theo hệ-thống dọc, và viên Tướng Vùng theo hệ-thống ngang.

Nhưng hệ-thống ngang th́ lấn-lướt hơn; thí-dụ:  khi Nha Chiêu-Hồi mở một Đại-Hội tại Vùng II, do chính Tổng-Trưởng Hồ Văn Châm chủ-tọa, th́ phải mời viên Tư-Lệnh Vùng II đồng chủ-tọa; nhưng viên thiếu-tướng Tư-Lệnh cấp Vùng lại cử một viên chuẩn-tướng cấp Khu (Khu 23 Chiến-Thuật) đại-diện;  thành-thử, nếu tính đúng theo hệ-thống đẳng-cấp, th́ viên Tổng-Trưởng Quốc-Pḥng mới là ngang hàng với viên Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi; dưới Tổng-Trưởng Quốc-Pḥng là Tổng-Tham-Mưu-Trưởng, dưới Tổng-Tham-Mưu-Trưởng là Tư-Lệnh Vùng, dưới Tư-Lệnh Vùng là Tư-Lệnh Khu Chiến-Thuật.  Thế nhưng, tất cả các thuyết-tŕnh-viên, đại-diện các Ngành liên-quan, đều phải kính thưa [chuẩn nhưng gọi là] thiếu-tướng (Tư-Lệnh Khu) đại-diện thiếu-tướng Tư-Lệnh Vùng trước, rồi mới kính thưa ông Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi sau.

 

Đằng này, Cấp Trên hàng ngang là Trung-Tướng Vĩnh Lộc, tính theo quân-giai th́ cao cấp hơn Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai nhiều.

Cho nên Trung-Tướng Vĩnh Lộc đă cử Chuẩn-Tướng Lê Trung Tường, là Tham-Mưu-Trưởng Quân-Đoàn, đại-diện qua dự với Đại-Tá Khanh.  Nhưng Chuẩn-Tướng Hai có vẻ muốn tỏ ra ḿnh là chủ, ḿnh là chủ-tọa, ḿnh có toàn-quyền chủ-tọa buổi lễ, nhất là khai-mạc bữa tiệc thết-đăi quan-viên.

Quá trưa đă lâu mà Tướng Hai vẫn cứ hỏi thêm chuyện này chuyện kia trong phần thuyết-tŕnh, khiến tôi vừa phải trả lời thay cho nhiều phần-hành khác, vừa làm thông-dịch-viên cho các Phối-Trí-Viên Hoa-Ḱ, cũng thấy áy-náy cho Tướng Tường và các đại-tá khác từ Quân-Đoàn qua, đang đợi bên ngoài.

 

Về sau tôi mới hiểu ra lư-do.

 

TRƯỚC kia, Đại-Tá Hai từng được cử ra làm Tỉnh-Trưởng Tỉnh Phú Yên, đương-nhiên là kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Tiểu-Khu ấy, nhưng bị các cấp hữu-quyền tại Quân-Đoàn II gây sự khó-khăn cho ḿnh.  V́ thế nên ông đă có mặc-cảm với giới cầm đầu của Quân-Đoàn này.


Đến khi Đại-Tá Hai thăng chuẩn-tướng, việc làm trước tiên của ông là đến Phú-Yên, trong tư-thế mới, thăm lại Tỉnh cũ của ḿnh.  Ông đem theo rất nhiều quà, đến viếng nhiều nơi, nhất là các cô-nhi-viện và cơ-sở xă-hội của Phật-Giáo và Ky-Tô-Giáo tại đây.  Tôi thấy mọi người, đặc-biệt các nhà tu-hành sở-tại, đều rất vui mừng cảm-động được gặp lại ông như một người thân hơn là tướng-lănh hay cấp-chức Chính-Quyền.

Hẳn là trước kia ông đă đối-xử với họ tốt đẹp thế nào.     

 

Tướng HAI đi đến Tỉnh nào trong Vùng II cũng có tôi cùng đi theo.

Ông đă chăm-chú hỏi thẳng riêng tôi về nhiều vấn-đề, nhất là Kế-Hoạch Phụng-Hoàng.

Có lẽ ông đă nhận thấy quan-điểm của tôi khác lạ với những điều ǵ mà các viên-chức phụ-trách Phụng Hoàng ở cấp Trung Ương, tức tại Tổng Nha CSQG, đă tŕnh lên ông.

 

TÔI nhớ là có một lần, Tổng-Nha tổ-chức hội-thảo về Phụng-Hoàng, mà người thuyết-tŕnh, vốn chỉ là một tay ngang, lúng-túng trước các nan-đề do tôi nêu ra, đă vội dọa tôi:

Những điều nói ra ở đây đều là mệnh-lệnh của chuẩn-tướng Tổng Giám-Đốc, người nào có gan th́ lên căi lại với Tổng-Giám-Đốc.

Chắc hẳn Tướng Hai đă nhận ra cái lư của tôi trong những ư-kiến mà tôi nêu lên, nên ông mới chịu kiên-nhẫn lắng nghe.

 

SAU này, Trung-Tá Nguyên, một sĩ-quan ưu-tú trong binh-chủng Biệt-Động-Quân, theo qua làm Chánh-Văn-Pḥng cho ông, đă nói với tôi:

Quái lạ, chuẩn-tướng đă đi hầu như khắp nơi, mà chưa gặp ai biết rành mọi việc như anh.

Vui miệng, Trung-Tá Nguyên nói:

Ông rất chăm-chỉ và rất liêm-chính, các anh may-mắn có được một người anh cả như ông.

 

NHƯNG, không lâu sau, tôi nghe nói Trung-Tá Nguyên đă xin trở về đời sống quân-nhân.

 

H́nh như anh sợ ḿnh bị lẫn-lộn với vài kẻ khác, trong số các sĩ-quan mới được Tướng Hai đưa qua CSQG, và mới được giao cho một số quyền-hành...

 

                                                                                       LÊ XUÂN NHUẬN