Người nào trích dẫn tài liệu của cộng sản [trong việc tố-cộng], người ấy là cộng sản (!)

 

          Đó là lập-luận cho không phơi bày trình-độ nhận-thức và luận-lý (phân-tích & tổng-hợp) của Ô. Lê Văn Sắc, một đầu-óc không giống ai.

 

          Tham-chiếu: ÔNG LÊ XUÂN NHUẬN TRÍCH TÀI LIỆU CỦA CÁC TÊN VIỆT CỘNG?

(mời xem)

 

TÓM-LƯỢC SỬ-LIỆU

BỨC-TỬ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

(trong cuốn hồi-ký Biến-Loạn Miền Trung)

 

 

 

... Trong lúc đó, ngay tại Thủ-Đô, trong cơn dầu sôi lửa bỏng, những tay điệp-viên chiến-lược của Cộng-Sản, từ lâu vẫn nấp dưới lớp áo tu-hành, như các Linh-Mục Thanh Lãng, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trần Du, Nguyễn Quang Lãm, Trần Ngọc Nhuận, v.v… (cùng với Linh-M c Trần Hữu Thanh trong “Phong Trào Chống Tham-Nhũng”), cũng sách-động quần-chúng xuống đường hằng ngày để gây thêm rối-loạn, hoang-mang trong quần-chúng, và tạo sức ép đối với Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, làm nản thêm lòng người Mỹ, và tạo thêm lợi-thế về mặt chính-trị cho Bắc-Việt xâm-lăng.   

(trang 436)

 

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng

 

Nói đến “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, tưởng cần nhắc lại một số hoạt-động nổi bật của giới Kitô-Giáo trong và ngoài Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

Trong thời-gian diễn ra Hội-Nghị Paris (từ 1968 đến 1973), Giáo-Hoàng Phaolô VI đã nhiều lần “nhân đạo” kêu gọi chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam.

Tháng 12-1969, Giám-Mục Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ-Tịch Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam, qua Hoa-Kỳ, đã tuyên-bố với báo-chí Mỹ:  “Miền Nam [Việt-Nam] đồng-tình với chính-sách ‘Việt-Nam-Hóa Chiến-Tranh’ của Tổng-Thống Nixon.”

Tháng 9-1972, Đại-Hội lần 2 của tổ-chức “Kitô-Hữu Quốc-Tế” gồm hơn 20 nước họp tại Quebec (Canada),  với đề-tài giải-phóng các dân-tộc ViệtLàoCampuchia, đã “tố-cáo các cuộc xâm-lăng và ném bom vô-nhân-đạo của Mỹ; khẳng-định quyền tự-quyết, tự-do được sống hòa-bình của nhân-dân Việt-Nam.”

 

Tức là việc Mỹ chuẩn-bị rút lui đã được Kitô-Giáo Việt-Nam, giáo-dân mấy chục nước khác, và nhất là Giáo-Hoàng Phaolô VI tán-đồng, không còn đánh nhau với Cộng-Sản nữa.

 

Ngày 20-9-1970, Linh-Mục Phan Khắc Từ, Tuyên-Úy Thanh Lao Công Sài-Gòn, qua Châu Âu, đã tuyên-bố tại Thành-Phố Firenze (Ý, nơi có Tòa Thánh Vatican):  “Kinh-nghiệm trước mắt cho chúng tôi xác tín rằng Giáo-Hội [Kitô] tại Việt-Nam hôm nay là một công-cụ hữu-hiệu của người Mỹ.”

Tháng 3-1971, Linh-Mục Nguyễn Viết Khai tuyên-bố:  “Từ chính-quyền trung-ương xuống cho tận anh Trưởng Ấp, người Miền Nam không được phép giải-quyết vấn-đề của mình mà không có người nước ngoài xen vào.”

Tháng 11-1971, Linh-Mục Trương Bá Cần, Tuyên-Úy Thanh Lao Công toàn-quốc, tham-gia vụ đình-công tại Hãng Pin “Con Ó”, bị Cảnh-Sát bắt, đã viết:  “Giáo Hội của tôi không biết chọn, nhất là chọn để chống lại những kẻ đang nắm quyền-hành trong xã-hội này... Giáo Hội của tôi cũng đã biết lựa chọn, nhưng không biết lựa chọn người nghèo khổ...”  

 

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đồng-ý với các lời cáo-buộc và chiêu-bài của đối-phương.

 

Nhưng, sau Hiệp-Định Paris 27-1-1973 [chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam], thì Bắc-Việt gia-tăng nỗ-lực và quyết-tâm tiến-chiếm Miền Nam.

 

Ngày 19-9-1973, Tổng-Giám-Mục Sài-Gòn Nguyễn Văn Bình đọc diễn-văn khai-mạc “Năm Thánh”:  “Chúng tôi hy vọng rằng những cuộc giết chóc và hận thù sẽ thực-sự chấm dứt trên mảnh đất này và đồng thời có được quan hệ hai chiều giữa Bắc và Nam, trong lúc đất nước tạm thời còn phân chia.”  

