ĐƯỜNG VỀ QU CŨ

 

 

Bin-giới no ngăn, vĩ-tuyến no chia,

m Em với ta bỗng phải phn-la?

i mảnh đất thn-yu từ vạn thuở!

 

Nếu Em biết: mỗi chặng đường cch-trở

mỗi chất sầu, nht tủi trong tim ta!

m, giữa chng mnh: biết mấy sn ga,

biết mấy ngọn đo, khu rừng, dy ni!

 

Nếu Em biết: ta đ gầm măt ci

thuở ra đi, bước nặng nghĩa lưu-đy!

Cố-hương ơi, xa-ngi kể từ nay!

 

Ta đ rt, từ bắp tim, ống tủy,

cuộn tơ gấm của kiếp tằm nghệ-sĩ

dệt tn Em bằng mộng với bằng hoa.

(Em nghe ai m nỡ phụ tnh ta?)

Mặt c thay son, lưng d đổi o,

Em cũng như ta, lng no trở-tro

một sớm mai nỡ nghiến những bn tay

m vắt ta, như một mi chanh gầy!

 

Nếu Em biết: giữa chng mnh khắng-kht,

những dy thp gai cố gi bưng-bt!

 

Cuối năm xưa, c một kẻ tm về,

nằm giữa lng qu m xt nhớ qu!

 

                            Nha-Trang − Đ-Nẵng 1961

                               THANH-THANH

                                Văn Nghệ Tiền Phong

                                      số 94, ngy 06-4-1961