PHẢN-BỘI ĐỒNG-MINH

 

 

            Đến nay th́ việc họ Ngô bắt tay với ông Hồ Chí Minh cộng-sản Bắc Việt không c̣n là một nghi-vấn, như vài nhân-vật thân-Diệm trước đây đă cố che-giấu vụ này (xin xem thêm phần PhụLục1 dưới cùng).

 

            Không phải tự-nhiên mà tờ tuần-báo Newsweek nổi tiếng của Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 12 năm 2001 bỗng đăng một bài tổng-kết t́nh-h́nh hoạt-động cuả CIA ở Đông Nam Á, và chú lên trên bức ảnh cuả cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm một câu trắng-trợn như sau:

            1963: The Kennedy administration begins to see South Vietnamese President Ngo Dinh Diem as a communist tool and decides that Diem must go.  The CIA engineers coup attempts that eventually lead to his assassination in November.(1963: Chính-quyền Kennedy bắt đầu thấy rơ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cuả Nam Việt-Nam là một công-cụ cuả cộng-sản và quyết định rằng Diệm phải ra đi.  Cơ-quan CIA thiết kế các mưu toan đảo chánh rốt cuộc đưa đến việc ám sát ông ta trong tháng 11.

 

                        

 

            Số là vào ngày 02 tháng 11 năm 2001, một số phần-tử hoài-Ngô đă tổ-chức một buổi lễ cầu hồn cho cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở California, và quyết định mở một chiến dịch gây quỹ để xây một bức tượng của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm ngay tại thủ đô Washington.

            Độc-giả tinh ư hiểu ngay đó là một cách trả lời của Mỹ đối với ư đồ nói trên của số người liên quan.

*

 

Theo Ông QUÁCH T̉NG ĐỨC

(Đổng Lư Văn Pḥng của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm):

 

            Theo tiến-sĩ Lâm Lễ Trinh, cựu Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, trong bài Mạn Đàm với cựu Đổng-Lư (Văn-Pḥng Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm) Quách Ṭng Đức th́:

            Ông Ngô Đ́nh Nhu đă t́m cách thương-lượng với Bắc Việt để loại ảnh-hưởng của Hoa Kỳ.  Ông Nhu đă mời Manelli, Trưởng Phái-Đoàn Ba Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Đ́nh-Chiến để nhờ liên-lạc với Hà Nội qua Đại-Sứ Pháp Roger Lalouette đưa đề-nghị mở cuộc tiếp-xúc giữa 2 bên.  Bắc Việt chấp-nhận ngay.  Ông Nhu giả vờ đi săn với ông Cao Xuân Vĩ Cao Nguyên rồi nửa đường rẻ xuống vùng Tánh LinhPhước Tuy để gặp đại-diện của Bắc Việt.  Cụ Cao Xuân Vĩ đă xác-nhận điều này.  Trong cuộc gặp-gỡ, 2 bên đồng ư tái-lập trước tiên về liên-lạc bưu-điện và sau đó về giao-thương để tiến tới thống-nhất đất nước trong ḥa-b́nh.  Sau cuộc tiếp-xúc đó, ông Nhu cố ư tiết-lộ nội-dung cuộc tiếp-xúc cho báo-chí biết để ngầm thông-báo cho Washington.

            Ông Quách Ṭng Đức xác-nhận là “chính ông Nhu có đề-cập đến chuyện này trong vài phiên nhóm với tướng-lănh tại Bộ Quốc-pḥng và ngày 23.7.1963 tại suối Lồ Ồ khi nóí chuyện với các cán-bộ xây-dựng Ấp Chiến lược khoá 13.”

            Một nguồn tin khác cho biết ông Nhu xử dụng trung gian cuả bốn đại sứ: Roger Lalouette (Pháp), d’Orlandi (Ư), Goburdhun (Ấn Độ) và Manelli (Ba Lan), (hai ông sau là thành viên của Ủy ban Quốc tế kiểm soát đ́nh chiến) cũng như Tổng lănh sự Pháp Bắc Việt Jacques de Buzon, để liên lạc với HànộiÔng QTĐ nói có nghe dư luận này nhưng không biết rỏ chi tiết.

            Ông cũng có nghe xầm x́ rằng ông Nhu đă gặp một đại diện Văn pḥng Chính trị CS (Phạm Hùng?) trong lần đi săn tại Quận Tánh Linh, B́nh Tuy.

            Song song với sự tiết-lộ của ông Nhu, Tổng-Thống Pháp De Gaulle lên tiếng kêu gọi loại bỏ “ảnh-hưởng ngoại-quốc” ra khỏi VN, c̣n Hồ Chí Minh lên tiếng nói rằng một cuộc ngưng bắn có thể được 2 bên thỏa-thuận.”  

            Ông Nhu đă hội kiến với Maneli lần đầu vào ngày 25/8/63 tại Bộ Ngoại giao VNCH và kế đó là vào ngày 2/9/63 tại pḥng đọc sách của ông (War of the Vanquished”, Mieczyslaw Maneli).

            Ông Quách Ṭng Đức xác-nhận: một Tết Nguyên-Đán trước 1963, một cành đào đỏ lộng-lẫy được trưng-bày nơi pḥng khánh-tiết Dinh Độc-lập với tấm thiệp in tặng của “Chủ tịch Nhà nước Cọng hoà Xă hội Miền Bắc”.  Ông Đức kết-luận: “hành-động độc-lập (không cho Mỹ biết) của ông Nhu đă làm Washington tức-giận hơn.  TT Kennedy bật đèn xanh cho Lodge tiến-hành cuộc đảo-chánh nhanh chóng hơn.