      Ngày 10-1-1974, sau cuộc Hội-Nghị toàn-thể hàng giáo-phẩm, các Giám-Mục Miền Nam đã công-bố một bản tuyên-ngôn “tha thiết kêu gọi hai chính phủ Bắc và Nam cùng đồng loạt, vì tình thương dân tộc, mà ngưng mọi hoạt động gây chiến và mọi chiến dịch bôi nhọ và thù ghét lẫn nhau.  

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam [Cộng-Hòa] không đề-cập đến việc Bắc-Việt vi-phạm Hiệp-Ước Paris, xâm-lăng Miền Nam, mà chỉ muốn Miền Nam bắt tay làm hòa với Miền Bắcđối-nghịch lập-trường “4 Không” của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu.

 

Giáo-Hội Kitô-Giáo Việt-NamSài-Gòn ra “Thư Chung” phát-động cuộc tranh-đấu “chống tham nhũng”, chống Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu.  Họ đòi Thiệu phải từ-chức, vận-động trưng-cầu dân-ý buộc Thiệu phải ra đi.

Lời kêu gọi đó đã dấy lên liền một “Phong-Trào” gọi là “Chống Tham-Nhũng”.

*

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” do Linh-Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, các LM Đinh Bình ĐịnhNguyễn Học Hiệu cùng Bác-Sĩ Nguyễn Thị Thanh phụ-lực, qua một bản “Tuyên Ngônđược sự bảo-trợ của 301 linh-mục khác, kể cả Tuyên-Úy Công Giáo”, ra mắt tại Giáo-Xứ Tân Việt, Sài-Gòn, từ năm 1973, là một tập-hợp tương-đối lớn, có nhiều tín-đồ nhất, và tại nhiều địa-phương nhấtso với Nhóm các linh-mục cộng-sản nằm vùng và thân-Cộng tại Sài-Gòn.

Phong-Trào” được sự tham-gia của các nhân-vật ngoài Kitô-Giáo, như Thượng-Nghị-Sĩ  Hoàng Xuân TửuDân-Biểu Nguyễn Văn Kim cùng nhiều DB thuộc Đảng Đại-Việt của Hà Thúc Ký và phía Dương Văn Minh; DB Đặng Văn Tiếp phía Nguyễn Cao Kỳ; DB Nguyễn Văn Cử chống Diệm và phía Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng; DB Vũ Công Minh phía Hòa-Hảo; DB Đỗ Sinh Tứ phía quân-đội; Bác-Sĩ Nguyễn Tuấn Anh; Luật-Sư Đặng Thị Tâm; Nhân-Sĩ Nguyễn Trân; v.v...

Linh-Mục Thanh được báo-chí ngoại-quốc tặng cho danh-hiệu “Hiệp Sĩ của Người Nghèo”.

 

Sau đó, “Phong-Trào” công-bố các bản “Cáo Trạng” trong các cuộc biểu-tình, xuống đường rầm-rộ dữ-dội và liên-tục của các tín-đồ do các linh-mục lãnh-đạo có khi có hàng chục ngàn người tham-dự tại Huế, Đà-Nẵng, Quy-Nhơn, Nha-Trang, Cam-Ranh, Sài-Gòn, Mỹ-Tho, Cần-Thơ, v.v...

 

Cuối năm 1974, nhất là đầu năm 1975, những cuộc biểu-tình chống-chính-phủ của nhóm Linh-Mục Trần Hữu Thanh, có sự tham-gia của một số chính-khách, lãnh-tụ đảng-phái, cộng với việc Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam phổ-biến “Thư Chung”, kêu-gọi các Nhà Thờ toàn-quốcchống tham nhũng”, thúc-đẩy giáo-dân xuống đường rầm-rộ, liên-tục… đã khiến cho các binh-sĩ ngoài tiền-tuyến chán-nản, mất tinh-thần, và ảnh-hưởng tai-hại đến sự sống-còn của đất-nước.

 

Bên cạnh “Phong-Trào” của LM Trần Hữu Thanh, còn có các Nhóm linh-mục tay sai Cộng-Sản và thân-Cộng, là các LM Trương Bá Cần, Thanh Lãng, Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích, Hồ Thành Biên, Nguyễn Thành Trinh; Nhóm “Đối Diện” của 11 linh-mục phản-chiến Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Từ, Nguyễn Hữu Khai, v.v... trong mấy tháng cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Hòa, đã lợi-dụng các buổi thuyết-giảng tại các Nhà Thờ để công-khai tuyên-truyền cho người anh em bên kia”.

