TÓM-LƯỢC SỬ-LIỆU

BỨC-TỬ VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

(trong cuốn hồi-kư Biến-Loạn Miền Trung)

 

 

 

... Trong lúc đó, ngay tại Thủ-Đô, trong cơn dầu sôi lửa bỏng, những tay điệp-viên chiến-lược của Cộng-Sản, từ lâu vẫn nấp dưới lớp áo tu-hành, như các Linh-Mục Thanh Lăng, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trần Du, Nguyễn Quang Lăm, Trần Ngọc Nhuận, v.v… (cùng với Linh-Mc Trần Hữu Thanh trong “Phong Trào Chống Tham-Nhũng”), cũng sách-động quần-chúng xuống đường hằng ngày để gây thêm rối-loạn, hoang-mang trong quần-chúng, và tạo sức ép đối với Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, làm nản thêm ḷng người Mỹ, và tạo thêm lợi-thế về mặt chính-trị cho Bắc-Việt xâm-lăng.  

(trang 436)

 

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng

 

Nói đến “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, tưởng cần nhắc lại một số hoạt-động nổi bật của giới Kitô-Giáo trong và ngoài Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Trong thời-gian diễn ra Hội-Nghị Paris (từ 1968 đến 1973), Giáo-Hoàng Phaolô VI đă nhiều lần “nhân đạo” kêu gọi chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam.

Tháng 12-1969, Giám-Mục Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ-Tịch Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam, qua Hoa-Kỳ, đă tuyên-bố với báo-chí Mỹ:  “Miền Nam [Việt-Nam] đồng-t́nh với chính-sách ‘Việt-Nam-Hóa Chiến-Tranh’ của Tổng-Thống Nixon.”

Tháng 9-1972, Đại-Hội lần 2 của tổ-chức “Kitô-Hữu Quốc-Tế” gồm hơn 20 nước họp tại Quebec (Canada),  với đề-tài giải-phóng các dân-tộc ViệtLàoCampuchia, đă “tố-cáo các cuộc xâm-lăng và ném bom vô-nhân-đạo của Mỹ; khẳng-định quyền tự-quyết, tự-do được sống ḥa-b́nh của nhân-dân Việt-Nam.”

 

Tức là việc Mỹ chuẩn-bị rút lui đă được Kitô-Giáo Việt-Nam, giáo-dân mấy chục nước khác, và nhất là Giáo-Hoàng Phaolô VI tán-đồng, không c̣n đánh nhau với Cộng-Sản nữa.

 

Ngày 20-9-1970, Linh-Mục Phan Khắc Từ, Tuyên-Úy Thanh Lao Công Sài-G̣n, qua Châu Âu, đă tuyên-bố tại Thành-Phố Firenze (Ư, nơi có Ṭa Thánh Vatican):  “Kinh-nghiệm trước mắt cho chúng tôi xác tín rằng Giáo-Hội [Kitô] tại Việt-Nam hôm nay là một công-cụ hữu-hiệu của người Mỹ.”

Tháng 3-1971, Linh-Mục Nguyễn Viết Khai tuyên-bố:  “Từ chính-quyền trung-ương xuống cho tận anh Trưởng Ấp, người Miền Nam không được phép giải-quyết vấn-đề của ḿnh mà không có người nước ngoài xen vào.”

Tháng 11-1971, Linh-Mục Trương Bá Cần, Tuyên-Úy Thanh Lao Công toàn-quốc, tham-gia vụ đ́nh-công tại Hăng Pin “Con Ó”, bị Cảnh-Sát bắt, đă viết:  “Giáo Hội của tôi không biết chọn, nhất là chọn để chống lại những kẻ đang nắm quyền-hành trong xă-hội này... Giáo Hội của tôi cũng đă biết lựa chọn, nhưng không biết lựa chọn người nghèo khổ...”  

 

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đồng-ư với các lời cáo-buộc và chiêu-bài của đối-phương.

 

Nhưng, sau Hiệp-Định Paris 27-1-1973 [chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam], th́ Bắc-Việt gia-tăng nỗ-lực và quyết-tâm tiến-chiếm Miền Nam.

