XIN ĐỔI KIẾP NÀY

      

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa thành cây.

Thử những nhát ŕu rạch sâu da thịt.

Trong biển lửa bập-bùng thử sức ḿnh cháy khét,

Thử chịu thói độc-tàn, thử sống kiên trung.

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,

Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất.

Thử chịu băo giổng, thử sâu rầy, khô khát,

Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.    

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,

Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,

Đau v́ kiệt tài nguyên, khổ v́ không biết nói,

Thử biết gồng ḿnh, thử quằn quại đứng lên.

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,

Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,

Thử không c̣n trong xanh v́ lũ người ích kỷ,

Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

 

Tôi làm ǵ đây? Khi vẫn kiếp con người!

Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy ǵ trả lại?

Tôi phá hoại những ǵ? Tôi đă từng hối cải?

Xin đổi được kiếp này...! Trời đất có cho tôi???

              Nguyn Bích Ngân