(Điển-hình là Linh-Mc Phan Khắc Từ, từ năm 1969 đã đi dự đại-hội Thanh Lao Công Thế-Giới có xu-hướng thân-Cộng được Mạc-Tư-Khoa đỡ đầu, tại Liban.  Ở Pháp thì đến hội-ý với Nguyễn Thị Bình, Trưởng Phái-Đoàn thương-thuyết của “Mặt Trận Giải Phóng”; tham-gia đình-công; biểu-tình đòi công-bằng cho giới lao-động; cùng sinh-viên và công-nhân đòi hòa-bình cho Việt-Nam.  Sau này về nước thì dính vào Mặt Trận Nhân-Dân Tranh-Thủ Hòa-Bình, Phong Trào Học-Sinh Sinh-Viên Đòi Quyền Sống, Phong-Trào Chống Tăng Học-Phí, Chống Độc-Diễn; đóng vai “linh-mục hốt rác” gây sự chú ý của dư-luận; dùng Nhà-Thờ Vườn Xoài làm nơi chế-tạo bom xăng cho phong-trào đốt xe Mỹ trên đường phố; cùng công-nhân đình-công để gây trở-ngại cho các cuộc hành-quân; tiếp tay CS dựng lên Ủy-Ban Bảo-Vệ Quyền-Lợi Lao-Động Miền Nam; rồi lại giả-danh từ-thiện hoạt-động trong tổ-chức trá-hình của CSMặt Trận Nhân Dân Cứu Đói...)

 

Chủ-Tịch Thượng-Nghị-Viện Trần Văn Lắm lên án Tổng-Thống Thiệu “lạm quyền, tham nhũng”.

 

Một số lãnh-tụ đảng-phái và tôn-giáo, như Phan Bá Cầm (Hòa-Hảo), Trần Quang Vinh (Cao-Đài), Hà Thế Ruyệt (Duy-Dân), Thượng-Tọa Pháp-Tri (Phật-Giáo) và các Ông Ngô-Văn-Ký, Nguyễn Văn Lục, Xuân Tùng (Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng) thành-lập “Trận Tuyến Nhân Dân Cách Mạng”, kêu-gọi TT Nguyễn Văn Thiệu từ-chức và các phe liên-hệ “chấm dứt chiến-tranh, giải-quyết vấn-đề Miền Nam bằng phương-thức hòa-bình”.

 

Nhóm “Sóng Thần” thì tổ-chức “Ngày Ký-Giả đi Ăn Mày” rồi tiếp theo là “Ngày Công-Lý và Báo-Chí Thọ-Nạn” vào tháng 10-1974.

 

Các Tuyên-Úy Công-Giáo thì tổ-chức Đại-Hội tại Thủ-Đô.  Họ rao giảng với giáo-dân quân-nhân rằng “cộng-sản cũng là con-cái của Chúa”, rằng “Công-Giáo và CS có thể sống chung hoà-bình”…  

 

Bản “Cáo Trạng số 1” được ghi là ký tại Huế vào ngày 8-9-1974, khi được tung ra tại Nhà Thờ Tân-Sa-Châu, Sài-Gòn, có báo bảo là “làm lung-lay ghế Tổng-Thống Thiệu.”

       Các báo Time, Newsweek; các đài BBC, VOA đều loan tin.  

      Hậu-quả là Quốc-Hội Mỹ quá chán-ngán Chiến-Tranh Việt-Nam và mệt-mỏi vì đã yểm-trợ một đồng-minh có quá nhiều khuyết-điểm và thối-nát.  

 

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đã tiếp tay cho Hoa-Kỳ chấm dứt viện-trợphủi tay đối với Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

Việc Mỹ cắt-giảm quân-viện đã làm tê-liệt hẳn khả-năng chiến-đấu của Quân-Lực VNCH, và từ đó làm suy-nhược tinh-thần kháng-cự, yếu-tố quan-trọng nhất trong bất-kỳ cuộc chiến-tranh nào.

  *

Về phần Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu thì ông đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu tại chính-quốc Hoa-Kỳ, nhưng đã không được nghênh-đón long-trọng tại Thủ-Đô Hoa Thịnh Đốn.  Năm 1968, Johnson (dù là Dân-Chủ nhưng chủ-chiến) chỉ tiếp Thiệu tại thành-phố đảo Honolunu, và chỉ để thảo-luận sách-lược hòa-đàm với Cộng-Sản.  Năm 1969, Nixon (dù là Cộng-Hòa nhưng chủ-hòa) cũng chỉ tiếp Thiệu tại Đảo Midway, và cũng chỉ để thỏa-thuận về chính-sách Việt-Nam-Hóalịch-trình rút quân của Mỹ.

   

Thiệu lại đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu với Giáo-Hội Kitô La-Mã, là một trung-tâm quyền-lực chính-trị khác của thế-giới. Tuy nhiên, Giáo-Hoàng Paul VI, trong cuộc viếng-thăm lục-địa Á-Châu lần đầu-tiên, đã không ghé đến Việt-Namquốc-gia đang bị Cộng-Sản đe-dọa, nhất là Việt-Nam có tỷ-số giáo-dân đông thứ nhì tại lục-địa nàyThiệu đến Tòa Thánh, nhưng không được Giáo-Hoàng tiếp-kiếnThiệumột Tổng-Thống, một con chiênlập-trường của Vatican về vấn-đề Chiến-Tranh Việt-Nam chỉ bênh-vực Hà-Nội, chỉ muốn chấm dứt chiến-tranh Miền Namrơi vào chế-độ Cộng-Sản sắt máu.  Đã thế, Giáo-Hoàng Paul VI còn chỉ-trích Tổng-Thống Thiệu, lại còn tiếp-kiến cặp Nguyễn Thị BìnhXuân Thủy, trưởng phái-đoàn Cộng-Sản tại Hòa-Hội Paris.  