 

Ngày 19-9-1973, Tổng-Giám-Mục Sài-G̣n Nguyễn Văn B́nh đọc diễn-văn khai-mạc “Năm Thánh”:  “Chúng tôi hy vọng rằng những cuộc giết chóc và hận thù sẽ thực-sự chấm dứt trên mảnh đất này và đồng thời có được quan hệ hai chiều giữa Bắc và Nam, trong lúc đất nước tạm thời c̣n phân chia.”  

      Ngày 10-1-1974, sau cuộc Hội-Nghị toàn-thể hàng giáo-phẩm, các Giám-Mục Miền Nam đă công-bố một bản tuyên-ngôn “tha thiết kêu gọi hai chính phủ Bắc và Nam cùng đồng loạt, v́ t́nh thương dân tộc, mà ngưng mọi hoạt động gây chiến và mọi chiến dịch bôi nhọ và thù ghét lẫn nhau.  

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam [Cộng-Ḥa] không đề-cập đến việc Bắc-Việt vi-phạm Hiệp-Ước Paris, xâm-lăng Miền Nam, mà chỉ muốn Miền Nam bắt tay làm ḥa với Miền Bắcđối-nghịch lập-trường “4 Không” của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu.

 

Giáo-Hội Kitô-Giáo Việt-NamSài-G̣n ra “Thư Chung” phát-động cuộc tranh-đấu “chống tham nhũng”, chống Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu.  Họ đ̣i Thiệu phải từ-chức, vận-động trưng-cầu dân-ư buộc Thiệu phải ra đi.

Lời kêu gọi đó đă dấy lên liền một “Phong-Trào” gọi là “Chống Tham-Nhũng”.

*

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” do Linh-Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, các LM Đinh B́nh ĐịnhNguyễn Học Hiệu cùng Bác-Sĩ Nguyễn Thị Thanh phụ-lực, qua một bản “Tuyên Ngônđược sự bảo-trợ của 301 linh-mục khác, kể cả Tuyên-Úy Công Giáo”, ra mắt tại Giáo-Xứ Tân Việt, Sài-G̣n, từ năm 1973, một tập-hợp tương-đối lớn, có nhiều tín-đồ nhất, và tại nhiều địa-phương nhấtso với Nhóm các linh-mục cộng-sản nằm vùng và thân-Cộng tại Sài-G̣n.

Phong-Trào” được sự tham-gia của các nhân-vật ngoài Kitô-Giáo, như Thượng-Nghị-Sĩ  Hoàng Xuân TửuDân-Biểu Nguyễn Văn Kim cùng nhiều DB thuộc Đảng Đại-Việt của Hà Thúc Kư và phía Dương Văn Minh; DB Đặng Văn Tiếp phía Nguyễn Cao Kỳ; DB Nguyễn Văn Cử chống Diệm và phía Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng; DB Vũ Công Minh phía Ḥa-Hảo; DB Đỗ Sinh Tứ phía quân-đội; Bác-Sĩ Nguyễn Tuấn Anh; Luật-Sư Đặng Thị Tâm; Nhân-Sĩ Nguyễn Trân; v.v...

Linh-Mục Thanh được báo-chí ngoại-quốc tặng cho danh-hiệu “Hiệp Sĩ của Người Nghèo”.

 

Sau đó, “Phong-Trào” công-bố các bản “Cáo Trạng” trong các cuộc biểu-t́nh, xuống đường rầm-rộ dữ-dội và liên-tục của các tín-đồ do các linh-mục lănh-đạo có khi có hàng chục ngàn người tham-dự tại Huế, Đà-Nẵng, Quy-Nhơn, Nha-Trang, Cam-Ranh, Sài-G̣n, Mỹ-Tho, Cần-Thơ, v.v...

 

Cuối năm 1974, nhất là đầu năm 1975, những cuộc biểu-t́nh chống-chính-phủ của nhóm Linh-Mục Trần Hữu Thanh, có sự tham-gia của một số chính-khách, lănh-tụ đảng-phái, cộng với việc Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam phổ-biến “Thư Chung”, kêu-gọi các Nhà Thờ toàn-quốcchống tham nhũng”, thúc-đẩy giáo-dân xuống đường rầm-rộ, liên-tục… đă khiến cho các binh-sĩ ngoài tiền-tuyến chán-nản, mất tinh-thần, và ảnh-hưởng tai-hại đến sự sống-c̣n của đất-nước.

