ĐẠI-TÁ DƯƠNG QUANG TIẾP

 

 

        ... TIẾP theo là một bức thư của Đại-Tá Dương Quang Tiếp, Thanh-Tra Cảnh-Sát Dă-Chiến tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, mách tôi một số người tốt, kẻ xấu.

 

        Cuối cùng, anh xin tôi giúp một chỗ phi-cơ Air America cho người bạn-gái của anh đi vào Sài-G̣n.

 

        TÔI ra Vùng I coi Ngành Đặc-Biệt (văn-pḥng đặt tại Đà-Nẵng) vào ngày 26-9-1973; chừng hai tuần sau th́ Tiếp từ Sài-G̣n ra thanh-tra Cảnh-Sát Dă-Chiến ngoài này.

 

        Dương Quang Tiếp nguyên là Trưởng Ty CSQG Tỉnh Pleiku, rồi Tỉnh Lâm-Đồng, thuộc Vùng II, rồi ra làm Trưởng-Ty (Chỉ-Huy-Trưởng) CSQG Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế, rồi lên làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng I, trụ-sở tại Đà-Nẵng

         Anh rời khỏi Vùng này trước khi tôi ra Miền Trung.

        V́ là chỗ quen và thân nhau từ trước, và Tiếp nghỉ lại tại nhà của Đại-Tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I An-Ninh Quân-Đội, nên sáng hôm sau tôi mời cả Tiếp lẫn Nhơn đi ăn điểm-tâm.

        Đại-Tá Nhơn hỏi làm sao mà Tiếp và tôi quen nhau.

        Tiếp nói:

        Nhuận làm với moa từ trong Vùng II.

 

        Tôi thấy buồn cười, v́ trong Vùng II th́ Tiếp là một thiếu-tá Trưởng Ty CSQG, cấp Tỉnh, c̣n tôi th́ là phụ-tá Giám-Đốc chuyên-trách Đặc-Cảnh cấp Vùng.

        Khi anh từ Ty CSQG Lâm-Đồng về Nha tŕnh-diện trung-tá (về sau là đại-tá) Giám-Đốc Cao Văn Khanh (lúc Khanh mới đến nhậm chức Giám-Đốc Nha CSQG Vùng II) anh đă nhờ tôi nói giúp với Khanh một tiếng, v́:

        Moa chưa quen tên này.

 

        Tiếp tỏ ra vẻ biết rành t́nh-h́nh Miền Trung, và muốn giúp tôi vượt qua khó-khăn lúc đầu.  

         Anh nói:

        Lúc moa mới ra Vùng này, có hai tên cố đạo đến nói với moa là phải đến thăm ra mắt các Cha Xứ lănh-đạo Thiên-Chúa-Giáo ở đây, có thế th́ đường công+danh mới được vẹn-toàn.  Moa nói con c.! và đuổi chúng đi tức th́.

        Tôi lại ngỡ-ngàng, v́ Tiếp đề-cập đến các tu-sĩ ấy của một tôn-giáo mà Nhơn là một tín-đồ.

 

        NHƯNG tôi không ngạc-nhiên lâu, v́ Tiếp là một mẫu người đặc-biệt, không riêng ở trong mà cả ở ngoài Cảnh-Sát Quốc-Gia.

 

        Tiếp được biệt-phái từ Quân-Lực qua Cảnh-Lực từ hồi c̣n là sĩ-quan cấp úy.

        Anh quen, và thân rất nhiều sĩ-quan chỉ-huy bên phía nhà-binh, nên đă có thời anh là nhân-vật quan-trọng số một của phía Cảnh-Sát trong các biến-cố chính-trị và quân-sự tại Thủ-Đô Sài-G̣n.

        Có lần Tổng-Nha bị lính bao vây, anh ra chỉ mặt các viên chỉ-huy bên ngoài, đ.m.! bảo rút hết đi.  Họ rút; và v́ âm-mưu của phe đảo-chính bất-thành, nên anh được thăng một lon.

