XUÂN-MAI

                                        (sau này là nữ-sĩ Lê Mai)

 

An-Điềm trại ấy quá xa-xăm

Mà cháu Xuân-Mai vẫn đến thăm .

Nhìn nó sen son mà sỏi sướt

Lòng tôi như bị vạn kim găm .

 

Nó nói: Nhà ta đều bình-an;

Cuộc sống bây giờ sung-sướng lắm!

Nói chửa dứt câu lệ đã tràn,

Nụ cười nghẽn ngượng trên môi thắm.

 

Tôi biết con tôi đã giấu tôi

(Không nỡ cho tôi đau buồn thôi!)

Ngay tự lá thư mà nó viết

Sau khi nó đậu Tú-Tài đôi...

 

Mỗi lần ăn những món ăn ngon

Con lại chạnh lòng nghĩ đến Ba...

Ý nó trong câu chửa diễn tròn:

Đói thèm trong một xó nhà-pha!

 

Tội-nghiệp con tôi, buồn biết bao:

Thi đậu mà không có tiệc khao!

Xuân-sắc một thời đang độ thắm

Mà đành gác lại chuyện trầu-cau!

 

Sợ luỵ bởi vì là con tôi

Giềng-xóm lơ xa, bè-bạn tránh!

Gặp khó, cũng bởi là con tôi

Gánh nặng gia-đình nó góp gánh!

 

Nó nói: Con là con của Ba,

Đàn con mỗi ngày khôn lớn ra,

Quyết sống thế nào cho xứng sống,

Còn thì bất-chấp chuyện trần-sa!

 

Nó chúc cho tôi sức khoẻ bền:

Đó là tư-hữu quý vô-ngần!

Tôi dặn lại nó: đừng xao quên

Niềm Tin, sức khoẻ của tinh-thần!

 

Tự đó tôi càng thương nó hơn;

Lòng tôi xa-xót thắt từng cơn.

Nhớ câu hiếu-tử gia-bần*

Lòng lại sôi lên nỗi uất-hờn!

 

 

                           THANH-THANH

 

*Gia bần phân hiếu-tử,

                Quốc biến kiến trung-thần

 

        Xem thêm (của Lê Mai):

                 Ngăn Tủ Cũ