 

Bên cạnh “Phong-Trào” của LM Trần Hữu Thanh, c̣n có các Nhóm linh-mục tay sai Cộng-Sn và thân-Cộng, là các LM Trương Bá Cần, Thanh Lăng, Huỳnh Công Minh, Vương Đ́nh Bích, Hồ Thành Biên, Nguyễn Thành Trinh; Nhóm “Đối Diện” của 11 linh-mục phản-chiến Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Từ, Nguyễn Hữu Khai, v.v... trong mấy tháng cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Ḥa, đă lợi-dụng các buổi thuyết-giảng tại các Nhà Thờ để công-khai tuyên-truyền cho người anh em bên kia”.

(Điển-h́nh là Linh-Mc Phan Khắc Từ, từ năm 1969 đă đi dự đại-hội Thanh Lao Công Thế-Giới có xu-hướng thân-Cộng được Mạc-Tư-Khoa đỡ đầu, tại Liban.  Ở Pháp th́ đến hội-ư với Nguyễn Thị B́nh, Trưởng Phái-Đoàn thương-thuyết của “Mặt Trận Giải Phóng”; tham-gia đ́nh-công; biểu-t́nh đ̣i công-bằng cho giới lao-động; cùng sinh-viên và công-nhân đ̣i ḥa-b́nh cho Việt-Nam.  Sau này về nước th́ dính vào Mặt Trận Nhân-Dân Tranh-Thủ Ḥa-B́nh, Phong Trào Học-Sinh Sinh-Viên Đ̣i Quyền Sống, Phong-Trào Chống Tăng Học-Phí, Chống Độc-Diễn; đóng vai “linh-mục hốt rác” gây sự chú ư của dư-luận; dùng Nhà-Thờ Vườn Xoài làm nơi chế-tạo bom xăng cho phong-trào đốt xe Mỹ trên đường phố; cùng công-nhân đ́nh-công để gây trở-ngại cho các cuộc hành-quân; tiếp tay CS dựng lên Ủy-Ban Bảo-Vệ Quyền-Lợi Lao-Động Miền Nam; rồi lại giả-danh từ-thiện hoạt-động trong tổ-chức trá-h́nh của CSMặt Trận Nhân Dân Cứu Đói...)

 

Chủ-Tịch Thượng-Nghị-Viện Trần Văn Lắm lên án Tổng-Thống Thiệu “lạm quyền, tham nhũng”.

 

Một số lănh-tụ đảng-phái và tôn-giáo, như Phan Bá Cầm (Ḥa-Hảo), Trần Quang Vinh (Cao-Đài), Hà Thế Ruyệt (Duy-Dân), Thượng-Tọa Pháp-Tri (Phật-Giáo) và các Ông Ngô-Văn-Kư, Nguyễn Văn Lục, Xuân Tùng (Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng) thành-lập “Trận Tuyến Nhân Dân Cách Mạng”, kêu-gọi TT Nguyễn Văn Thiệu từ-chức và các phe liên-hệ “chấm dứt chiến-tranh, giải-quyết vấn-đề Miền Nam bằng phương-thức ḥa-b́nh”.

 

Nhóm “Sóng Thần” th́ tổ-chức “Ngày Kư-Giả đi Ăn Mày” rồi tiếp theo là “Ngày Công-Lư và Báo-Chí Thọ-Nạn” vào tháng 10-1974.

 

Các Tuyên-Úy Công-Giáo th́ tổ-chức Đại-Hội tại Thủ-Đô.  Họ rao giảng với giáo-dân quân-nhân rằng “cộng-sản cũng là con-cái của Chúa”, rằng “Công-Giáo và CS có thể sống chung hoà-b́nh”…  

 

Bản “Cáo Trạng số 1” được ghi là kư tại Huế vào ngày 8-9-1974, khi được tung ra tại Nhà Thờ Tân-Sa-Châu, Sài-G̣n, có báo bảo là “làm lung-lay ghế Tổng-Thống Thiệu.”

      Các báo Time, Newsweek; các đài BBC, VOA đều loan tin.  

      Hậu-quả là Quốc-Hội Mỹ quá chán-ngán Chiến-Tranh Việt-Nam và mệt-mỏi v́ đă yểm-trợ một đồng-minh có quá nhiều khuyết-điểm và thối-nát.  