        Lần khác, Tổng-Nha bị đánh, anh ra nhận-diện bạn-bè, xong đ.m.! bảo lính bên trong mở cổng cho lính bên ngoài tiến vào.  Kết-quả, v́ phe cầm đầu của nhóm tấn-công thành-công, nên anh được thăng một lon...

 

        SAU trận Pleime ở Tỉnh Pleiku, Tư-Lệnh Quân-Đoàn II và Vùng II Chiến-Thuật, là Tướng Vĩnh Lộc, có tổ-chức một buổi thuyết-tŕnh về Chiến-Thắng Pleime.

 

        Tôi từ Buôn Ma-Thuột lên dự (dạo đó Nha CSQG Vùng II Chiến-Thuật c̣n đóng trụ-sở tại BMT) và được Trưởng-Ty Dương Quang Tiếp hướng-dẫn đến Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn.

 

        Tiếp mặc một áo jacket nhà-binh, không mang cấp-hiệu, bên trong là một sơ-mi thường-dân; đội một mũ vải lưỡi trai nhà-binh có gắn một hoa mai bạc; mặc quần xanh+đen thường-dân, và đi đôi giép da nâu.

        Anh chở tôi đi ṿng-vo nên đến khá trễ.

        Hai viên Quân-Cảnh gác hai bên cửa đứng nghiêm chào anh, vén màn cho hai chúng tôi bước vào hội-đường.

        Anh kéo tôi ngồi vào chỗ ghế trống ở hàng gần cuối, và vẫn đội mũ trên đầu.

 

        MỘT lát th́ Tướng Lộc kết-thúc phần chính của buổi thuyết-tŕnh.

        Ông nói:

        Ai muốn biết thêm điều ǵ th́ hỏi, tôi sẽ trả lời.

 

        Chưa nghe có ai nói ǵ th́ Tiếp đứng dậy, giơ tay:

        Thưa trung-tướng, Pleime là do Mỹ đánh, chứ ta có tài-giỏi ǵ mà khoe chiến-thắng Pleime?

 

        Tôi cảm thấy như một gáo nước lạnh dội vào xương sống mọi người.

        Hội-đường sững-sờ, ai nấy quay nh́n về anh.

 

        Tướng Lộc nói với các sĩ-quan ngồi hàng ghế đầu:

        Bảo viên thiếu-tá ǵ đó, đợi lúc họp xong hăy lên văn-pḥng tŕnh-diện tôi.

        Tiếp liền kéo tôi đứng dậy, nói lớn:

        Con c.!  Thằng này moa đă từng tát tai rồi đó!  Ḿnh về, ông Phụ-Tá!

        Tiếp dẫn tôi ra.

        Hai viên Quân-Cảnh lại đứng nghiêm chào.

 

        Tôi thật không ngờ có thể có một sự-việc như thế xảy ra, cho chính mắt tôi, tai tôi.

 

        VỀ sau, trước khi lên đường ra Miền Trung, làm Trưởng Ty (Chỉ-Huy Trưởng) CSQG Thừa-Thiên/Huế, Tiếp đă tâm-sự với tôi:

        Chuyến này moa phải lấy một con-vợ người Huế để cho biết mùi gái Huế thế nào!

 

        Riêng về vụ này, anh đă dan-díu với một nữ-nhân-viên gốc Huế trẻ đẹp tại Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng này.

 

        NÓI chung, tôi không biết chắc là Tiếp nói đúng hay sai [về những người tốt, kẻ xấu], mặc dù là để giúp tôi lúc tôi mới về Miền Trung; v́ có những điều anh đă cường-điệu với tôi, ngay cả về tôi.

        Anh quả là sự kết-hợp của cả cái thật lẫn cái dối.

        Mà cái thật ấy lại rất khó tin, trong lúc cái dối lại dễ được người tin hơn.

 

        Cho nên tôi không thể nào tin được hết thảy những ǵ Tiếp viết trong thư mách nước cho tôi...

(trích từ Cảnh-Sát-Hóa, Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Ḥa, do "Xây-Dựng" xuất-bản lần đầu năm 2002, các trang 167-70)

 

LÊ XUÂN NHUẬN