THƯỢNG-TOẠ THÍCH QUẢNG-ĐỨC

CÁI GHẾ NHÔM KHÔNG CHÂN

 

        Ngày Saturday, February 5, 2011, Ông “Ts Hồng Lĩnh (Hồ Nam Trân)” đă phổ-biến trên một số diễn-đàn liên-mạng một bài-viết như sau:

 

From: Ts Hong Linh <honamtran5@yahoo.fr>
Subject: [DDCL] ĐẶT PHƯƠNG ÁN "THIÊU... về cái chết của HT TQĐ.
To:

Date: Saturday, February 5, 2011, 2:28 AM

Sau khi đă quan sát tất cả các vấn đề liên quan tới cái chết thảm thương của HT Thích Quảng Đức, tới lúc phải đặt ra phương tŕnh nói lên cái thất bại thê thảm của một mưu đồ:

 

A.- LÁI SỰ HY SINH VÀO VIỆC PHÁ HOẠI

 

1.- HT TQĐ đặt vấn đề hy sinh bảo vệ tôn giáo, khi tôn giáo bị Vô Thần CSVN tấn công.

2.- Một bọn... trong đó có sự chỉ đạo của CSVN t́m cách lái sự hy sinh ấy vào chổ phá hoại một cuộc chiến đấu sinh tử cho tự do cũng như vào một vụ ám hại tướng tiên phong của cuộc chiến ấy.

 

B.- PHƯƠNG TR̀NH SỐ 1:

 

NHIỆT T̀NH cọng với NGU NGỐC = PHÁ HOẠI

 

C.- THỰC TIỂN HÓA

 

1.- Chế một cái ghế nhôm không chân. Cái ghế rất đơn giản chỉ có mục tiêu chống đỡ HT, dầu có mê man vẫn xem như đang ngồi và buộc chặt HT vào cái ghế không chân ấy.

2.- Dùng loại thuốc mê gọi là Panthotal khi giải phẩu.

3.- Khiêng HT lên xe, và trên đuờng đi chích cho HT một phát vừa đủ làm mê.

4.- Tới nơi, khiêng HT xuống và đặt truớc các ống kính của các kỷ gỉa  và một số người xem.

5.- Màn ảo thuật bắt đầu: Một ông tuới xăng và một ông bật lửa châm vào thân thể HT.

 

6.- Vừa ảo thuật vừa lừa đảo của thế kỷ ( La plus grande supercherie du siècle) tạo thành cuốn phim.

 

D.- PHƯƠNG TR̀NH SÔ 2:

 

TỰ THIÊU TẦN THỜI  = PANTHOTAL cộng với CÁI GHẾ KHÔNG CHÂN cộng với TƯỚI XĂNG công với CHÂM LỬA.

 

        Trong bài viết như trên, Ông Hồ Nam Trân đă viết sai chữ Việt (“vào chổ phá hoại” trong lúc “chỗ” phải là dấu ngă; “khi giải phẩu” trong lúc “phẫu” phải là dấu ngă; cũng như đă từng viết sai chữ Việt trong các bài-viết khác), đồng-thời viết sai chữ Pháp, chữ Anh (“panthotal” trong lúc tên của loại thuốc-mê ấy phải là “pentothal”; cũng như đă từng viết sai chữ Pháp trong các bài-viết khác trước đây, mà tôi đă từng nêu lên).

        Nhưng điều đáng nói hơn hết là Ông Hồ Nam Trân đă “sáng-tạo” nên một sự-việc vô-cùng mới-mẻ và quan-trọng, trong vụ Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức tự-thiêu. Nó không phải chỉ là một chi-tiết, mà là một yếu-điểm (điểm chủ-yếu) trong bài-viết ấy:

        Chế một cái ghế nhôm không chân. Cái ghế rất đơn giản chỉ có mục tiêu chống đỡ HT, dầu có mê man vẫn xem như đang ngồi và buộc chặt HT vào cái ghế không chân ấy” và “Khiêng HT lên xe” rồi “Tới nơi, khiêng HT xuống và đặt truớc các ống kính của các kỷ gỉa  và một số người xem.”

 

        Ư-Kiến:

        1/ Ông Hồ Nam Trân đă quên không vẽ, hoặc nhờ kẻ khác vẽ giùm, “cái ghế nhôm không chân” ấy, xem h́nh-dáng nó ra sao. Dịp may hiếm có, thật là đáng tiếc.

        2/ Ông Hồ Nam Trân cũng đă quên không viết rơ thêm là khi “tới nơi, khiêng HT xuống và đặt truớc các ống kính của các kỷ gỉa và một số người xem” th́ Ngài Quảng-Đức có được (ai?) mở dây cho hết bị “buộc chặt” vào cái ghế ấy, và đưa nó đi đâu không, chứ sao trong các tấm ảnh và trong các đoạn phim ngụy-tạo (đón xem bài “Video Tự-Thiêu” với các dẫn-chứng bất-khả phản-bác mà tôi sẽ viết sau), không ai thấy “cái ghế nhôm không chân” của Ông Hồ Nam Trân ở đâu hết?

        3/ Từ nay trở đi, nếu có kẻ nào kể chuyện tự-thiêu của TT Quảng-Đức mà có nhắc đến “cái ghế nhôm không chân” này, th́ nên ghi rơ xuất-xứ là Ông Hồ Nam Trân, v́ đó là “sáng-tác-phẩm” của ông ta, phải tôn-trọng “tài-sản trí-tuệ” và “tác-quyền” của ông ta.

        4/ Tuy nhiên, chỉ ghi xuất-xứ như thế th́ vẫn chưa đủ, v́ đây là một chi-tiết lịch-sử, nên phải ghi thêm là nó mới được phát-sinh từ ngày mồng 5 tháng 2 năm 2011  ̶  là ngày Ông Hồ Nam Trân bắt đầu phổ-biến cái tác-phẩm vô-tiền (vô-hậu) ấy mà thôi, chứ từ ngày định-mệnh 1-11-1963 cho đến năm nay, 2011, là ṛng-ră 48 năm, không hề có sách/báo/phim/ảnh/đài/hồ-sơ/tài-liệu/miệng-mồm nào đề-cập đến “cái ghế nhôm không chân” ấy cả!

        5/ Dù sao, nói cho công-b́nh th́ Ông Hồ Nam Trân cũng rất đáng được khâm-phục và nhiệt-liệt hoan-hô ở chỗ ông ta đă chính-thức công-nhận rằng cuộc tự-thiêu của TT Thích Quảng Đức là “một cuộc chiến đấu sinh tử cho tự do”, mục-đích là để “hy sinh bảo vệ tôn giáo”, và Ngài là một vị “tướng tiên phong của cuộc chiến ấy” (như Ông Hồ Nam Trân đă viết trong bài-viết nêu trên).

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 Trở Lui