            Theo một tài-liệu cho là di-chúc của Hồ Chí Minh, th́:

“Đầu năm 1963, hồi đó tôi (Hồ Chí Minh) c̣n chưa bị bọn quanh tôi bao vây chặt-chẽ quá, tôi có nhờ mấy nhân-viên Ủy-Hội Kiểm-Soát Quốc Tế Đ́nh-Chiến chuyển vào Nam bộ hai cành đào lớn rất đẹp để tặng cụ Ngô đ́nh Diệm, kèm theo một bức thư, trong thư đó, tôi có chân t́nh yêu cầu cụ Ngô cùng tôi thảo luận trong t́nh anh em, để hai bên cùng lo cho dân chúng hai miền, trên căn bản thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, theo đường lối riêng của từng người.  Truyện này lộ ra, làm cụ Ngô bị giết trong Nam.”

*

            Ta thử so-sánh giữa 2 con đường, v́ chỉ có 2 con đường mà thôi:

             Con đường thứ nhất là tạm uyển-chuyển nhường-nhịn Đồng-Minh Hoa-Kỳ để đạt thắng-lợi diệt Cộng, rồi sẽ tranh-đấu giành lại thế mạnh của ḿnh, một việc dễ làm đối với chú Sam trong bối-cảnh khai-phóng của Thế-Giới Tự-Do.  Về điểm này, ông Hồ Chí Minh có một câu nói để đời.  Năm 1946, họ Hồ rước Pháp, đuổi Tàu; được hỏi, ông trả lời: “Tôi thà chịu ngửi cứt Tây 5 năm, c̣n hơn phải ăn cứt Tàu suốt đời”.  Ông giải-thích thêm: “Pháp là ngoại-bang, ở xa, sẽ cút; c̣n Tàu, láng-giếng, sẽ ở lại luôn”.  Vậy ta cũng có thể nói: “Mỹ là ngoại-bang, ở xa, sẽ rút; c̣n Cộng, nội-thù, sẽ diệt chúng ta.”

             Con đường thứ hai là chịu ḥa-giải ḥa-hợp với họ Hồ (nghĩa là nạp mạng cho địch) để rồi nếu không bị họ thảm-sát như các nhân-vật Quốc-Gia trong vụ Ôn Như Hầu (CSVN bất-thần tấn-công vào trụ-sở VN Quốc Dân Đảng ở Hà Nội trong đêm 27-6-46 thảm-sát hầu hết các lănh-tụ các đảng-phái đối-lập) th́ cũng trở thành bù-nh́n tay-sai cho họ nuốt gọn Miền Nam; nhưng đă vào tṛng cộng-sản độc-tài th́ khó ḷng mà tháo cũi sổ lồng.

            Ông Diệm đă chọn con đường thứ hai.

            Măi đến hôm nay, có người vẫn cho con đường thứ nhất là sai (nghĩa là bị Mỹ cướp hết, hoặc đa-số, quyền-lợi của quốc-gia ḿnh.  Vậy th́ Nhật-Bản, Tây-Đức, Nam-Hàn (ngay cả Pháp nữa)... th́ sao? họ cũng bị Mỹ chèn-ép lúc đầu, sao họ trở nên giàu mạnh từ bao lâu nay?

 

            Thử hỏi: một người dân Việt miền Nam nào đó mà có lời-lẽ hoặc cử-chỉ cho là xúc-phạm đến Ngô Tổng-Thống th́ người đó có yên thân hay không, huống ǵ tự ư hành-động (độc-lập) ra ngoài chính-sách đường-lối của gia-đ́nh họ Ngô th́ bị mất mạng là chuyện tất-nhiên.  Vậy th́, khách-quan mà nói, họ Ngô đơn-phương thương-lượng với kẻ thù chung là cộng-sản Bắc Việt mà không hội-ư với Mỹ trước (điều mà Đồng-Minh cần làm với nhau), lại với ư-đồ đầu-hàng cộng-sản, đuổi Mỹ, loại bỏ ảnh-hưởng của Hoa Kỳ, tức là phản bội Đồng Minh, th́ có lẽ nào Hoa-Kỳ khoanh tay chịu đựng hay sao?  (Huống chi then-chốt vẫn là ḷng dân miền Nam Việt-Nam).

 

            Phản-bội Đồng-Minh tức cũng đồng-thời phản-bội cử-tri, ân-nhân, và chí-hữu của ḿnh.

 

LÊ XUÂN NHUẬN     

 

            Ghi chú:  Vị nào muốn tin là cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, nếu không bị giết, có thể giữ vững Miền Nam; và ông Hồ Chí Minh thật ḷng khen ngợi, muốn sống chung ḥa-b́nh với ông Ngô Đ́nh Diệm, cùng thành-tâm tiếc-thương khi ông Diệm chết (chuyện này do một đồ-đệ của họ Ngô bịa ra), xin mời đọc bài của Lê Chân-Nhân (một bút-danh khác của Lê Xuân Nhuận) đă được phổ-biến trên các diễn-đàn liên-mạng nhiều năm vào cuối thế-kỷ thứ 20:

 

A

 

Giă-Từ Thế-Kỷ Hai Mươi:

NGÔ Đ̀NH DIỆM

MUỐN DÂNG MIỀN NAM VIỆT-NAM
CHO CỘNG-SẢN BẮC-VIỆT

 

            Trước khi giă-từ Thế-Kỷ 20, tôi tưởng chúng ta cũng nên thử t́m giải-đáp cho một thắc-mắc vẫn c̣n tồn-đọng từ thập-niên '60 của Thế-Kỷ 20:

            1/  Cứ theo nhiều người (trong đó có tôi) th́ chúng ta phải đặt chủ-quyền quốc-gia lên trên hết; nói cách khác, v́ tinh-thần dân-tộc, chúng ta không chấp-nhận để cho ngoại-bang lấn-lướt quyền quyết-định việc nước của chúng ta.  Do đó, cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm đă hành-sử đúng trong việc chống lại Hoa-Kỳ dự-định đổ thêm nhiều quân vào VNCH, tức là Mỹ-hoá chiến-tranh Việt-Nam. (Nhưng chuyện đó có phải là Sự Thật hay do một số hoài-Ngô nhấn mạnh để chạy tội cho Nhà Ngô? Xem bài Ông Cao Xuân Vĩ.)