 

Từ năm 1968, Giáo Hoàng Phaolồ Đệ-Lục đã lập ra “Ngày Quốc-Tế Hòa-Bình”, cổ-vũ Hòa-Bình bằng thương-thuyết tại Việt-NamVatican xác-định lập-trườngchấm dứt chiến-tranh, quan-hệ tốt với Miền Bắc Chính-Phủ Lâm-Thời Miền NamChính Giáo-Hoàng này trao-đổi công-điện trực-tiếp với Hồ Chí Minh.  

 

Vào tháng 6-1971, đang lúc tên gián-điệp cộng-sản Vũ Ngọc Nhạ (kẻ được Linh-Mục Hoàng Quỳnh che-chở) bị Việt-Nam Cộng-Hòa cầm tù ở Côn-Đảo, mà Tòa ThánhGiáo-Hoàng Phaolô VI lại tặng Bằng KhenHuy ChươngVì Hòa Bình” cho y.  

 

Tức là Giáo-Hoàng Paul VI đã biến Vaticannhiều Giáo-Hội địa-phương thành một guồng máy chính-trị, ngoại-giao, tình-báo, tuyên-truyền khổng-lồ để giúp Hà-Nội tiến chiếm Miền Nam.

*

Thế mà Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng vẫn chưa thấyHoa-Kỳ sắp bỏ rơi Việt-Nam, không thay-đổi đường-lối chính-trị, vẫn cứ sử-dụng giải-pháp quân-sự, và không tin là Hà-Nội có đủ sức tấn-công đại-quy-mô.

Ông sửa-đổi Hiến-Pháp để làm Tổng-Thống thêm một nhiệm-kỳ năm năm nữa, khiến Đại-Tướng Thủ-Tướng Trần Thiện Khiêm phải ra mặt chống-đối, làm tình-hình chính-trị trong nước càng rối-ren thêm.

 

Ðầu tháng 2-1975, “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” phổ-biến tiếp bản “Cáo-Trạng số 2” tố-cáo TT Thiệu nhiều tội và hô-hào lật đổ bằng vũ-lực, khiến ông phải dùng biện-pháp mạnh, cho bắt giam nhiều chính-khách, trí-thức, lãnh-tụ đảng-phái, như các Thượng-Nghị-Sĩ Thái Lăng Nghiêm, Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Chức; các ông Hà Minh Lý, Trần Thúc Linh, và một số ký-giả trong đó có những nhân-vật nổi tiếng chống-Cộng như Mặc Thu, Lê Trần, Vũ Bằng, Đinh Từ Thức, Trương Cam Vĩnh, Ngô Đình Vận...

 

Để đối-phó với “Phong-Trào”, Thiệu vận-dụng nhiều đồng-đạo ủng-hộ mình.

sáu linh-mục, trong đó có cả Linh-Mục Hoàng Quỳnh, sáu đêm liền, thay phiên nhau lên đài truyền-hình bênh-vực và ca-ngợi Thiệu; ngoài ra, còn có các Nghị-Quyết, Quyết-Định, Đề-Nghị, có chữ ký của 70 Dân-Biểu ủng-hộ Thiệu.

Có cả Giám-Mục Lê Văn Ấn, đặc-trách Tuyên-Úy, Giám-Mục Nguyễn Văn Thuận, Linh-Mục Cao Văn Luận, đứng ra cãi giùm cho Thiệu.

 

Tình-hình gay-cấn đó, do “Phong Trào Chống Tham-Nhũng* gây nên, đã tạo ra thếnội công, ngoại kích”, quả là đã phá rối hậu-phương, làm lung-lạc tinh-thần binh-sĩ nơi tiền-tuyến, làm lợi cho Cộng-Sản, trong khi đó thì Bắc-Việt xua quân tấn-công Miền Nam...

 

-------

*Năm kia, nhà văn Nguyễn Văn Lục có hỏi xin tôi tài-liệu về “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” của Linh-Mục Trần Hữu Thanh; nhân dịp, tôi đã giới-thiệu với anh nhà văn Nguyễn Lý Tưởng, cũng ở miền Nam Bang California. USA.

(Thời-gian 1973-75 anh Tưởng chưa nắm vững vấn-đề, nhưng đến năm 1989, anh Tưởng sống ở trong nước Việt-Nam Xã-Hội Chủ-Nghĩa, đã trực-tiếp hỏi chuyện Linh-Mục Trần Hữu Thanh ở bên đó nên biết rõ-ràng hơn.)