 

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đă tiếp tay cho Hoa-Kỳ chấm dứt viện-trợphủi tay đối với Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Việc Mỹ cắt-giảm quân-viện đă làm tê-liệt hẳn khả-năng chiến-đấu của Quân-Lực VNCH, và từ đó làm suy-nhược tinh-thần kháng-cự, yếu-tố quan-trọng nhất trong bất-kỳ cuộc chiến-tranh nào.

 *

Về phần Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu th́ ông đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu tại chính-quốc Hoa-Kỳ, nhưng đă không được nghênh-đón long-trọng tại Thủ-Đô Hoa Thịnh Đốn.  Năm 1968, Johnson (dù là Dân-Chủ nhưng chủ-chiến) chỉ tiếp Thiệu tại thành-phố đảo Honolunu, và chỉ để thảo-luận sách-lược ḥa-đàm với Cộng-Sản.  Năm 1969, Nixon (dù là Cộng-Ḥa nhưng chủ-ḥa) cũng chỉ tiếp Thiệu tại Đảo Midway, và cũng chỉ để thỏa-thuận về chính-sách Việt-Nam-Hóa lịch-tŕnh rút quân của Mỹ.

 

Thiệu lại đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu với Giáo-Hội Kitô La-Mă, là một trung-tâm quyền-lực chính-trị khác của thế-giới. Tuy nhiên, Giáo-Hoàng Paul VI, trong cuộc viếng-thăm lục-địa Á-Châu lần đầu-tiên, đă không ghé đến Việt-Nam quốc-gia đang bị Cộng-Sản đe-dọa, nhất là Việt-Nam có tỷ-số giáo-dân đông thứ nh́ tại lục-địa nàyThiệu đến Ṭa Thánh, nhưng không được Giáo-Hoàng tiếp-kiếnThiệumột Tổng-Thống, một con chiênlập-trường của Vatican về vấn-đề Chiến-Tranh Việt-Nam chỉ bênh-vực Hà-Nội, chỉ muốn chấm dứt chiến-tranh Miền Namrơi vào chế-độ Cộng-Sản sắt máu.  Đă thế, Giáo-Hoàng Paul VI c̣n chỉ-trích Tổng-Thống Thiệu, lại c̣n tiếp-kiến cặp Nguyễn Thị B́nhXuân Thủy, trưởng phái-đoàn Cộng-Sản tại Ḥa-Hội Paris.  

 

Từ năm 1968, Giáo Hoàng Phaolồ Đệ-Lục đă lập ra “Ngày Quốc-Tế Ḥa-B́nh”, cổ-vũ Ḥa-B́nh bằng thương-thuyết tại Việt-NamVatican xác-định lập-trườngchấm dứt chiến-tranh, quan-hệ tốt với Miền Bắc Chính-Phủ Lâm-Thời Miền NamChính Giáo-Hoàng này trao-đổi công-điện trực-tiếp với Hồ Chí Minh.  

 

Vào tháng 6-1971, đang lúc tên gián-điệp cộng-sản Vũ Ngọc Nhạ (kẻ được Linh-Mục Hoàng Quỳnh che-chở) bị Việt-Nam Cộng-Ḥa cầm tù ở Côn-Đảo, mà Ṭa ThánhGiáo-Hoàng Phaolô VI lại tặng Bằng KhenHuy ChươngV́ Ḥa B́nh” cho y.  

 

Tức là Giáo-Hoàng Paul VI đă biến Vaticannhiều Giáo-Hội địa-phương thành một guồng máy chính-trị, ngoại-giao, t́nh-báo, tuyên-truyền khổng-lồ để giúp Hà-Nội tiến chiếm Miền Nam.

*

Thế mà Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng vẫn chưa thấyHoa-Kỳ sắp bỏ rơi Việt-Nam, không thay-đổi đường-lối chính-trị, vẫn cứ sử-dụng giải-pháp quân-sự, và không tin là Hà-Nội có đủ sức tấn-công đại-quy-mô.

Ông sửa-đổi Hiến-Pháp để làm Tổng-Thống thêm một nhiệm-kỳ năm năm nữa, khiến Đại-Tướng Thủ-Tướng Trần Thiện Khiêm phải ra mặt chống-đối, làm t́nh-h́nh chính-trị trong nước càng rối-ren thêm.