            2/  Cứ theo một số nhân-vật Hoa-Kỳ (trong đó có cựu Bộ-Trưởng Quốc-Pḥng McNamara, cựu Ngoại-Trưởng Henry Kissinger) th́ Mỹ không nên tán-đồng hay nhúng tay vào việc lật đổ chế-độ Diệm, và họ rất tiếc là Hoa-Kỳ đă làm như thế.

            3/  Một số nhân-vật Quốc-Gia thân-Diệm dựa vào các ư-kiến này của phiá Hoa-Kỳ để khẳng-định rằng nếu không có cuộc chính-biến 1-11-1963, nghiă là nếu cố Tổng-Thống Diệm vẫn c̣n sống và tiếp-tục lèo-lái công-cuộc chống Cộng của quốc-dân Việt-Nam (bất-chấp thời-lượng nhiệm-kỳ, từ 1955 đến 1975 là 20 năm!), th́ Việt-Nam Cộng-Hoà hẳn vẫn c̣n tồn-tại và phát-triển, giàu-mạnh chứ không sụp-đổ như vào Tháng Tư Đen năm 1975.

            4/  Thế nhưng, nếu ta đọc hết và đọc kỹ các ư-kiến của các người Mỹ chống việc chống Diệm, nghiă là ước chi Hoa-Kỳ hồi đó không gia-tăng lực-lượng và hoạt-động quân-sự mà cứ để cho ông Diệm trực-tiếp tiếp-xúc với Bắc-Việt để cả hai miền Nam Bắc cùng tự giải-quyết vấn-đề nội-bộ Việt-Nam với nhau, th́ ta thấy rằng các nhân-vật Mỹ tên-tuổi kể trên đă lư-luận khác hẳn, về kết-quả của việc ông Diệm bắt tay với Bắc-Việt:  Không phải là VNCH vẫn c̣n đứng vững, mà là Bắc-Việt “thống-nhất Việt-Nam” (nuốt chửng Miền Nam) sớm hơn, chiến-tranh Việt-Nam chấm dứt sớm hơn, và, quan-trọng hơn hết là, Mỹ đă có thể tránh được thiệt-hại lớn-lao (về vật-chất là lên đến hơn năm-vạn-tám mạng ngựi, và trăm-tư-tỷ đô-la; và về tinh-thần là ô-danh bại-trận, thay v́ “được” ông Diệm yêu-cầu rút ra, rút ra trong danh-dự xem PhụLục2).

            5/  Có một số người vẫn c̣n tin rằng: nếu để cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm toàn-quyền và tự-lực lo lấy, th́ Mỹ đă khỏi tổn-thất như trên, mà Việt-Nam cũng đă thoát được các thảm-cảnh đă xảy ra, nhất là không bị cộng-sản tràn ngập.  Vấn-đề tôi xin đặt ra hôm nay là:  Về phiá cộng-sản th́ họ đă có quyết-tâm và kế-hoạch thôn-tính Miền Nam (qua việc cài lại cán-bộ nằm vùng tại Miền Nam sau Hiệp-Định Geneva 1954, nhất là qua Nghị Quyết 15 đầu năm 1959 chủ-trương bạo-lực cách-mạng giải-phóng Miền Nam khiến Tổng-Thống Diệm phải ban-hành Luật 10-59, cụ-thể là việc thành-lập Mặt Trận Giải-Phóng Miền Nam từ năm 1960) với sự viện-trợ tối-đa của Khối cộng-sản quốc-tế.  Về phía Hoa-Kỳ th́ họ hẳn thấy chỉ dùng chính-trị, kinh-tế, ngoại-giao... hẳn là chưa đủ, nên phải dùng đến quân-sự (đổ thêm quân vào Việt-Nam).  Vậy th́, về phiá VNCH, nghiă là về phần cố Tổng-Thống Diệm người đă tin dùng cán-bộ t́nh-báo chiến-lược Vũ Ngọc Nhạ của Bắc-Việt làm cố-vấn cho ḿnh, cùng với nội-tuyến-viên Phạm Ngọc Thảo được Tổng-Giám-Mục Ngô Đ́nh Thục nhận làm con nuôi “chúng ta” làm cách thế nào mà thắng cộng-sản (ít nhất th́ cũng c̣n nguyên, không bị cộng-sản lấn chiếm) khi mà cộng-sản chắc-chắn là quyết tiến lên, Hoa-Kỳ rút ra, phủi tay, không c̣n phối-hợp và yểm-trợ về quân-sự, dĩ-nhiên giảm-thiểu nếu không cắt hết viện-trợ kinh-tế và các mặt khác, trong lúc chúng ta không được nước ngoài giúp đỡ (Mỹ mà rút đi th́ ai mà chịu nhảy vào?), thua sút Cộng-Sản cả về dân-số, quân-số, vũ-khí, tiếp-liệu, ngoại-viện, khả-năng tự-túc, nhất là đoàn-kết và ổn-định nội-t́nh?

 

LÊ CHÂN-NHÂN

 

B

 

            Ông Hồ Chí Minh trả lời phái-bộ ngoại giao Ấn-Độ rằng He is a patriotic man”:  ông Ngô Đ́nh Diệm là một người yêu nước (Cũng như sau này thật không? họ Hồ tỏ ư thương tiếc trước cái chết của họ Ngô).  Câu nói (khen) cuả họ Hồ đối với họ Ngô chỉ là một câu nói chính trị, và ngoại giao.

            Ông Hồ Chí Minh cần (tự) đánh bóng thêm con người cuả ḿnh, nên phải học đ̣i nói-năng lịch-sự, nhất là khi nói với một nhà ngoại-giao nước ngoài.  (Ngày xưa, bên Tàu, tướng của phe này bắt được tướng của phe kia, đă công-khai khen tài-năng & tiết-tháo của kẻ thù, rồi mới ra lệnh chém đầu!)  Quan-trọng hơn hết, ông ấy c̣n mong thuyết-phục Ông Ngô Đ́nh Diệm chịu tổ-chức tổng-tuyển-cử, và xa hơn nữa là chịu về với ḿnh, th́ không lẽ chê-bai người ta để rồi ḿnh lại sẽ ngồi chung bàn hội-nghị, kư chung văn-bản với người ta? hoặc giả ḿnh sẽ thu-dụng người ta làm người hợp-tác với ḿnh?