 

 

 Kết-Luận

 

Có người cho rằng “Phật-Tử Tranh-Đấu”, tức [số người hậu-thuẫn cho] Phái Ấn-Quang của Phật-Giáo Việt-Nam (về sau là Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất) đã liên-tục chống-đối Chính-Quyền Việt-Nam Cộng-Hòa, khiến cho Nền Đệ-Nhất Cộng-Hòa sụp-đổ, rồi Nền Đệ-Nhị Cộng-Hòa cũng suy-tàn theo.   Nghĩa là, theo ý họ, chính cuộc tranh-đấu của Phật-Giáo Ấn-Quang năm 1963 đã đưa đến sự sụp-đổ của VNCH vào năm 1975 (!)

 

Như thế thì:

 

Cả một khối lớn, gồm có:

Giáo-Hoàng Phao Lồ Đệ-Lục

Tòa Thánh Vatican

100% Giáo-Hội Ky-Tô-Giáo Hoàn-Vũ [ hơn một tỷ tín-đồ]

20 nước Ky-Tô-Giáo Quốc-Tế

100% Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình

đã tạo biến-loạn vào chính những năm 1974-1975, không những chỉ muốn sử-dụng vũ-lực lật đổ tức-thời Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, mà còn chống cả chính-thể Việt-Nam Cộng-Hòa

 

mà không có tội đối với Quốc Dân, lại đi gán hết trách-nhiệm cho:

 

                                 Một Thượng-Tọa Thích Trí-Quang

                                  50% Phật-Tử Ấn Quang [chỉ hơn mươi triệu]

                                  vốn đã chấm dứt tranh-đấu sau khi đã có Hiến-Pháp từ 1967, và Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc chỉ mít-tinh ôn-hòa tại chùa và chờ sử-dụng lá phiếu hợp-hiến & hợp-pháp mà thôi?

 

                                                    ? ? ?

 

Nhưng, theo như tôi đã lược-dẫn trên, thì:

 

Phật-Tử Tranh-Đấuđã chấm dứt hoạt-động từ ngày thành-lập Nền Đệ-Nhị Cộng-Hòa, cuối năm 1967.  Mãi đến lâu sau Hiệp-Định Paris 1973 mới tái-xuất-hiện trong “Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc”.

 

Cả phíaLực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộcbên giới Phật-Tử, lẫn phíaPhong-Trào Chống Tham-Nhũngbên giới Giáo-Dân, đều tranh-đấu chống Thiệu để có được một Tổng-Thống trong-sạch.

 

Tuy nhiên, các điểm khác nhau là:  

 

Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộcchỉ họp tại Chùa, sinh-hoạt ôn-hòa, bất-bạo-động, không đòi lật Thiệu, chỉ chờ đến ngày bầu-cử Tổng-Thống vào cuối năm 1975 sẽ sử-dụng lá phiếu hợp-Hiến và hợp-Pháp của mình.

Phong-Trào Chống Tham Nhũngthì rầm-rộ xuống đường, biểu-tình tuần-hành, đòi Thiệu từ-chức, và hô-hào dùng bạo-lực để lật đổ Thiệu tức-thời.

 

Phật-Tử Tranh-Đấumít-tinh ôn-hòa thì không xáo-trộn trật-tự công-cộng, tiến-hành trong vòng luật-pháp cho phép, và theo truyền-thống sinh-hoạt dân-chủ tại các nước Tự-Do.

Giáo Dân Tranh Đấu” thì triệt-hạ uy-tín và hiệu-năng quyền-lực của một Tổng-Tư-Lệnh Quân-Đội đang đứng trước họng súng của quân thù, lại còn đòi dùng vũ-lực để lật đổ một Tổng-Thống dân-cử, tức là xóa bỏ Hiến-Pháp, tức là trở thành nội-phản/nội-thù của Quốc/Dân.

 

Phía “Giáo-Dân Tranh Đấu” thì đòi trừng-phạt một cá-nhân tham-nhũngmà tổng-số vật-sản bị lạm-chiếm so ra không đáng bao lăm đối với tài-nguyên quốc-gia, lại vẫn còn đó, rồi sẽ lấy lại, chưa mất đi đâutrong lúc Phía “Phật-Tử Tranh Đấu” thì đặtnợ nước trước thù nhà”, mọi người chung sức đồng lòng chống giặc trước đã, trước hết là để trì níu lại cái Cơ-Đồ Dân-Chủ đang trong cơ nguy bị vĩnh-viễn cướp mất đi.

  *

Phần tôi, tôi đối-lập với chính-sách quân-phiệt của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệucũng như với chế-độ độc-tôn của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm trước kianhưng tôi đã chọn trước tiên là làm tròn bổn-phận của một công-dân đối với Chính-Thể Cộng-Hòa.

