XUÂN-SƠN

 

Thiên-hạ đua nhau chạy kiếm tiền

Để hòng hưởng những "thú thần-tiên"

Trong cơn lốc lửa thiêu thời-thế,

Cơn  sốt tâm-thần  nổi  đảo-điên.

 

Nhìn cháu Xuân-Sơn cứ lớn dần,

Tôi mong cho nó sớm thành-nhân,

Đừng đua đòi với đời đen-đúa

Mà sớm thành hư nết, hỏng thân!

 

Quý nhất  trên đời  là  Tự-Do,

Thì đừng chuốc lấy những phiền lo.

Trà, phê, thuốc, rượu, cờ, dâm, tuý:

Với tấm thân này, xin miễn cho!

 

Tôi phải  thiên-di  ra  tuyến đầu

(Tự khơi bấc lụn thuở khan dầu!)

Hẹn con một chuyến du Đà-Nẵng

Thăm cảnh Miền Trung vốn sở-cầu.

 

Nhưng bỗng trời xoay, đất ngả-nghiêng,

Nỗi chung chất-ngất với niềm riêng.

Tự-Do tôi có trong tâm-tưởng,

Mà bản-thân nay bị xích-xiềng!

 

Chuyến ấy, con tôi ra thăm tôi:

Vui thì vô-hạn, buồn bao nguôi!

Nó nay đã lớn, khôn, kham-khổ,

Và... sẽ về đâu cuộc "đổi đời"?

 

Ôi, những thiên-đường của tuổi thơ!

Thương con, thương biết mấy cho vừa!

Bao nhiêu mộng đẹp tan-tành hết!

Ba trắng tay rồi, con!  Khổ chưa!

 

Tôi muốn ôm con trong vòng tay,

Hôn con cho đã nhớ lâu ngày;

Nhưng đời đành-đoạn chia-lìa hết,

Dù những ân sâu, những nghĩa dày!

 

Tôi ngắm nhìn con mà lặng thinh

Cho tim, cho mắt tỏ tâm-tình:

Thà im mà hiểu ngầm trong trí

Hơn vạn ngoa-ngôn trái bụng mình!

 

Sau chuyến thăm tôi, nó nghĩ gì?

Vàng-son một hướng, hướng than-chì!

Con ơi! nghịch-cảnh dù vây khốn,

Hãy chọn cho mình một hướng đi!

 

                                   THANH-THANH