TỈNH QUẢNG ĐỨC

 

 

       Tỉnh Quảng-Đức là một tỉnh mới, nằm ở phía nam Tỉnh Darlac, do Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm đích-thân quan-sát và nghiên-cứu địa-h́nh địa-vật, vận-dụng trí-tuệ và viễn-kiến chiến-lược chiến-thuật của ḿnh mà thành-lập nên.

       Ngoài 4 Quận (Khiêm-Đức, Kiến-Đức, Đức-Lập, và Đức-Xuyên) cùng Thị-Xă Gia-Nghĩa ra, đến cuối triều-đại Ngô Đ́nh tại Tỉnh Quảng Đức đă có 7 Địa-Điểm Dinh Diền (theo tài-liệu chính-thức Thành-Tích Sáu Năm Hoạt-Động của Chánh-Phủ Việt Nam Cộng Hoà Kỷ-Niệm Đệ-Lục Chu-Niên Chấp-Chánh của Tổng-Thống Ngô-đ́nh-Diệm - Ngày Quốc-Khánh 26-10-1960), mà tại mỗi Dinh Điền hồi đó đă có vài ngh́n dân rồi.

 

       Một trong các đặc-điểm của tỉnh này là tại ranh-giới của Quận Đức-Lập và Quận Kiến-Đức, đều nằm dọc theo biên-giới Việt-Nam - Cao-Miên, trên Quốc-Lộ 14, có một trụ đồng khắc bảng tiếng Pháp Trois Frontières” (Ba Biên-Giới), chỉ rơ phần bắc phía đông (bên này) là lănh-thổ Annam (Trung Kỳ), phần nam phía đông (bên này) là lănh-thổ Cochinchine (Nam Kỳ), phía tây (bên kia) là lănh-thổ Cambodge (Cao-Miên). Đó là chứng-tích của thời-kỳ thực-dân Pháp cai-trị Đông Dương, chia Việt-Nam ra làm 3 Kỳ. Tôi có chụp ảnh ḿnh đứng bên cạnh cột ấy để làm kỷ-niệm.

        Sau này nói đến Ba Biên-Giới th́ Việt-Nam Cộng-Hoà đă thống-nhất nên chỉ đề-cập đến một địa-điểm khác ở Tỉnh KontumBa Biên Giới của 3 quốc-gia: phần bắc phía tây (bên kia) là Laos (Lào), phần nam phía tây (bên kia) là Cambodia (Cao Miên), phía đông (bên này) là Việt-Nam...

 

       Tôi có người em là Trương Minh Dũng, hiện là trung-tá Tham-Mưu-Trưởng kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm Quản-Trị và Tiếp-Vận của Tiểu-Khu Quảng-Đức.

        Dũng đă từng có lần ở Quảng-Đức, làm Trưởng Pḥng 3 Tỉnh-Đoàn Bảo An, từ hồi tôi làm Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia cùng một địa-phương.

        Em tôi cũng có làm thơ, tuy ít nhưng hay, và có những bài đă được phổ nhạc, rất được thịnh-hành, tỷ như Tuư Ca, Bỏ Phố Lên Rừng, v.v... (nhạc của Châu Kỳ).

        

Lê Xuân Nhuận, Trưởng Ty CSQG Tỉnh Quảng-Đức (thứ tư từ trái)

 

 

        CSQG đoạt giải bóng chuyền giao-hữu với Địa-Phương-Quân (Quảng-Đức)

 

       Trước khi Việt Cộng tấn-công lên Buôn Ma Thuột, chúng đă đánh chiếm quận-lỵ Đức-Lập, thuộc Tỉnh Quảng-Đức, nằm trên Quốc-Lộ 14, phía nam.

        Trong lúc lo cho số-phận của em tôi, t́nh-h́nh của Tỉnh Quảng-Đức đă gợi lại trong tôi một số kỷ-niệm khó quên về tỉnh này... .