 

Riêng về “Phong Trào Chống Tham Nhũng”, có ít nhất là ba vấn-đề quan-trọng hàng đầu mà phía “Giáo Dân Tranh Đấu” (“trả thù cho [cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm]”, theo lời trối-trăn của DiệmTôi chết thì trả thù cho tôi”) cố ý không đề-cập đến:

    

I. Việc hạ bệ Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu:  

 

a/ Họ muốn đảo-chánh quân-sự, nhưng không thuyết-phục được ai, nên không thành-công.

b/ Họ quyết hạ Thiệu, nhưng không tìm ra được một “ứng-viên” nào của “phe ta” xứng-đáng để lên thay Thiệu.  Chỉ nhắm trước mắtkhông nhìn thấy xa hơntình-hình hậu-Thiệuthì tức chỉ làkhông lấy thì khuấy cho hôi” mà thôi.

 

II. Lý-do hạ Thiệu:  

 

1) Thiệu là thủ-phạm, đã tấn-công Dinh Gia-Long, đưa đến cái chết của Diệm.

2) Nhưng, cái tội lớn nhất của Thiệu, là đã có Đảng Dân-Chủ, lan trong quần-chúng, len trong chính-quyền, luồn trong quân-ngũ, mà lại chỉ lo gia-tăng phe-cánh cho cá-nhân mình, chứ không chịu dùng nó [như một Đảng Cần-Lao tái-sinh] đểmở-mang nước Chúa”.

 

III. Mục-đích đích-thực của Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”:

 

Danh-xưng thực-thụ của Nhóm này (cái đuôi mà họ cố giấu) là:

Phong trào nhân dân chống tham nhũng để cứu nướckiến tạo hòa bình”.

Toàn câu đã được ghi rõ phía dưới “Cáo Trạng số 1”, làm tại Huế, ngày 8 tháng 9 năm 1974.

Trong các hoạt-động sôi-động trước mọi người, họ cố tình nhấn mạnh mấy chữchống tham nhũngmà lơ đi cái đuôi là mấy chữkiến tạo hòa bình”.

 

Thử hỏi: trong tình-thế dầu sôi lửa bỏng lúc bấy giờ, có ai còn có cách nào kiến-tạo hòa-bìnhkhác hơn là tuân giữđức vâng lời”, tuân lệnh Giáo-Hoàng PhaoLô VIngoại-bang Vatican, bỏ súng, bắt tay với cộng-sản, rước địch vào nhà?

*

Sau Hiệp-Định Paris năm 1973, nói chung là sauMùa Hè Đỏ Lửanăm 1972, các vụBàn Thờ Phật Xuống Đường” cũng như “Tổng-Công-Kích Tết Mậu-Thân đã là chuyện cũ, đã lùi vào dĩ-vãng rồi.

Các ván cờ đó đã được các bên tham-dự xóa hết rồi.  

Hệ-quả có chăngsau vụBàn Thờ Phật Xuống Đường” năm 1966 thì NhómPhật-Tử Tranh-Đấuđã không còn “tranh-đấu” nữa sau khi đã có Hiến-Pháp năm 1967; và sau vụ VCTổng-Công-Kích Tết Mậu-Thân” năm 1968 Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 thì tinh-thần chống-Cộng của Dân và Quân Miền Nam đã lên cao hơn.  

Cho nên Biến-Động Miền Trung là chuyện đã xưa rồi.

 

Mới nhất, gian-xảo nhất, và nham-hiểm nhất, là chuyện Biến-Loạn Miền Trung.

Trên bàn cờ thời-sự Miền Nam Việt-Nam, vào giai-đoạn cuối-cùng của lịch-sử Việt-Nam Cộng-Hòa, chỉ còn có một ván cờ mớichung-kếtchung-quyết:

 

Đối-thủ chính bên phía đối-lập với Chính-Quyềncác NhómGiáo-Dân Tranh Đấu”, do đại-khối hơn 300 linh-mục trong “Phong Trào Chống Tham Nhũng” và cả đám linh-mục nằm vùng và thân-Cộng, “lãnh-đạo tinh-thầnKitô-Giáo Việt-Nam, đứng ra thao-túng tình-hình.

trên đầusau lưng họTòa Thánh La-Mã với đích-thân Giáo-Hoàng Phaolô VI cùng với hàng chục quốc-gia chư-hầu của Vương-Quốc Vatican.

(Nhưng quốc-gia Việt-Nam của Kitô-Giáo đâu được làm một chư-hầu.  Chư-hầu là một nước nhỏ/yếu, tùng-phục một nước lớn/mạnh, để được tồn-tại, nghĩa là vẫn còn là một nước.  Đằng này, chỉ một Dòng Chúa Cứu-Thế là một giáo-đoàn/chi-phái của Giáo-Hội Kitô, mà đã tự xem là một Quốc-Gia, và thu-tóm cả nước Việt-Nam làm thành một Tỉnh nội-thuộc của Nước họ rồi:  

Nguồn:    http://dcctvn.org/thanh-le-nham-chuc-giam-tinh-va-cac-chuc-vu-trong-ban-quan-tri-tinh-dong/>

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.)

 

Thế đánh cạn-tàu ráo-máng của nội-thù đã chiếu bí Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, trực-tiếp mở đường cho ngoại-địch hạ gục đối-thủ trong nước cờ kết-thúc giữa Bắc-Việt Xâm-Lược với Việt-Nam Cộng-Hòa.