 

Đầu tháng 2-1975, “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” phổ-biến tiếp bản “Cáo-Trạng số 2” tố-cáo TT Thiệu nhiều tội và hô-hào lật đổ bằng vũ-lực, khiến ông phải dùng biện-pháp mạnh, cho bắt giam nhiều chính-khách, trí-thức, lănh-tụ đảng-phái, như các Thượng-Nghị-Sĩ Thái Lăng Nghiêm, Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Chức; các ông Hà Minh Lư, Trần Thúc Linh, và một số kư-giả trong đó có những nhân-vật nổi tiếng chống-Cộng như Mặc Thu, Lê Trần, Vũ Bằng, Đinh Từ Thức, Trương Cam Vĩnh, Ngô Đ́nh Vận...

 

Để đối-phó với “Phong-Trào”, Thiệu vận-dụng nhiều đồng-đạo ủng-hộ ḿnh.

sáu linh-mục, trong đó có cả Linh-Mục Hoàng Quỳnh, sáu đêm liền, thay phiên nhau lên đài truyền-h́nh bênh-vực và ca-ngợi Thiệu; ngoài ra, c̣n có các Nghị-Quyết, Quyết-Định, Đề-Nghị, có chữ kư của 70 Dân-Biểu ủng-hộ Thiệu.

Có cả Giám-Mục Lê Văn Ấn, đặc-trách Tuyên-Úy, Giám-Mục Nguyễn Văn Thuận, Linh-Mục Cao Văn Luận, đứng ra căi giùm cho Thiệu.

 

T́nh-h́nh gay-cấn đó, do “Phong Trào Chống Tham-Nhũng* gây nên, đă tạo ra thếnội công, ngoại kích”, quả là đă phá rối hậu-phương, làm lung-lạc tinh-thần binh-sĩ nơi tiền-tuyến, làm lợi cho Cộng-Sản, trong khi đó th́ Bắc-Việt xua quân tấn-công Miền Nam...

 

-------

*Năm kia, nhà văn Nguyễn Văn Lục có hỏi xin tôi tài-liệu về “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” của Linh-Mục Trần Hữu Thanh; nhân dịp, tôi đă giới-thiệu với anh nhà văn Nguyễn Lư Tưởng, cũng ở miền Nam Bang California. USA.

(Thời-gian 1973-75 anh Tưởng chưa nắm vững vấn-đề, nhưng đến năm 1989, anh Tưởng sống ở trong nước Việt-Nam Xă-Hội Chủ-Nghĩa, đă trực-tiếp hỏi chuyện Linh-Mục Trần Hữu Thanh ở bên đó nên biết rơ-ràng hơn.)

 

 

 Kết-Luận

 

Có người cho rằng “Phật-Tử Tranh-Đấu”, tức [số người hậu-thuẫn cho] Phái Ấn-Quang của Phật-Giáo Việt-Nam (về sau là Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất) đă liên-tục chống-đối Chính-Quyền Việt-Nam Cộng-Ḥa, khiến cho Nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa sụp-đổ, rồi Nền Đệ-Nhị Cộng-Ḥa cũng suy-tàn theo.  Nghĩa là, theo ư họ, chính cuộc tranh-đấu của Phật-Giáo Ấn-Quang năm 1963 đă đưa đến sự sụp-đổ của VNCH vào năm 1975 (!)

 

Như thế th́:

 

Cả một khối lớn, gồm có:

Giáo-Hoàng Phao Lồ Đệ-Lục

Ṭa Thánh Vatican

100% Giáo-Hội Ky-Tô-Giáo Hoàn-Vũ [ hơn một tỷ tín-đồ]

20 nước Ky-Tô-Giáo Quốc-Tế

100% Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh

đă tạo biến-loạn vào chính những năm 1974-1975, không những chỉ mun sử-dụng vũ-lực lật đổ tức-thời Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, mà c̣n chống cả chính-thể Việt-Nam Cộng-Ḥa

 

mà không có tội đối với Quốc Dân, lại đi gán hết trách-nhiệm cho:

 

                                    Một Thượng-Tọa Thích Trí-Quang

                                    50% Phật-Tử Ấn Quang [chỉ hơn mươi triệu]

                                  vốn đă chấm dứt tranh-đấu sau khi đă có Hiến-Pháp từ 1967, và Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc chỉ mít-tinh ôn-ḥa tại chùa và chờ sử-dụng lá phiếu hợp-hiến & hợp-pháp mà thôi?

 

                                                   ? ? ?

