T̉A TỔNG-LĂNH-SỰ HOA-KỲ

& NGƯỜI BẠN ĐỒNG-MINH

 

 

T̉A Tổng-Lănh-Sự Mỹ tại Vùng I đặt trụ-sở tại ngôi nhà số 52 Đường Bạch-Đằng, Đà-Nẵng.

Nơi đây cũng là văn-pḥng của Người Bạn Đồng-Minh (cố-vấn t́nh-báo, CIA) của tôi.

 

 

Người Nùng Dùng Súng

 

Người Mỹ có tuyển-dụng một số người Nùng làm nhân-viên an-ninh tại tư-gia của các viên-chức ngoại-giao Hoa-Kỳ.

Người H’mong là người thiểu-số vùng núi giữa Tây-Bắc Việt-Nam và Đông-Bắc Ai-Lao, đa-số được CIA tổ-chức thành một lực-lượng chống-Cộng hữu-hiệu, dưới quyền của Tướng Vang Pao; có nơi gọi là người Mèo, ở đây gọi là người Nùng.

(Ngày xưa th́ người PhápViệt-Nam tín-nhiệm người Ấn, ngày nay th́ người MỹViệt-Nam tín-nhiệm người Nùng.)

Nhân-viên an-ninh người Nùng cũng mặc đồng-phục như lính, không những chỉ gác trước cổng tư-gia của các Mỹ-kiều, mà c̣n có những Toán Kiểm-Soát, di-chuyển bằng xe-hơi mang bảng số ngoại-giao, đi thanh-tra đôn-đốc các đồng-nghiệp ở từng trạm gác trước cổng từng nhà.

Nhân-viên Nùng gác trước cổng nhà có mang súng M-16, giống như quân-nhân trước cổng cư-xá tướng+tá Việt-Nam.

Và toán tuần-tra Nùng cũng chĩa mũi súng ra ngoài, giống như quân-nhân di-chuyển trên xe nhà-binh của ta.

Việc đó xảy ra đă lâu, chính-quyền không ai quan-tâm, được xem như là chuyện thường.

 

Nhưng tôi không để cho nó tiếp-tục diễn ra.

Tôi hỏi Người Bạn Đồng-Minh:

– Nếu có chuyện ǵ xảy ra, giả-dụ có kẻ tấn-công vào xe, nhân-viên an-ninh người Nùng trên xe phản-ứng, gây nên thương-tích hay tử-vong cho kẻ tấn-công hoặc người đi đường, th́ nhà chức-trách sẽ xử cách nào? Nhân-viên người Nùng không phải là quân-nhân hay cảnh-nhân, không được Chính-Quyền địa-phương cấp giấy phép sử-dụng vũ-khí, cũng không phải là Mỹ-kiều, th́ lấy tư-cách ǵ mà dùng súng dọc đường?

 

Thế là Ṭa Tổng-Lănh-Sự Hoa-Kỳ điều-đ́nh với phía Việt-Nam để xin phái một nhân-viên Cảnh-Sát Sắc-Phục cùng đi trên mỗi chiếc xe tuần Nùng nói trên.

*

Nhưng c̣n nhân-viên gác nhà th́ sao?

Một buổi tối nọ, có một đám trẻ đến trèo lên một cây dừa ở sát hàng-rào trước một tư-gia Người Bạn Đồng-Minh để hái trộm dừa. Nhân-viên người Nùng chĩa súng, kéo chốt lên đạn để dọa, khiến một em bé luống-cuống trợt chân ngă từ trên cây xuống đường.

Tôi được tin báo, đă nhờ Cảnh-Sát sở-tại đến giải-quyết yên.

 

Qua ngày hôm sau, tôi bịa chuyện thử, bảo Người Bạn Đồng-Minh là em-bé ấy đă kiện nhân-viên an-ninh gác nhà của anh v́ đă sử-dụng vũ-khí khủng-bố khiến em bị ngă và bị chấn-động tâm-thần.

Anh không giấu được vẻ lo-lắng, và đă nhờ tôi giúp dàn-xếp giùm.