*

Vận Nước suy-đồi, mỗi người dù nhiều dù ít đều có một phần trách-nhiệm (thất-phu hữu-trách).

 

Chỉ có những kẻ đầy thiên-kiến, mù lương-tri, có ác-ý, và không tôn-trọng Sự Thật, mới đổ hết lỗi cho một riêng ai.

Ngày nay, mang thân-phận thất-quốc, lưu-vong, chỉ trừ những kẻ đã ở hẳn bên phía cộng-sản Việt-Nam rồi, còn thì không cóPhật-Tử Tranh-Đấunào mà không luyến-tiếc Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

Trong lúc đó, có một sốGiáo-Dân Tranh-Đấu”, đến tận ngày hôm nayđã gần 40 năm quavẫn còn tự-hào, hãnh-diện về những âm-mưu, toan-tính, nỗ-lực, và hành-động của cái-gọi-là “Phong-Trào Chống Tham Nhũng”, vì mình không những chỉ chống-phá cá-nhân Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu mà đã đạp đổ cả cơ-chế Hiến-Phápvới Lập-Pháp, Hành-Pháp, Tư-Pháp ở trong Chính-Quyềnvà các Khối, các Nhóm trong Dân-Nhânvới các Chính-Đảng và các Giáo-Hội sống dưới Chính-Thể Việt-Nam Cộng-Hòanói chung là Việt-Nam Cộng-Hòa.  

 

Chính những kẻ ủng-hộ “Phong-Trào Chống Tham Nhũng” ngày nay cũng đã công-khai nhìn-nhận là LM Trần Hữu Thanh và cả “Phong Trào” đó đã chống VNCH.

*

Tóm lại, nếu vì một lý-do nào đó mà phải gán riêng cho đích-danh một số người nào đó là “thủ-phạm chính” quấy-rối an-ninh trật-tự công-cộng nhất, lũng-đoạn tình-hình chính-trị quốc-gia nhất, gây cho tinh-thần dân-chúng hoang-mang nhất, khiến cho ý-chí chống-Cộng của chiến-sĩ giao-động nhất, vào mấy năm cuối-cùng của Chiến-Tranh Việt-Namtức là đâm một nhát dao chí-tử vào Việt-Nam Cộng-Hòa khi đang hấp-hốithì số người đó rõ-ràng, không thể chối-cãi được, phải là thành-phần cực-đoan trong Nhóm “Giáo-Dân Tranh-Đấucác linh-mục cộng-sản nằm vùng, tay sai và thân-Cộng, cùng với Ban Lãnh-Đạo của Phong-Trào Chống Tham-Nhũngdù là một bộ-phận nhỏcủa giới tín-đồ Kitô-Giáo Miền Nam Việt-Nam.

(các trang 472-84)

 

    LÊ XUÂN NHUẬN  

 

 

Thật là mâu-thuẫn và buồn cười, theo ý của một số người

chống lại nhóm Phật-Tử Tranh-Đấu năm 1963, thì cán cân Cong Lý

tính đến Tháng Tư năm 1975 hóa ra là:

 

 

http://lexuannhuan.tripod.com/cong-ly.jpg

 

 

        Cước-Chú:

 

         Hồi-Kí “Biến-Loạn Miền Trung” được in vào năm 2012.

         Lúc sắp in xong, tôi đã rút bớt 2 trang 484 và 485.

         Nhưng nay tình-hình đã khác, tôi xin phổ-biến 2 trang liên-hệ dưới đây:

 

“L.M. Trần Hữu Thanh cùng với 301 linh-mục khác

ký tuyên-ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng,

chống VNCH.”

 

http://lexuannhuan.tripod.com/BienLo2.jpg

http://lexuannhuan.tripod.com/BienLo3.jpg

 

  Cựu Thiếu-Tá Liên Thành, cựu Chỉ-Huy-Trưởng

   Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Thừa-Thiên   & Thị-Xã Huế,

                                   đã viết gọn là:

     “LM Trần Hữu Thanh chống VNCH năm 1974

 

                                    Sunday, July 18, 2010

    Liên thành - LM Trần Hữu Thanh cùng với 301 Linh Mục khác 

  ký tuyên ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng.1974

 

   “LM Trần Hữu Thanh chủ động dấn thân vào chính trị:

                                     đó là năm 1974Sài-gòn.

    LM Trần Hữu Thanh cùng với 301 Linh Mục khác

     ký tuyên ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng,

                                    chống VNCH

http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2010/07/lien-thanh-lm-tran-huu-thanh-cung-voi.html

 

LÊ XUÂN NHUN   

http://lexuannhuan.tripod.com/NgKhacBinh_copy.jpg

 

Biến-Loạn Miền Trung

 

Tham-Chiếu 1:

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ALmOEuRtD6k5XQu1VQ5vUJCsoNo

ÔNG LÊ XUÂN NHUẬN TRÍCH TÀI LIỆU CỦA CÁC TÊN VIỆT CỘNG?