            Câu nói (khen) cuả Ông Hồ Chí Minh về Ông Ngô Đ́nh Diệm thật ra là một câu nói cố ư giết người.

            a)  Trước Ông Ngô Đ́nh Diệm: vào các năm 1945 và 1946, ông Hồ Chí Minh đă khen các ông Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam... nồng-nhiệt đến mức nào để các ông ấy chịu đứng chung vào Chính-Phủ Liên Hiệp do ông Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch; để rồi sau đó, may mà họ trốn kịp chứ không th́ họ cũng đă bị giết cùng với các nạn-nhân khác trong vụ Ôn Như Hầu rồi.

            b)  Sau Ông Ngô Đ́nh Diệm: vào các năm 1973, 1974, và đầu năm 1975, Ông Hồ Chí Minh (qua các lănh-tụ Đảng thừa-kế chủ-trương đường-lối cuả ḿnh) đă khen Ông Dương Văn Minh ngon-ngọt đến mức nào (Hà Nội tuyên bố chỉ nói chuyện với ông DVM mà thôi, tức là công-nhận ông nầy là một nhà yêu nước) để Ông Dương Văn Minh sa vào bẫy, nhận chức Tổng-Thống Miền Nam trong t́nh-h́nh đă bị các người tiền-nhiệm phá cho nát bét vô-phương cứu-chữa rồi, tức là giết chết ông ấy, v́ đầu-hàng tức là tự-sát (thân-bại danh-liệt, chết cả về mặt tinh-thần).

            c)  Đối với Ông Ngô Đ́nh Diệm: Ông Hồ Chí Minh biết chắc là những ǵ đại-sứ Ấn Độ nói với, và những ǵ ông này nghe từ, Ông Hồ Chí Minh, đều sẽ lọt vào tai CIA (Ấn Độ trung-lập nghiă là đu dây giữa cộng-sản và tư-bản, chứ không phải thuần-túy thân cộng-sản).  Trong trại cải-tạo, tôi có đọc một cuốn sách dịch từ tác-phẩm của Liên-Xô, kể thành-tích Liên Xô (chỉ một ḿnh Liên Xô mà thôi) đánh thắng Đức Quốc-Xă, và (cũng chỉ một ḿnh) Liên Xô lôi được Đức Quốc-Xă ra Toà-Án Quốc Tế, tác-giả đă để lộ ra là hầu hết phương-tiện tổ-chức TAQT, kể cả từng chiếc xe Jeep cho các sĩ-quan Liên Xô đi, từng vật-phẩm văn-pḥng, v.v... đều do Hoa Kỳ cung-cấp.  Trong chiến-tranh Việt-Nam cũng thế, sau 1954 với Ủy-Hội Quốc Tế Kiểm-Soát Đ́nh Chiến, là 1973 với Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngưng Bắn gồm Ba Lan, Hung Ga Ri, Iran, và Canada (về sau th́ được Indonesia thay thế) cũng như Ban Liên-Hợp Quân-Sự 4-Bên rồi 2-Bên (có Cộng-Sản Bắc-Việt và MTGPMN trong đó), tất cả trụ-sở làm việc, phương-tiện di-chuyển (như tàu bay, xe hơi), tài-xế, công-nhân, thậm chí lương-thực, v.v... đều do Hoa Kỳ đài-thọ.  Dĩ-nhiên tai+mắt cuả CIA đă được gài vào (xem hồi-kư Cảnh Sát Hóa”, Chương Ủy-Hội Quốc-Tế, của Lê Xuân Nhuận).

            Ông Hồ Chí Minh lại c̣n công-khai gửi vào Miền Nam biếu Ông Ngô Đ́nh Diệm một cành hoa đào để chúc Tết nữa!

            Do đó, Ông Hồkhen (và làm thân với) Ông Ngô là một câu hỏi mà CIA cần t́m câu trả lời.

            Thế mà tổng thống anh minh cùng với bào-đệcha đẻ của chủ nghĩa Nhân Vị kiêm kiến trúc sư của chính-thể Việt Nam Cộng Ḥa không nhận ra. Rốt cuộc, anh+em Ông Ngô Đ́nh Diệm đă mắc mưu Ông Hồ Chí Minh, t́m cách lén-lút liên-lạc với đối-phương, và bị CIA biết được, nên đă đánh mất tín-nhiệm và hậu-thuẫn cuả Hoa-Kỳ, kết-quả là cái chết.

            (Về phiá nội-bộ Miền Nam, chế-độ Ngô Đ́nh Diệm đă đánh mất ḷng dân, nhiều nhất là kể từ đầu thập-niên 1960, cụ-thể với vụ 18 nhà chính-trị trong đó có đến 11 Tổng-Trưởng, Bộ-Trưởng cuả chính Đệ-Nhất Cộng-Hoà họp tại nhà hàng Caravelle ra Tuyên-Ngôn đ̣i ông NĐD thay-đổi chính-sách vào tháng 4-1960, cuộc đảo-chính hụt ngày 11-11-1960, vụ ném bom Dinh Độc-Lập đầu năm 1962,  rồi đến việc cấm treo cờ Phật-Giáo vào ngày lễ Phật-Đản, nổ chết người tại Đài Phát-Thanh Huế tối 8-5-1963, tổng-tấn-công chuà-chiền đêm 20-8-1963, rồi Hoà-Thượng Thích Quảng-Đức (và các vị khác) tự-thiêu, Phật-Tử khắp nơi xuống đường, v.v...  Chính Ông+Bà Trần Văn Chương, Đại-Sứ tại Mỹ và Quan-Sát-Viên tại Liên-Hiệp-Quốc, là cha+mẹ đẻ của Bà Ngô Đ́nh Nhu, Thạc-Sĩ Vũ Văn Mẫu (Ngoại-Trưởng và là cộng-sự-viên lâu năm nhất của Tổng-Thống Diệm), mà cũng đă quyết-liệt chống lại chế-độ họ Ngô.  Đó là những tín-hiệu, những cảnh-báo trước, từ phía người dân Miền Nam.

