ĐIỂM SÁCH "TUẦN TRĂNG MẬT"

CỦA THANH-THANH

 

          ... Đủ các thể thơ mới.  Ta đă t́m gặp Thanh-Thanh xuất-sắc hơn các loại khác khi đọc thơ tám chữ của anh.  Qua một đề-tài khá mới-mẻ...

          ... Những ḍng chữ tâm-t́nh – tiếng nói tâm-hồn của nhà thơ trẻ -- xoáy mạnh vào tâm-tư tôi, một kẻ rất yêu thơ...

          ... Phần thành-công trong “Tuần Trăng Mật” nhờ Thanh-Thanh đă trung-thực với đề-tài, mỗi một bài thơ... Thanh-Thanh đều ghi lại một ư-nghĩ tốt...

          ... Đọc thơ anh, tôi đă gặp những vần thơ dễ thương, dễ thương và trong-sáng như màu trời thiên-thanh.  Thơ anh phảng-phất cái giọng đa-t́nh của một Nguyễn Bính vào thời xưa...

          “Tuần Trăng Mật” là tập thơ dành cho bạn trẻ.  Thanh-niên thời-đại nên đọc... “Tuần Trăng Mật” c̣n là... “người chồng lư-tưởng của những thiếu-nữ đoan-chính”.

          Tôi trân-trọng trao đến những người đang yêu nhau một thi-phẩm đă nói lên cái t́nh yêu như t́nh của Thanh-Thanh...

 

TỶ MẶC TỬ    

Nha-Trang, 7-59    

(Nhật-báo “Công-Dân”)