TỬ-THƯƠNG

 

 

Tối hôm nay Thượng-Đế đến thăm ḿnh,

ngồi ghé xuống một bên giường bệnh-viện.

Ḿnh dụi mắt ngó Người Cha Phước-Thiện,

rồi ôm chầm mà khóc nấc trong tay.

 

Từ bao lâu ḿnh đợi phút giây này

nên níu chặt vai Người mà kể-lể:

Nếu số-mạng là do Người đặt-để,

th́ ḿnh xin nhận lấy, rất hồn-nhiên.

Nhưng nhân-gian là gốc cội ưu-phiền,

ḿnh vẫn thấy sau lưng nhiều trái+ngụy.

 

Dù bữa đó giữa sa-trường ngă quỵ

(mảnh đạn thù đă cản bước chinh-nhân,

trở về đây trong xó xép giam thân)

thương-tích nhỏ vẫn hứa phần chóng khỏi.

 

Ḿnh tĩnh-dưỡng mà tâm-thần mệt-mỏi;

ḿnh nghỉ-ngơi mà thể-xác suy-ṃn;

v́, sau khi ḿnh chí lớn chưa tṛn,

những sự thật đă vội-vàng xảy đến.

 

Ôi giọt lệ của những người quư-mến

khi nghe tin ḿnh gục xuống bên đường,

không chảy ra nhưng ứ-đọng niềm thương

trong giọng nói bỗng nghẹn-ngào ấm-ức!

 

Ôi vẻ mặt cố làm ra oán-tức

(nhưng trong ḷng thầm khấp-khởi mang ơn)

lũ nghịch-cừu − nhân lúc quấy giang-sơn,

đă hại ḿnh − của dăm tên thủ-hạ

đang ngấp-nghé được quyền chuyên tác-họa

(nếu vắng ḿnh trên đốc kiếm huy-binh)!

 

Mầm ăn-năn cứ gặm nhấm tim ḿnh

v́ đă quá tin chờ nơi Thượng-Đế.

 

Nếu biết trước cuộc đời là ấy thế,

ḿnh đă yêu bạn tốt nhiệt-thành hơn,

và đă không nâng-đỡ kẻ vong-ơn!

 

Đêm một trắng đă có người bạc tóc,

huống đă bao đêm ḿnh đau năo-óc!

 

Tối hôm nay hay một sáng hôm nao,

dẫu phải theo Thượng-Đế đến phương nào,

ḿnh cũng vẫn gào vào tai Chí-Thánh:

 

Nhân-Loại khổ mà không lo chống+tránh

c̣n tự gây thêm để tự đọa-đày!

Đâu thiêng-linh quyền-phép Đấng Cao-Dày?

hay Thượng-Đế cũng hư-h́nh, ảo-giác?

 

Thượng-Đế lặng im, mắt nh́n hướng khác,

nhưng trên trán Người thoáng nếp da nhăn.

Ḿnh bỗng vui buông thả hết sầu-căn,

hóa bóng tối nhập vào ḷng bóng tối.

 

                                        THANH-THANH 

                                        Văn Nghệ Tiền Phong

                                                số 66, ngày 08-9-1960