            Hoa-Kỳ đă thấy rơ tính-chất độc-tài hại dân của tập-đoàn họ Ngô tinh-thần đối-kháng của sĩ-phu và quần-chúng Việt-Nam từ lâu, cũng như biết trước về dự-mưu đảo-chính cuả số tướng VNCH liên-hệ từ nhiều năm qua.  Thế nhưng măi đến tháng 9-1963 Tổng Thống Kennedy mới trả lời báo-chí rằng muốn chiến-thắng Việt-Cộng th́ phải thay-đổi chính-sách và nhân-sự cuả chính-phủ Ngô Đ́nh Diệm, và đại-sứ Henry Cabot Lodge mới trực-tiếp đề-nghị Tổng-Thống NĐD cải-tổ.) (Nhưng Ông Diệm vẫn không nghe theo!)

            Như thế, thái độ và quyết định cuả Hoa Kỳ tùy-thuộc rất nhiều vào ḷng dân Miền Nam Việt-Nam.

 

LÊ CHÂN-NHÂN     

 

 

PHỤ-LỤC 1

 

 

Theo Ông NGUYỄN VĂN CHÂU

(Cựu Chủ Tịch Quân Ủy của Đảng Cần Lao, Giám Đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lư trực thuộc Bộ Quốc Pḥng, cộng-tác-viên đắc-lực của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu):

 

            Ít người biết rơ là trong năm 1963, Ngô Đ́nh Diệm và Hồ Chí Minh đă chuẩn bị cho một thỏa ước ngầm để chấm dứt cuộc chiến anh em Bắc Nam đồng thời loại bỏ sự can dự của ngoại quốc (Hoa Kỳ...) 

(Trích từ Ngô Đ́nh Diệm, nỗ lực ḥa b́nh dang dở luận án tiến sĩ của Nguyễn Văn Châu tại Đại Học Paris VII, do Nguyễn Vy Khanh dịch, Xuân Thu xuất-bản năm 1989, trang 16)

 

 

Theo ông NGUYỄN HƯNG ĐẠT 

(Cựu đảng-viên cao-cấp Cộng-Sản Việt-Nam, Moscow):

 

            V́ Mỹ muốn đổ quân vào, nên để thương thuyết, cụ Hồ đă thông qua Đại tá Phạm Ngọc Thảo liên hệ với cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm cho Đặc phái viên đặc biệt, Tướng Nguyễn Tài - Thứ trưởng Bộ Công An (chứ không phải Nội vụ) của chính phủ VNDCCH đến Sài G̣n.  Ông Tài là em ruột nhà văn nổi tiếng Nguyễn Công Hoan. Nhân chứng Đại tá Thảo nói rơ với ông Diệm ḿnh là người CS trước lúc môi giới thương thuyết. Tướng Huỳnh Văn Cao (trong hồi kư Một Kiếp Người) đă viết : [Trung Tá Phạm Ngọc Thảo, hiện là sĩ quan của Miền Nam, diện hồi chánh, nhưng đă từng là bạn thân của Lê Duẩn, ngày đám cưới của Thảo tại Thiên Hộ Đồng Tháp th́ Lê Duẩn đă đích thân đến dự. Khi tôi c̣n là Tư Lệnh Sư Đoàn 7 kiêm Khu Chiến Tiền Giang th́ Thảo làm Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Kiến Ḥa, người được Tổng Thống Diệm tin cậy. Trong những giây phút thân t́nh, Thảo đă thỏ thẻ với tôi: Nếu Đại Tá Tư Lệnh muốn quen biết với ông Lê Duẩn th́ tôi có thể sắp xếp được. Cho nên đă có lần tôi thưa với cụ Diệm: Sao Cụ cứ để Trung Tá Thảo làm Tỉnh Trưởng Kiến Ḥa lâu vậy, Cụ không sợ Thảo rủ rê cháu theo Cộng Sản hay sao?  Cụ Diệm đáp lại: Ừ, để xem đứa nào rủ được đứa nào?  Lúc ấy, tôi đă hiểu là Tổng Thống Diệm tin chắc không thể nào Thảo rủ rê tôi được, nhưng đồng thời có nghĩa là Tổng Thống Diệm biết rơ Thảo là Cộng Sản].

            Ông Diệm cho ông Tài ở ngay bên cạnh ḿnh trong Dinh Gia Long. Nhân vật mà Thiếu tướng Đỗ Mậu, Phụ trách An ninh Quân đội, viết (trong hồi kư Làm Thế Nào Để Giết Một Vị Tổng Thống) là những nhân vật cao cấp cuả Chính phủ có thấy một người mang một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ bằng con tem trên ve áo, chính là người này. Ông Nguyễn Tài bị bắt ngay sau Đảo chính 11.1963, bị biệt giam đến cuối tháng 4.1975, may nhờ một hạ sỹ không theo lệnh chỉ huy ném lựu đạn vào xà lim. Anh này báo với Ủy ban Quân quản đến cứu con người liệt hai chân này.

            Tết Việt nam 1963, thông qua Ủy hội Quốc tế, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mang vào tặng Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm một cành đào. Tiếc thay,v́ không thay đổi được lập trường thoả hiệp với CS mà Mỹ giết ông Diệm. Nhà độc tài Pinochett không bị giết v́ không làm điều này.