 

Nhưng, theo như tôi đă lược-dẫn trên, th́:

 

Phật-Tử Tranh-Đấuđă chấm dứt hoạt-động từ ngày thành-lập Nền Đệ-Nhị Cộng-Ḥa, cuối năm 1967.  Măi đến lâu sau Hiệp-Định Paris 1973 mới tái-xuất-hiện trong “Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc”.

 

Cả phíaLực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộcbên giới Phật-Tử, lẫn phíaPhong-Trào Chống Tham-Nhũngbên giới Giáo-Dân, đều tranh-đấu chống Thiệu để có được một Tổng-Thống trong-sạch.

 

Tuy nhiên, các điểm khác nhau là:  

 

Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộcchỉ họp tại Chùa, sinh-hoạt ôn-ḥa, bất-bạo-động, không đ̣i lật Thiệu, chỉ chờ đến ngày bầu-cử Tổng-Thống vào cuối năm 1975 sẽ sử-dụng lá phiếu hợp-Hiến và hợp-Pháp của ḿnh.

Phong-Trào Chống Tham Nhũngth́ rầm-rộ xuống đường, biểu-t́nh tuần-hành, đ̣i Thiệu từ-chức, và hô-hào dùng bạo-lực để lật đổ Thiệu tức-thời.

 

Phật-Tử Tranh-Đấumít-tinh ôn-ḥa th́ không xáo-trộn trật-tự công-cộng, tiến-hành trong ṿng luật-pháp cho phép, và theo truyền-thống sinh-hoạt dân-chủ tại các nước Tự-Do.

Giáo Dân Tranh Đấu” th́ triệt-hạ uy-tín và hiệu-năng quyền-lực của một Tổng-Tư-Lệnh Quân-Đội đang đứng trước họng súng của quân thù, lại c̣n đ̣i dùng vũ-lực để lật đổ một Tổng-Thống dân-cử, tức là xóa bỏ Hiến-Pháp, tức là trở thành nội-phản/nội-thù của Quốc/Dân.

 

Phía “Giáo-Dân Tranh Đấu” th́ đ̣i trừng-phạt một cá-nhân tham-nhũngmà tổng-số vật-sản bị lạm-chiếm so ra không đáng bao lăm đối với tài-nguyên quốc-gia, lại vẫn c̣n đó, rồi sẽ lấy lại, chưa mất đi đâutrong lúc Phía “Phật-Tử Tranh Đấu” th́ đặtnợ nước trước thù nhà”, mọi người chung sức đồng ḷng chống giặc trước đă, trước hết là để tŕ níu lại cái Cơ-Đồ Dân-Chủ đang trong cơ nguy bị vĩnh-viễn cướp mất đi.

  *

Phần tôi, tôi đối-lập với chính-sách quân-phiệt của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệucũng như với chế-độ độc-tôn của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm trước kianhưng tôi đă chọn trước tiên là làm tṛn bổn-phận của một công-dân đối với Chính-Thể Cộng-Ḥa.

 

Riêng về “Phong Trào Chống Tham Nhũng”, có ít nhất là ba vấn-đề quan-trọng hàng đầu mà phía “Giáo Dân Tranh Đấu” (“trả thù cho [cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm]”, theo lời trối-trăn của DiệmTôi chết th́ trả thù cho tôi”) cố ư không đề-cập đến:

   

I. Việc hạ bệ Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu:  

 

a/ Họ muốn đảo-chánh quân-sự, nhưng không thuyết-phục được ai, nên không thành-công.

b/ Họ quyết hạ Thiệu, nhưng không t́m ra được một “ứng-viên” nào của “phe ta” xứng-đáng để lên thay Thiệu.  Chỉ nhắm trước mắtkhông nh́n thấy xa hơnt́nh-h́nh hậu-Thiệuth́ tức chỉ làkhông lấy th́ khuấy cho hôi” mà thôi.

 

II. Lư-do hạ Thiệu:  

 

1) Thiệu là thủ-phạm, đă tấn-công Dinh Gia-Long, đưa đến cái chết của Diệm.

2) Nhưng, cái tội lớn nhất của Thiệu, là đă có Đảng Dân-Chủ, lan trong quần-chúng, len trong chính-quyền, luồn trong quân-ngũ, mà lại chỉ lo gia-tăng phe-cánh cho cá-nhân ḿnh, chứ không chịu dùng nó [như một Đảng Cần-Lao tái-sinh] đểmở-mang nước Chúa”.