 

Từ đó, nhân-viên người Nùng gác nhà không c̣n chĩa súng gờm-gờm ra ngoài, mà chỉ thủ thế tự-vệ bên trong mà thôi.

 

 

Phi-Cơ “Air America”

 

Hồi đó, tôi đoán thế nào cũng sẽ xảy ra những vụ không-tặc* (Xem bài “Trung-Tá Trần Phước Thành) hoặc phá-hoại phi-cơ, ít nhất th́ cũng sử-dụng phương-tiện hàng-không để chuyên-chở vũ-khí và hàng-hóa bất-hợp-pháp, mà “Air Vietnam” th́ đă áp-dụng các biện-pháp pḥng-ngừa và đối-phó rồi, trong lúc “Air America” th́ vẫn để ngỏ cho bất-cứ ai muốn mang theo hành-lư ǵ.

 

Tôi đề-nghị họ kiểm-soát hành-khách và hành-lư của “Air America.

Tôi không muốn có một sự sơ-hở nào để đối-phương khai-thác, làm hại cho nền an-ninh chung.

 

Tôi gạ chuyện riêng với một số viên-chức người Việt làm việc tại các sở Mỹ th́ họ đoán chừng Hoa-Kỳ muốn dùng phi-cơ của họ làm mồi để cho Việt-Cộng không-tặc, tức là tạo thêm cơ-hội cho họ trực-tiếp đến Hà-Nộilàm việc” với phía bên kia (?).

 

Tuy nhiên, Ṭa Tổng-Lănh-Sự Hoa-Kỳ tại Vùng I ở Đà-Nẵng cũng đă nghe theo đề-nghị của tôi mà thi-hành các biện-pháp an-ninh cho phi-cơ “Air America”.

 

 

Việt-Cộng (?) Gửi Thư Đến

Các Nhân-Sĩ tại Đà-Nẵng

 

Bằng kỹ-thuật t́nh-báo, tôi đă nhận được một số chừng mươi bức thư gửi qua Bưu-Điện cho các nhân-sĩ tại Đà-Nẵng, như Bác-Sĩ Thái Can (một thi-nhân thời tiền-chiến), Bác-Sĩ Trần Đ́nh Nam (cựu Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ trong Chính-Phủ Trần Trọng Kim), v.v...

Tôi đọc th́ thấy nội-dung đại-ư đổ lỗi cho quân-lính Việt-Nam Cộng-ḤaMỹ đă thảm-sát dân Huế trong biến-cố Tết Mậu-Thân 1968.

 

Nhân-viên phụ-trách cho rằng đó là tài-liệu tuyên-truyền của Việt-Cộng.

Đồng-ư.

Nhưng tôi nghĩ-ngợi xa hơn.

 

Thư được đánh máy trên loại giấy trắng tốttốt hơn cả loại giấy dùng làm công-văn thường của các công-sở Việt-Nam mà tôi thấy, và tiêu-đề th́ nằm về phía bên phảimà chỉ có các cơ-quan Hoa-Kỳ (và Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa) mới tŕnh-bày theo cách đó. 

Chữ đầu của ḍng đầu trong mỗi đoạn th́ không thụt vào. 

V.v...

Tôi đă đọc nhiều văn-thư của Mỹ nên tôi thấy rơ đây là một loại văn-thư kiểu Mỹ.

 

Không lẽ cơ-sở của địch đă lọt vào làm nhân-viên của Mỹ nên dùng văn-pḥng-phẩm của Mỹ và quen tay đánh máy theo lối Mỹ (?).

 

Dù sao tôi cũng thông-báo cho Người Bạn Đồng-Minh biết, và nêu ư-kiến rằng Việt-Cộngdù là cơ-sở giàu-có ở nội-thànhcũng không dùng loại giấy tốt như thế này...

*

(Lê Xuân Nhuận đă bổ-túc những khuyết-điểm về phía Việt-Nam Cộng-Ḥa, đồng-thời hành-sử chủ-quyền của nước chủ-nhà đối với những sơ-hở về phía Đồng-Minh Hoa-Kỳ. 

Xin mời xem tiếp, ít nhất là mở đường dẫn sau đây):

NguoiBanDongMinh

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

<