(trong bài viết Tiểu sử cuả Cụ Hồ Chí Minh cần phải được xem xét lại– BBC 05-05-2005)

 

 

Theo ông NGÔ KỶ

(Kư-giả):

            (Tháng 9 năm 1963)

            ... Trong thời điểm này, Hoa Thịnh Đốn bất măn việc Pháp đứng làm trung gian giải quyết chiến tranh Việt Nam.  Đại Sứ Pháp đến miền Nam Việt Nam thảo luận bí mật với Hồ Chí Minh và Tổng Thống Diệm qua trung gian của người Ba Lan tên Mieczyslaw Maneli, thành viên Polish Member of the International Control Commission, cơ quan này được thiết lập để quan sát Hiệp Định Genève. Trong suốt nhiều tháng, Maneli qua lại Sài G̣n - Hà Nội nhiều lần để t́m giải pháp thương thảo. Vào tháng 07 năm 1963, Bắc Việt đồng ư căn bản là lập chính phủ Liên Hiệp cầm đầu bởi Tổng Thống Diệm để miền Nam trở thành trung lập. Họ muốn Mỹ phải rút quân.

(trong bài Khui hồ sơ Tối Mật: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm)

 

 

Theo ông VIỆT THƯỜNG

(Cựu đảng-viên cao-cấp Cộng-Sản Việt-Nam):

 

            ... Nguyễn công Tài đă dành nhiều thời gian để nghiên cứu hàng núi hồ sơ về gia đ́nh nhà ông Ngô Đ́nh Diệm và những người kế cận, cũng như những người đối lập. Tài liệu cập nhật từ nhiều nguồn, nhưng phần đóng góp của nội gián Phạm ngọc Thảo là rất quan trọng. Làm sao phải chọn người tiếp xúc thật đúng mà lại bảo toàn bí mật. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Nguyễn công Tài đă lựa nhân vật Mă Tuyên, người Tàu ở Chợ-lớn đang làm công việc kinh tài cho gia đ́nh ông Ngô Đ́nh Diệm.

            Thông qua dịch vụ buôn bán táo bạo, Nguyễn công Tài đă tiếp xúc trực tiếp được với Mă Tuyên. Và, cái thời điểm để đưa ư kiến cho Mă Tuyên "gợi ư" với anh em ông Ngô Đ́nh Diệm là sau tháng 2-1962, sau cái ngày mà hai trung uư của quân đội ông Diệm là Phạm Phú Quốc và Nguyễn văn Cử ném bom dinh Độc Lập làm đảo chính. Sự việc của hai trung uư Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử tuy không thành công nhưng nó lại là lư do hợp thời để Nguyễn Công Tài làm cuộc tiếp xúc với anh em ông Diệm, Nhu thông qua thương gia người Tàu ở Chợ-lớn là Mă Tuyên. Tín hiệu có thuận lợi. Quả nhiên ông Nhu nhận sự tiếp xúc một cách thận trọng và kéo dài thời gian để mặc cả cho cái giá đi đêm. Nguyễn công Tài có nhận xét là anh em ông Diệm, Nhu tuy học ở Pháp và Mỹ về nhưng óc bài ngoại cực đoan như Tự Đức và cũng có mộng Việt Nam sẽ gồm cả Miên và Lào và phải là cường quốc ở châu Á.

            Sự việc tin đi mối lại chỉ dừng ở đó. Phải cho đến lúc được phép của ông Line, Nguyễn công Tài cung cấp cho ông Nhu một số tài liệu chứng minh người Mỹ muốn lưu lại ông Diệm c̣n vợ chồng ông Nhu phải đi lưu vong nước ngoài, cũng như họ trước sau cũng buộc ông Diệm phải từ bỏ chế độ độc tài, gia đ́nh trị, phải chia quyền lănh đạo cho các đảng phái cũng như phải có chính sách b́nh đẳng tôn giáo. Ông Nhu chấp nhận một cuộc gặp gỡ với phái viên đặc biệt của ông Line. Có thể đây chỉ là giải pháp pḥng ngừa mà cũng có thể ông Nhu muốn hiểu rơ hơn ư đồ của địch. Những điều này c̣n là bí ẩn đi theo ông Nhu xuống tuyền đài.

            Phạm Hùng nhận những chỉ thị toàn quyền hành động từ ông Line tại phủ toàn quyền Đông Dương ở Ba-Đ́nh (Hà-nội) và cấp tốc đi Nam bằng cả ba thứ phương tiện: thủy, bộ và hàng không.

            Đầu tháng 2-1963, cuộc họp "bí mật" giữa ông Ngô Đ́nh NhuPhạm Hùng diễn ra tại một địa điểm kín đáo ở quận Tánh Linh, tỉnh B́nh Tuy. Trong cuộc họp này có cả Nguyễn công Tài cũng được dự. Khi chia tay, cả hai bên đều hỷ hả. Nội dung cuộc họp vẫn c̣n nằm trong bí mật cho đến nay.

            Đầu tháng 11-1963, các tướng trong quân đội của ông Diệm làm đảo chánh thành công. Anh em ông Diệm, Nhu theo đường hầm trốn vào Chợ-lớn ở nhà Mă Tuyên. Phải chăng hai anh em ông Diệm, Nhu định chờ người của Phạm Hùng và Nguyễn công Tài đến đón ra bưng biền?

            Người duy nhất c̣n lại là Nguyễn công Tài, sau này "t́nh cờ" làm cái việc xét căn cước, cảnh sát của miền Nam đă bắt được Nguyễn công Tài. Người Mỹ đă cho giam Nguyễn Công Tài ở Bạch Đằng (Sài-g̣n), cho hưởng mọi tiện nghi vật chất rất cao và cũng được ngồi xe hơi (tất nhiên có bảo vệ) đi "tham quan" phố xá Sài-g̣n. Đến 1975, trước khi đứt phim miền Nam, Mỹ đă thả Nguyễn công Tài ra...