Yahoo/Inbox

·       'sac le' via Van Tho Lac Viet <van-tho-lac-viet@googlegroups.com>

To:Lâm hùng Tráng,Van Tho Lac Viet,PSXH,San Le D.,Kq Le Van Haiand 69 more...

Jun 20 at 9:33 AM

ÔNG LÊ XUÂN LUẬN TRÍCH TÀI LIỆU CỦA CÁC TÊN VIỆT CỘNG?

Ông Thục Vũ đưa lên net Hồi Ký của ông Lê Xuân Nhuận, trong đó toàn trích dẫn những tài liệu của VC nằm vùng ngày xưa phá rối Việt Nam Cộng Hòa, trong có các LM Việt Cộng như Trương Bá Cần, Huỳnh Quang Minh… Bên Phật Giáo thì đầy rẫy những Việt Cộng nằm vùng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của đám Thích Trí Quang, Thích Huyền Quang… (xin xem tiểu sử Thích Huyền Quang, trong đó liệt kê đầy đủ các tên “sư” thuộc Liên Khu 5 Việt Cộng, là học trò của Thích Trí Độ). Riêng về Việt Cộng nằm vùng trong Công Giáo thì Lê Xuân Nhuận trích dẫn Trương Bá Cần… là một tên LM giả mạo, sau năm 1975, Trương Bá Cần bèn xuất tu, lấy vợ, chứ ông ta đâu có lòng đạo, long tu chút nào. Ngay cả LM Trần Hữu Thanh (Phong Trào Chống Tham Nhũng) thì đánh phá Việt Nam Cộng Hòa lung tung mà không chống cộng. Sau năm 1975, VC thưởng công cho LM Trần Hữu Thanh được đem giam lỏng tại quê nhà ở Miền Bắc. Riêng về Phật Giáo Xuống Đường thì Thủ Tướng Trần Văn Hương (không phải Công Giáo) đã có lần lên Radio Saigon gọi các cuộc biểu tình của Phật Giáo Thống Nhất là “chúng làm trò khỉ trên đường phố”… Sau năm 1975, nhiều Phật Tử nói: “Phật Giáo chúng tôi tổ chức lỏng lẻo, chỗ nào VC cũng xâm nhập được, còn bên Công Giáo các ông tổ chức chặt chẽ, VC khó làm gì được. Chúng tôi ủng hộ Công Giáo, chỉ có Công Giáo mới chống cộng thực sự”… Thực ra, như trên đã viết, bên Công Giáo cũng có VC “xâm nhập”, đó là các LM Trương Bá Cần, Trần Hữu Thanh, Huỳnh Công Minh, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan.. nhưng vì cái chức LM quá nhỏ bé, nên mấy ông ấy không lèo lái được Công Giáo, khác bên Phật Giáo với nhan nhản sư Việt Cộng nằm vùng “hoàn toàn thao túng lợi dụng danh nghĩa Phật Giáo” đánh phá VNCH, làm sụp đổ Miền Nam năm 1975. Sau vụ Giáo Xứ Thái Hà ở Hà Nội, giáo dân Công Giáo đã hy sinh vùng lên khắp nơi, nhưng vì là thiểu số nên rốt cuộc “các cha” cũng không dám làm tới, đành phải “hạ hỏa”, câm miệng luôn. Trong khi Công Giáo vùng lên thì Phật Giáo im lặng, chẳng có ai lên tiếng hỗ trợ hay tham gia cộng tác… Ngay cả đến HT Thích Quảng Độ muốn “vùng lên” thì tất cả mọi phe phái Phật Giáo cũng im lặng. Khi HT Quảng Độ kêu gọi Phật Tử giúp sức thì lời kêu gọi của ông rơi vào im ắng. Mặt khác, “người ta” lại đánh phá GS Võ Văn Ái là người đã công khai nhiệt liệt ủng hộ HT Quảng Độ, triệt hạ GS Võ Văn Ái, và cuối cùng tiếng nói Võ Văn Ái cũng im luôn… Bây giờ thì VC sợ người ta sẽ “bốc” 2 ông Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ tranh đấu cống Việt Cộng vì đã hiểu rõ họ bị VC lợi dụng như thế nào, 2 ông sẽ vùng lênchống đối” nên đem 2 ông về quê nhà “an trí” (tù giam lỏng)…

Ngày xưa, ông Lê Xuân Nhuận “tự xưng là nắm chức vụ “cảnh sát quan trọng” “bảo vệ Miền Trung, nhưng Thiếu Tá Liên Thành chẳng nhắc gì đến những việc ấy, trái lại, ông Liên Thành lại moi ra được nhiều tên VC nằm vùng trong Phật Giáo Miền Trung… Nay ông Lê Xuân Nhuận trích những tài liệu của các tên VC, cả LM Việt Cộng, cho thấy ông Lê Xuân Nhuận thuộc thành phần Quốc Gia hay Việt Cộng rõ ràng rồi.

BS Lê Văn Sắc

Trở lên