LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG       

 

1.                                            

Đốt công án vất kinh thư khải ngộ  

Theo đường trăng                         
trăng khi tỏ khi lu                         

T́m người hiền nơi thâm cốc âm u      

Thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ

Gịng sinh mệnh                        

chừng nhuộm màu chướng khí       

Bến nhân gian ai quán niệm vô thường

Hành tŕnh xa ngựa đă lỏng dây cương

Trên vách núi chân dung in mờ tỏ

 

2.                                         
Ném công án chôn kinh thư bất ngộ

Nương sông ng̣i biển cả tới an nhiên

Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên

Bỗng tan biến cùng tiên thiên tự ngă 

Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá  

Hồn xanh xao lạc lơng chốn phiêu bồng

Người đâu rồi                           

Người đâu rồi sao tịch mịch hư không

Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở

 

3.                                           
Hủy công án buông kinh thư giác ngộ

Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay

Bụi khói mê man         

chênh chếch nắng gầy        

Lời phố thị chập chờn như ảo giác

Ta là ai                                 
Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác

Người là ai                     

Người là ai mà sắc diện mơ hồ  

Rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa

Mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ

 

      Phan Bá THỤY Dương