 

 

Theo ông QUANG PHỤC

(Kư-giả, chủ nhiệm “Góp Gió”):

 

            Chúng tôi nhận định rằng chính gia đ́nh ông (Ngô Đ́nh Diệm), cụ thể là ông bà Ngô Đ́nh Nhu, và Đảng Cần Lao của ông ta đă làm hại ông, khi âm mưu thỏa hiệp với CS Hà Nội từ năm 1958 khi ra lệnh cho các Tỉnh trưởng ngưng bắt các cán bộ cộng sản và thu hồi vũ khí tự động của Bảo An, Dân Vệ, thay vào đó bằng súng mousqueton và dao găm.  (Hồi kư “Công và Tội” của Nguyễn Trân, trang 269)

(trích từ cuốn “Hăy Trả Lại Sự Thật cho Lịch Sử” của Quang Phục Vơ Văn Sáu, 2004, trang 39)

 

 

Theo Trung Tướng HUỲNH VĂN CAO

(cựu Tư Lệnh Quân Đoàn IV):

 

            Đọc hồi kư Một Kiếp Người của Trung tướng Huỳnh Văn Cao, tới đây th́ vấn đề ông Nhu có liên hệ với CS không cần bàn căi nữa.  Cả tướng (Trần Văn) Đôn, tướng Huỳnh Văn Cao và Nha An Ninh Quân Đội của Đại tá Đỗ Mậu đều báo cáo (rằng)  Đại tá Phạm Ngọc Thảo là VC nằm vùng, nhưng cả 2 ông Diệm và Nhu lẫn cha Thục vẫn cứ cố ư bảo vệ cho Thảo.  Trong hồi kư Một Kiếp Người của Huỳnh Văn Cao cho biết Đ/tá Thảo c̣n dám cả gan “móc nối” ông Cao (lúc c̣n Đại tá), đ̣i giới thiệu để ông Cao làm quen với Tổng bí thư Lê Duẫn,  Các sĩ quan dưới quyền ông Cao rất tức giận v́ biết Thảo là VC nằm vùng, đ̣i giết Thảo (các trang 79-80).  Ông Nhu nghe Thảo báo cáo bèn dọa “Kẻ nào đụng tới Thảo (tôi) sẽ bỏ tù rục xương” (trang 90).  Đồng thời, nơi trang 84, Tướng Huỳnh Văn Cao c̣n cho biết cả Đại tướng Harkins cũng nghi ngờ TT Diệm.  Bỏi v́ cuộc hành quân nào của QLVNCH sắp mở ra mà báo cho Tổng Thống phủ th́ VC đều biết trước!  Cho thấy người Mỹ, CIA đă biết và theo dơi bám sát ông Ngô Đ́nh Nhu từ lâu.  Và người Mỹ nhiều lần đ̣i Tổng Thống Diệm loại trừ ông Nhu.  Các tướng lănh cũng đ̣i loại trừ ông Nhu nhưng ông Diệm cương quyết giữ ông Nhu!

(trích từ hồi kư “Một Kiếp Người” của tướng Huỳnh Văn Cao - theo Quang Phục trong cuốn “Hăy Trả Lại Sự Thật cho Lịch Sử” của Quang Phục Vơ Văn Sáu, 2004, trang 30)

 

 

Theo NEW YORK TIMESTHE WASHINGTON POST

(Hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài: Người Mỹ Làm Thế Nào Để Giết Tổng Thống Việt Nam?):

            Ba tác giả Lan Vi, Hồng Hà Dương Hùng đă sưu tầm, phiên dịch các bài báo đăng trên 2 tờ báo kể trên, trong đó có tiết lộ về những cuộc thảo luận bí mật giữa Tổng Thống Diệm và Hà Nội đằng sau lưng người Mỹ...

(trích từ cuốn “Hăy Trả Lại Sự Thật cho Lịch Sử” của Quang Phục Vơ Văn Sáu, 2004, trang 41)

 

 

Theo Trung Tướng TÔN THẤT ĐÍNH

(Cựu Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Thượng Nghị Sĩ VNCH):

 

            Trong khi đó, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Ngô Đ́nh Nhu lại phạm vào một lỗi lầm ngoại giao to lớn là khước từ sự giúp đỡ về an ninh của Đại Sứ Mỹ Cabot Lodge, chạy vào nhà Mă TuyênTrung Tâm Liên Lạc xưa nay của ông Nhu với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.  Không phải cuộc binh biến 1-11-63 đă đưa đến cuộc thảm sát 2 ông, mà chính quyết định liều lĩnh này đă làm cho 2 ông gánh lấy thảm họa!  Sao lại đi đến một trung tâm liên lạc với cộng sản mà Mỹ đă biết từ lâu rồi!

(trích trong cuốn hồi-kư “Hai Mươi Năm Binh Nghiệp” của Tôn Thất Đính, trang 443)

 

 

Theo Luật Sư HOÀNG DUY HÙNG

(Nhà văn, nhà báo, nhà hoạt-động cộng-đồng tại Texas):

 

            Các cuộc gặp họp bí mật với Cộng Sản.

            Sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 15 vào năm 1959, Lê Duẫn câu kết với Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn để củng cố quyền lực ở Miền Bắc.  Do đó, họ gây sức ép với Hồ Chí Minh, và kể từ năm 1965 trở đi th́ quyền lực thực sự đă nằm trong tay họ.  Năm 1963, Hồ đă hai lần gửi người vào tiếp xúc với Ngô Đ́nh Nhu.  Hồ muốn liên minh với chính phủ Diệm để chống lại áp lực của Duẫn.  Diệm và em là Nhu cũng muốn nhân cơ hội này để chống lại áp lực của Hoa Kỳ.  Ngô Đ́nh Nhu giả vờ đi săn ở các khu rừng Tánh Linh, Khánh Ḥa và B́nh Long, nhưng trong thực tế là hội họp với các cán bộ cao cấp của Miền Bắc do Hồ Chí Minh phái vào.  Có một lần Phạm Hùng, người mà sau năm 1975 th́ được cử làm Thủ Tướng, đă mang vào trao cho Nhu những thông điệp trực tiếp của Hồ Chí Minh.  Các cuộc thương thảo đă phải ngưng lại v́ vài tháng sau th́ Diệm và Nhu bị sát hại.  V́ các cuộc họp mật này mà Hoa Kỳ đâm ra nghi ngờ Diệm và Nhu.  Ngày 1-11-1963, các tướng QLVNCH phổ biến trên đài tin tức về các cuộc gặp mật giữa Nhu và cộng sản để mong dân chúng hậu thuẫn trong việc lật đổ chính phủ Diệm...  Nhiều năm sau đó, vào ngày 1-11-2001, tờ Newsweek đă đăng tải một bài với h́nh của Tổng Thống Diệm, b́nh luận rằng Hành Pháp Kennedy vào năm 1963 đă khám phá ra rằng Diệm và Nhu là "công cụ của cộng sản" nên kết quả là họ phải lật đổ chính phủ Diệm...

