VO THU

 

 

Trời đ vo thu c phải khng Em ?

Sao khng nắng ấm sưởi chăn rm !

Heo may chậm chậm đi khng ni,

Sao c bng người nh măt ghen ?

 

Em viết thư g ? Dưới bng trăng ?

Gip Ta gởi hộ đến C Hằng,

Bến trời mấy độ hoang tn qu ?

Nguyệt trắng Ngn H tuyết trắng băng.

 

Ta chẳng biết g lạ với quen ?

Hay l gi nước chỉ ring Em !

Bao giờ sng nửa vầng sao sng,

L mắt thu gầy lấp lnh đen !

 

C phải thu về chiếc l bay ?

Đi bằng chn mắt ngn bn tay,

Hay bằng hơi thở trong vừng tc

Để bước theo Ta chẳng c hay ?

 

Ta lại băn khoăn lạc lối rồi ?

Em đu hề ni l chia phi !

Rừng thu nai chẳng cn về lại ?

Suối vắng đất trời nước cuốn tri !

 

Ta dại khờ? Em cứ  vẫn say !

Men tnh sao rượu lạc my bay ?

Nguyệt khng hề hỏi thu qun lối,

Mu cỏ heo may sắc đọa đy !

 

Rồi cả trăm năm vắng hết thu ?

Rừng hoang v tận biển sương m,

Tiếng chim thi ht trn hng dậu,

Đi mắt Ta buồn bước lng du !

 

Em chớ khc người cứ khc la,

Ba ngn thế giới dội m ba,

Tri trim c buốt đừng lo sợ ?

Khc mi đi Em đ c Ta.!

 

Trời đ vo thu chẳng c thu ?

Sương m mấy chặng ng hoang vu,

Tiếng Em tri lạc bn thời tiết ?

Bước lng du người vắng tiếng thu .

 

                                TRC LANG