 

III. Mục-đích đích-thực của Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”:

 

Danh-xưng thực-thụ của Nhóm này (cái đuôi mà họ cố giấu) là:

Phong trào nhân dân chống tham nhũng để cứu nướckiến tạo ḥa b́nh”.

Toàn câu đă được ghi rơ phía dưới “Cáo Trạng số 1”, làm tại Huế, ngày 8 tháng 9 năm 1974.

Trong các hoạt-động sôi-động trước mọi người, họ cố t́nh nhấn mạnh mấy chữchống tham nhũngmà lơ đi cái đuôi là mấy chữkiến tạo ḥa b́nh”.

 

Thử hỏi: trong t́nh-thế dầu sôi lửa bỏng lúc bấy giờ, có ai c̣n có cách nào kiến-tạo ḥa-b́nhkhác hơn là tuân giữđức vâng lời”, tuân lệnh Giáo-Hoàng PhaoLô VIngoại-bang Vatican, bỏ súng, bắt tay với cộng-sản, rước địch vào nhà?

*

Sau Hiệp-Định Paris năm 1973, nói chung là sauMùa Hè Đỏ Lửanăm 1972, các vụBàn Thờ Phật Xuống Đường” cũng như “Tổng-Công-Kích Tết Mậu-Thân đă là chuyện cũ, đă lùi vào dĩ-văng rồi.

Các ván cờ đó đă được các bên tham-dự xóa hết rồi.  

Hệ-quả có chăngsau vụBàn Thờ Phật Xuống Đường” năm 1966 th́ NhómPhật-Tử Tranh-Đấuđă không c̣n “tranh-đấu” nữa sau khi đă có Hiến-Pháp năm 1967; và sau vụ VCTổng-Công-Kích Tết Mậu-Thân” năm 1968 Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 th́ tinh-thần chống-Cộng của Dân và Quân Miền Nam đă lên cao hơn.  

Cho nên Biến-Động Miền Trung là chuyện đă xưa rồi.

 

Mới nhất, gian-xảo nhất, và nham-hiểm nhất, là chuyện Biến-Loạn Miền Trung.

Trên bàn cờ thời-sự Miền Nam Việt-Nam, vào giai-đoạn cuối-cùng của lịch-sử Việt-Nam Cộng-Ḥa, chỉ c̣n có một ván cờ mớichung-kếtchung-quyết:

 

Đối-thủ chính bên phía đối-lập với Chính-Quyềncác NhómGiáo-Dân Tranh Đấu”, do đại-khối hơn 300 linh-mục trong “Phong Trào Chống Tham Nhũng” và cả đám linh-mục nằm vùng và thân-Cộng, “lănh-đạo tinh-thầnKitô-Giáo Việt-Nam, đứng ra thao-túng t́nh-h́nh.

trên đầusau lưng họṬa Thánh La-Mă với đích-thân Giáo-Hoàng Phaolô VI cùng với hàng chục quốc-gia chư-hầu của Vương-Quốc Vatican.

(Nhưng quốc-gia Việt-Nam của Kitô-Giáo đâu được làm một chư-hầu.  Chư-hầu là một nước nhỏ/yếu, tùng-phục một nước lớn/mạnh, để được tồn-tại, nghĩa là vẫn c̣n là một nước.  Đằng này, chỉ một Ḍng Chúa Cứu-Thế là một giáo-đoàn/chi-phái của Giáo-Hội Kitô, mà đă tự xem là một Quốc-Gia, và thu-tóm cả nước Việt-Nam làm thành một Tỉnh nội-thuộc của Nước họ rồi:  

Nguồn:    http://dcctvn.org/thanh-le-nham-chuc-giam-tinh-va-cac-chuc-vu-trong-ban-quan-tri-tinh-dong/>

Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam.)

 

Thế đánh cạn-tàu ráo-máng của nội-thù đă chiếu bí Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, trực-tiếp mở đường cho ngoại-địch hạ gục đối-thủ trong nước cờ kết-thúc giữa Bắc-Việt Xâm-Lược với Việt-Nam Cộng-Ḥa.

*

Vận Nước suy-đồi, mỗi người dù nhiều dù ít đều có một phần trách-nhiệm (thất-phu hữu-trách).