(trích và lược dịch từ bản thảo tác phẩm A Common Quest for Vietnam's Future - a brief of Vietnam War, the First and Second Republic of Vietnam của Hoàng Duy Hùng)

 

 

Theo ông MINH VƠ

(nhà b́nh luận thời sự):

 

            Ngô Đ́nh Nhu: Hiệp thương Nam-Bắc

            Đài Tiếng nói VNHNPhỏng vấn Minh Vơ
Người hỏi là nhà báo Hồng Phúc Lê Hồng Long, chủ nhiệm báo Thế Giới Ngày Nay. Cuộc phỏng vấn này đă được phát thanh ngày chủ nhật 07/10/2007 trên đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

Hỏi: Trong cuộc mạn đàm giữa ông và ông Cao Xuân Vỹ đăng trên DCVOnline mới đây, ông Cao Xuân Vỹ có nói đến cuộc tiếp xúc giữa ông Ngô Đ́nh Nhu với... Phạm Hùng, cán bộ cao cấp của Việt Cộng.

Hỏi: Về phía nhà cầm quyền miền Bắc, phản ứng của họ ra sao, và những đ́ều kiện họ đưa ra là ǵ?

Đáp: Theo bà Hammer, tác giả cuốn A Death In November, th́ khi ông Goburghun, đại sứ Ấn đi Hà Nội với tư cách chủ tịch Ủy Ban Kiểm Sóat Đ́nh Chiến, đến gặp ông Hồ Chí Minh th́ thấy ông ta chẳng những không thấy có ǵ ngăn cản cuộc hiệp thương với Saigon...

Khi Maneli đến Hà Nội tŕnh bày kế hoạch theo sự hướng dẫn của các ông Lalouette và Goburghun, th́ chỉ hai ngày sau Hà Nội đă có đáp ứng: Hà Nội sẵn sàng khởi sự thương thuyết bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, bí mật hay công khai. Bộ trưởng ngoại giao Xuân Thủy, theo chỉ thị của chủ tịch và thủ tướng sẽ sẵn sàng tŕnh lên một danh sách những hàng hóa có thể trao đổi giữa hai miền. C̣n điều kiện, Hà Nội chỉ cần thấy Mỹ rút khỏi miền Nam, th́ sẵn sàng bàn thảo về bất cứ vấn đề ǵ?
(trích từ Tài Liệu ĐÀN CHIM VIỆT – 30-10-2007)

 

 

Theo Linh Mục An-Tôn TRẦN VĂN KIỆM

(bạn thân của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm):

 

            Về sau khá lâu, tôi nghe một nguồn tin nói rằng: Khi bị Hoa ḱ dồn ép tới đường cùng, ông Diệm có nhờ giáo sư Bửu Hội làm trung gian mở một vài cuộc hoà đàm bí mật với đại diện ông Hồ tại Tánh Linh, khiến cho một số chính khách Mĩ đă dựa vào đó mà gỡ tội cho ông Cabot Lodge, đại sứ Tổng Thống J.F.Kennedy…

(trích từ bản thảo cuốn hồi-kư Có phải Hoa thịnh đốn đă đưa ông Diệm về làm Tổng thống Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam?của L.m. An-tôn Trần văn Kiệm)

 

 

Theo kư giả LỮ GIANG

(tức Nguyển Cần, Tú Gàn):

 

            Chúng ta nhớ lại, vào năm 1962, khi thấy Mỹ định đổ quân vào miền Nam, Hà Nội đă t́m cách thương lượng với chính phủ Ngô Đ́nh Diệm để ngăn chận vụ này. Hà Nội đă nhờ Linh mục Nguyễn Viết Khai, lúc đó là tuyên úy cho các giáo dân ờ đồn điền Tánh Linh, thông báo cho ông Diệm biết Hà Nội muốn ngưng chiến và mở hiệp thương với VNCH. Vào Tết Qúy Măo (1963), Hồ Chí Minh đă gởi tặng Ngô Đ́nh Diệm một cành đào. Tháng ba 1963, Hà Nội phái Tướng Trần Độ đến Dinh Gia Long gặp ông Ngô Đ́nh Nhu. Sau đó, ông Ngô Đ́nh Nhu đă bí mật đến Tánh Linh bàn chuyện với Phạm Hùng.

Dĩ nhiên Mỹ biết chuyện này và t́m cách phá...

(Trích bài “Chiến Lược Ngoại Giao” của Lữ Giang (lugiang2000@vinet.com), trên diễn đàn liên mạng Phố Nắng, Jeudi, 5 Février 2009, 19h40mn 43s)

 

Lui trước Phụ-Lục 1

 

 

PHỤ-LỤC 2

 

Chicago Tribune
June 1,  1997

            While the coup against him was being plotted, Diem was negotiating a political compromise with Ho, who was just as troubled by his dependence on Chinese support in the North as Diem was by the growing American presence in the South.  In retrospect, the elimination of Diem destroyed the only realistic prospect for a negotiated settlement and the honorable withdrawal of the U.S. from the conflict.
(From
A Fatal Mistake: Looking anew at Ngo Dinh Diem's 1963 ouster as president of South Vietnam)

 

Lui trước Phụ-Lục 2