TUỔI GI

     

Ti c thấy một b gi thiểu-no;
Con rể du khng rảnh để chăm lo.
Cng đồng-cảnh sống trong nh dưỡng-lo;
Ho-hắt hồn trong thể-xc cm+xo.
 
Ti c gặp một ng gi độc chiếc;
Chu+chắt x-xồ, bồ-bịch nghnh+ngh.
Ra siu-thị chơi cờ cng bạn thiết,
Hơn ở nh thừa lẻ bng dưng qu.

Ti vẫn sợ đến khi mnh lụ-khụ,
Hoặc ốm đau, nghễnh-ngng, cần người chăm,
Ti cũng sẽ nối theo chn cc cụ,
Vo Viện nằm chn nỗi khổ trăm năm.

Nhưng Trời Đất đoi thương đời thiện hảo,
Cho sống lu v sức khỏe chưa vơi;
Con+chu+chắt quy-quần vui tuổi lo;
Chưa bằng ai nhưng đ vượt bao người.

Cảm-tạ Đời, cảm-tạ Người, Cuộc Thế;
V cc con, cc chu, rất chn-tnh,
Đ săn-sc cha, ng trong lo-tuế,
Cho lng gi trẻ khỏe như thư-sinh.

Rồi mai mốt khi gi-từ tất cả,
Sē mỉm cười thoả dạ nơi hư-khng; 
V con, chu cũng thảnh-thơi, hể-hả
V đ tận-tnh đối với cha, ng...

 

 

                               THANH-THANH

                                                                   Sinh-nhật lần 86