TỔNG-THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM

BỊ AI MƯU-SÁT?

 

        Trên trang báo mạng “Hồn Việt” độc-giả đọc thấy một bài-viết của tác-giả Nguyễn Đức Chung, nhan đề:

 

 Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và những kẻ từng mưu sát Ông

 

Nguồn: http://hon-viet.co.uk/NguyenDucChung_TongThongNgoDinhDiemVaNhungKeTungMuuSatOng.htm

 

        Nhân đề cập tới ba (3) vụ ám sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, mà báo chí truyền thông đương thời đă đề cập đến nhiều nhất   

Nhiều người c̣n nhớ hai vụ sau đây (vụ thứ hai, và vụ thứ ba), mà tác-giả Nguyễn Đức Chung kể lại:

 

2/ “Tiếp tới là vụ ám sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm trong một chuyến tham dự hội chợ Cao Nguyên năm 1957, của Hà Minh Trí, y là một tên cộng sản hoạt động hợp pháp, đội lốt dưới danh nghĩa là một tín đồ Cao Đài Tây Ninh.

Sau ngày 30/4/1975, Hà Minh Trí đă công khai là một tên cộng sản, đă được ngụy quyền Hà-nội phong tặng là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ngoài ra, vợ chồng của Hà Minh Trí c̣n được gặp tên tướng Việt cộng Vơ Nguyên Giáp, và đă chụp h́nh lưu niệm.”

 

        3/ “Tiếp đến, là vụ ném bom vào Dinh Độc Lập mưu sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, do hai phi công của Không lực Việt Nam Cộng ḤaPhạm Phú Quốc Nguyễn văn Cử vào tháng 2 năm 1962. Nguyễn Văn Cử đào thoát sang Cambode, c̣n Phạm Phú Quốc đă bị bắt giam.  

         Nguyễn Văn Cử là con trai của ông Nguyễn Văn Lực, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau ngày 30/4/1975, Nguyễn Văn Cử đă cưới Thị Tám, một “nữ luật sư” cộng sản. Đám cưới của CửTám được tổ chức rất linh đ́nh, có cả một đoàn xe của Nguyễn Văn Linh, tên Tổng bí thư của đảng CSVN lúc bấy giờ đến tham dự. Sau ngày cưới, vợ chồng CửTám đă sang Hoa Kỳ, và vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ-Việt, để … hưởng tuần trăng mật’…

 

      Nhưng vụ “thứ nhất” là chuyện mà tôi vô cùng ngạc-nhiên.  Ô. Nguyễn Đức Chung viết:

 

        1/ “đó là vụ ám sát do ông Hà Thúc Kư, một lănh tụ của đảng Đại Việt trực tiếp thi hành.

 

          Tôi lục hồ-sơ t́m măi mà không thấy có vụ nào Ô. Hà Thúc Kưmưu sát” Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm.  

 

        Ô. Hà Thúc Kư là Đảng-Trưởng Đại-Việt Cách-Mạng-Đảng.  Theo cuốn  hồi-kư chính trị “Sống C̣n Với Dân Tộc” của Ô. (do Phương Nghi ấn hành năm 2009), th́:

        Trong việc tiếp-thu các chiến-khu của Việt-Minh bỏ lại sau Hiệp-Định Geneva 1954, Tỉnh-Trưởng Tỉnh Quảng-Trị là Ô. Trần Điền đă chấp-nhận sự hợp-tác của Đảng Đại-Việt với chính-quyền Quốc-Gia tại địa-phương, nên đặt kế-hoạch cho một số đại-đội Cảnh-Bị của Đại-Việt lên đóng tại Ba Ḷng; kế-hoạch này đă được Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm phê-chuẩn.  Ngày 19-2-1955, lúc đang làm lễ xuất-quân từ Thị-Xă Quảng-Trị, Ṭa Tỉnh nhận được công-điện của Ṭa Đại-Biểu Chính-Phủ từ Huế ra lệnh đ́nh-chỉ việc chiếm-đóng Ba Ḷng.  Tỉnh-Trưởng Trần Điền quyết-định cứ cho xuất-quân, rồi lên đóng tạm giữa chừng, đợi ông tŕnh lại Cấp Trên.  Tỉnh-Trưởng cùng chỉ-huy-trưởng tỉnh-đoàn là Hoàng Văn Hiền vào Huế tŕnh-diện Đại-Biểu Chính-Phủ là Ô. Nguyễn Đôn Duyến.  Hiền bị giữ lại, rồi bị buộc phải rút cả tiểu-đoàn từ Ba Ḷng về thị-xă, nạp hết vũ-khí vào kho Tỉnh-Đoàn Bảo-An, xong bị tước hết quyền-hành.  

        Sở-dĩ sự-việc xảy ra là v́ trước đó Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm ra kinh-lư Tỉnh Quảng-Trị đă khen-ngợi Ô. Trần Điền, tỏ ư sẽ đưa Ô. Điền vào Huế làm Đại-Biểu Chính-Phủ (thay Ô. Nguyễn Đôn Duyến).  Nhưng Ô. Duyến là “người” của Cố-Vấn Ngô Đ́nh Cẩn mà Ô. Cẩn th́ không muốn ai nằm ngoài ảnh-hưởng của ḿnh ở Phú Cam.  

        Do đó, các thành-viên Đại-Việt tại mật-khu Ba Ḷng ly-khai, v́ “trở về thị-xă, nạp súng, nếu khỏi bị tù th́ cũng lâm cảnh ‘hàng thần lơ láo’; c̣n nếu vào tù th́ nên ngẩng mặt mà vào, chứ không chấp nhận bị xử bất công…”  Rốt cuộc, họ bị lực-lượng chính-quy dẹp tan, cầm tù, đưa ra ṭa án.

        Ô. Hà Thúc Kư là đảng-trưởng, chịu trách-nhiệm chung, bị xử (vắng mặt) án tù chung-thân.

        Ô. Hà Thúc Kư trốn-tránh, bí-mật lập đài phát-thanh, thanh-minh nội-vụ và hô-hào chống-đối chuyên-chính, độc-tài.  Đến năm 1958 th́ ông bị bắt.

        Tài-liệu ghi nhận sau khi bắt được Ô. Hà Thúc Kư, Ô. Trần Kim Tuyến (Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị cơ-quan mật-vụ trá-h́nh) vào tŕnh Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, th́ TT Diệm ra lệnh “Giết đi!  Ô. Tuyến được lệnh nhưng chưa thi-hành ngay v́ nghĩ rằng với một thành-phần quốc-gia chống-Cộng như Ô. mà xử như vậy th́ quá đáng.  Hôm sau Ô. Tuyến vào dinh tŕnh lại th́ ông Diệm đổi ư: “Đem giam!

        Sau đó Cách-Mạng lật đổ chế-độ Ngô Đ́nh Diệm thành-công.  Vào ngày 3-11-1963, Ô. Hà Thúc Kư được “đồng chí” Dương Quang Tiếp t́m đến Bệnh-Viện Chợ Quán lănh ra.  

 

        Tóm lại, Ô. Hà Thúc Kư không hề “trực tiếp thi hành” một vụ ám sát nào nhắm vào Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, như trong bài-viết trên “Hồn Việt” của Ô. Nguyễn Đức Chung.

         Ô. Chung đă kể vụ Hà Thúc Kưvụ thứ nhất, và c̣n gom chung cả Hà Thúc Kư lẫn Phạm Phú Quốc & Nguyễn Văn Cử vào với Hà Minh Trí mà kết-luận là Tóm lại, những kẻ đă từng mưu sát, và sát hại Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, tất cả họ đều không phải là người của Quốc Gia!

 

 

                                                                                                                        LÊ XUÂN NHUẬN