ĐỌC KINH V THƯỜNG

 

               của V THẠNH VĂN

 

 

Mnh chỉ l con người

Trt sinh ra ở đời

Với thất tnh, lục dục

Theo dng m bung xui

 

Ti, Tnh, Danh, Lợi, Quyền

Đua đi từ ấu nin

Lớn ln cng ho hức

Tranh ginh nhau lin min

 

Giận, Ght, Th mọi bề

Hại người mới hả h

Tự bi lem sự sống

Biến đời thnh Bến M

 

Thm, Muốn, mi khng thi

Sầu, Hận hoi khn ngui

Biến đời thnh Bể Khổ

Tự dm mnh nổi tri

 

Rồi ngy mai ra đi

Chẳng mang theo được g

Tỉnh ra th đ muộn

V lng Tham, Sn, Si

 

Cm ơn V Thạnh Văn

Đ nhắc một điều răn

Sống sao cho phải đạo

Chết đi đừng ăn năn

 

Thm một lời ni hay

Cng với tấm lng ngay

mnh như bạn

Rất cần cho hm nay...

 

          THANH-THANH