 

Chỉ có những kẻ đầy thiên-kiến, mù lương-tri, có ác-ư, và không tôn-trọng Sự Thật, mới đổ hết lỗi cho một riêng ai.

Ngày nay, mang thân-phận thất-quốc, lưu-vong, chỉ trừ những kẻ đă ở hẳn bên phía cộng-sản Việt-Nam rồi, c̣n th́ không cóPhật-Tử Tranh-Đấunào mà không luyến-tiếc Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Trong lúc đó, có một sốGiáo-Dân Tranh-Đấu”, đến tận ngày hôm nayđă gần 40 năm quavẫn c̣n tự-hào, hănh-diện về những âm-mưu, toan-tính, nỗ-lực, và hành-động của cái-gọi-là “Phong-Trào Chống Tham Nhũng”, v́ ḿnh không những chỉ chống-phá cá-nhân Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu mà đă đạp đổ cả cơ-chế Hiến-Phápvới Lập-Pháp, Hành-Pháp, Tư-Pháp ở trong Chính-Quyềnvà các Khối, các Nhóm trong Dân-Nhânvới các Chính-Đảng và các Giáo-Hội sống dưới Chính-Thể Việt-Nam Cộng-Ḥanói chung là Việt-Nam Cộng-Ḥa.  

 

Chính những kẻ ủng-hộ “Phong-Trào Chống Tham Nhũng” ngày nay cũng đă công-khai nh́n-nhận là LM Trần Hữu Thanh và cả Phong Trào đó đă chống VNCH.

*

Tóm lại, nếu v́ một lư-do nào đó mà phải gán riêng cho đích-danh một số người nào đó là “thủ-phạm chính” quấy-rối an-ninh trật-tự công-cộng nhất, lũng-đoạn t́nh-h́nh chính-trị quốc-gia nhất, gây cho tinh-thần dân-chúng hoang-mang nhất, khiến cho ư-chí chống-Cộng của chiến-sĩ giao-động nhất, vào mấy năm cuối-cùng của Chiến-Tranh Việt-Namtức là đâm một nhát dao chí-tử vào Việt-Nam Cộng-Ḥa khi đang hấp-hốith́ số người đó rơ-ràng, không thể chối-căi được, phải là thành-phần cực-đoan trong Nhóm “Giáo-Dân Tranh-Đấucác linh-mục cộng-sản nằm vùng, tay sai và thân-Cộng, cùng với Ban Lănh-Đạo của Phong-Trào Chống Tham-Nhũngdù là một bộ-phận nhỏcủa giới tín-đồ Kitô-Giáo Miền Nam Việt-Nam.

(các trang 472-84)

 

    LÊ XUÂN NHUẬN  

 

 

Thật là mâu-thuẫn và buồn cười, theo ư của một số người

chống lại nhóm Phật-Tử Tranh-Đấu năm 1963, th́ cán cân Cong Lư

tính đến Tháng Tư năm 1975 hóa ra là:

 

 

 

 

        Cước-Chú:

 

         Hồi-Kí Biến-Loạn Miền Trung được in vào năm 2012.

         Lúc sắp in xong, tôi đă rút bớt 2 trang 484 và 485.

         Nhưng nay t́nh-h́nh đă khác, tôi xin phổ-biến 2 trang liên-hệ dưới đây:

 

L.M. Trần Hữu Thanh cùng với 301 linh-mục khác

kư tuyên-ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng,

chống VNCH.

 

 

 Cựu Thiếu-Tá Liên Thành, cựu Chỉ-Huy-Trưởng

                         Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế,

                          đă viết gọn là:

                             “LM Trần Hữu Thanh chống VNCH năm 1974

 

                            Sunday, July 18, 2010

                          Liên thành - LM Trần Hữu Thanh cùng với 301 Linh Mục khác 

                           kư tuyên ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng.1974

 

                            “LM Trần Hữu Thanh chủ động dấn thân vào chính trị:

                              đó là năm 1974Sài-g̣n.

                           LM Trần Hữu Thanh cùng với 301 Linh Mục khác

                            kư tuyên ngôn lập Ủy Ban Chống Tham Nhũng,

                            chống VNCH

                             

http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2010/07/lien-thanh-lm-tran-huu-thanh-cung-voi.html

 

LÊ XUÂN NHUN   

 

Biến-Loạn Miền Trung