VINH DANH PHỤ NỮ

VIỆT NAM

     

NGÀY ĐẠI HỘI VINH DANH NỮ VIỆT,   

Từ ngàn năm măi miết một ḷng.   

Thờ cha, kính mẹ, yêu chồng.  

T́nh nhà, nợ nước trăi ḷng cưu mang.  

 

Thời Trưng, Triệu rỡ ràng nữ kiệt,     

Trang anh thư sử viét thơm danh. 

Tổ tiên dựng nước, xây thành,  

Cháu con ǵn giữ tươi cành Việt Nam.  

 

Lo gia đạo: tam cang, tứ đúc,   

Kế sinh nhai, thao thức từng đêm.         

Tảo tần buôn gánh, kiếm thêm, 

Cày sâu, cuốc bẫm, tạo nên cửa nhà. 

 

Là thục nữ hiền ḥa, gia giáo,  

Học Thánh nhân, thông thạo ngũ luân.

Một ḿnh cam chịu gian truân, 

Công, dung, ngôn, hạnh, nghĩa, nhân vẹn tường.

 

Ḷng son sắt yêu thương chan chứa,  

Dạ thủy chung hương lửa chắt chiu.  

Giúp chồng dạy dỗ con y6u,  

Chu toàn ngàn việc, gấm điều phủ gương. 

 

Đoạn trường khúc, dầm sương suy tính,  

Chuyện gia đ́nh máu rin, hồn đau.    

Nắng mưa thiên định ùa vào,   

Trăm cay, ngh́n đắng, cánh đào tả tơi.

 

Cuộc hồng trần biển khơi sóng lớn,   

Cố giữ thuyền đừøng gợn phong ba.  

Sao cho mưa thuận, gió ḥa,   

Liễu gầy ủ rũ, tuyết nḥa hồn đơn.  

 

Bóng nguyệt cài chăn đơn gối chiếc. 

Nhớ nhung anh tha thiết nguyện cầu.

Anh đi chiến dịch rừng sâu,   

B́nh an, khỏe mạnh, binh đao chẳng sờn.

 

Noi gương trước, ǵn non, giữ nước,  

Quyết xông pha tạo phước muôn dân. 

Nêu cao chính nghĩa xa gần, 

Trưng Vương, Triệu Aåu danh lừng núi sông. 

 

Trung cang, nghĩa đảm, không ngại khó, 

Chốn quê nhà, việc có em lo, 

Phụng thờ cha mẹ ấm no,  

Chân đê khấp khểnh, cái c̣ nuôi con.   

 

Chí kiên cường, vuông tṛn trách nhiệm,  

Đức hy sinh tắt lịm tuổi thơ.  

C̣n đâu hoa mộng mong chờ?   

C̣n đâu ngà ngọc đường tơ kết t́nh?  

 

V́ nghịch cảnh lao ḿnh sương gió,  

Nhạt phấn hương bỡ ngỡ trơiø xa.

Thẫn thờ lặng ngắm trăng tà, 

Đông phong buốt giá, phận đà trầm luân. 

 

Lo kinh tế, tảo tần vất vả,  

Quên thân ḿnh bụng dạ thai mang.  

Con thơ oằn oại khóc than,   

Lâm bồn đơn độc, bẽ bàng cút côi. 

 

Người đi biển có đôi, có cặp, 

Riêng thân ḿnh tràn ngập đau thương,   

Tin anh gục ngă sa trường.   

Ngàn lau nghiêng ngả theo đường anh đi.  

 

Đổi thế cuộc, gia bi, quốc hận,  

Thuyết tam vô nát cửa, tan nhà. 

Vợ chồng, núm ruột ĺa xa. 

Cha c̣n cải tạo, con đà vượt biên.

 

Phụ nữ Việt thuyền quyên phải đạo,  

Lội dường xa, gánh gạo nuôi chồng.   

Trắng đêm ṿ vơ pḥng không,  

Mặc cho gió bắc, mưa đông phủ phàng. 

 

Bán vận mạng ngỡ ngàng hoa lá,   

Buộc làm dâu thờ tá người điên,  

Buôn người, cái lũ cuồng điên,   

Kiếp nghèo em phải truân chuyên xứ người.  

 

Mang trọng trách, đường đời muôn lối,  

V́ quốc loạn,  gia rối, thời suy,  

Khẩn cầu Chúa, Phật từ bi,    

Ban ơn phụ nữ kiên tŕ vượt qua.   

 

Phạt cái lũ mưu ma, chước quỷ,    

Đem thanh b́nh, phú quí lương dân.  

Giải trừ Cộng Sản vô nhân,    

Việt Nam phụ nữ triệu lần biết ơn.  

 

Người thông cảm điều hơn, lẽ thiệt,  

Nay VINH DANH NỮ VIỆT vẻ vang.  

ĐÓA HỒNG muôn triệu cao sang,  

Danh thơm, tiếng tốt, rỡ ràng quốc gia. 

 

Thật hănh diện BẢNG VÀNG ưu ái,  

Buổi tiếp tân thiết đải nồng nàn.  

Khả phong: Tiết Hạnh Nạm Vàng,  

Phụ Nữ xứng đáng Nữ Hoàng muôn phương.  

 

            HOÀNG XUYÊN ANH