TỰ TẠI... ĐN XUN

     

Lưu vong, 28 năm hơn nhỉ 

Thm một ma xun nữa đến rồi!

Cảm xc theo từng hơi thở nhẹ, 

Ni sao cho hết nỗi buồn, vui?

 

Vui?         

V đn nhỏ đ nn người,   

D chẳng hơn, no c km ai?      

Cơm o, nh, xe... thi tạm đủ,     

em ti, sức đng gp cho đời!   

 

Vui..v thm mấy triệu đồng hương,

Sống tạm yn..qua (cảnh) đoạn trường...

Ơn trả, nước người lun hỗ trợ,      

Nồi hầm trăm thứ*, một tnh thương!

 

Vui?                                            

V lịch sử đ sang trang,                

ất nước vươn ln, dẫu muộn mng...

ổi mới, tranh đua cng thế giới,     

Lạc Hồng, ging giống vẫn vinh quang?

 

Vui!                                      

Nhưng đi lc cũng hơi buồn.        

Bọn trẻ như qun hết cội nguồn..    

ội lốt, thằng ty..cng trọc ph,   

By tr tru đnh, dại hay khn? 

 

m văn dốt, vũ nt(dt) , hunh hoang,

Thnh tch khoe, qun lc chạy lng...

Thnh thiện, anh minh..tr(nịnh, bợ)?

Theo đui kẻ mạnh, học lm sang!  

 

Buồn?                                    

V mnh tr thiển, ti sơ,             

Lỡ vận, đường hoa bt..mịt mờ..  

Văn nghiệp, chưa đầy   đĩa cứng,   

Hư danh, may được tiếng nh thơ!                                                                          

Buồn g nữa?                       

Tc bạc, my thưa,                     

Ci tật m hoa vẫn chẳng chừa!    

D biết người-đời ưa sắc tướng,  

Bỏ nh hn sĩ, ngự cung vua!   

 

Vui, buồn!                       

nghĩ lại..chẳng buồn, vui!        

Tất cả l hư với vọng thi.      

Thế giới chuyển xoay            

cng vận nước,                  

An nhin, tự tại..                  

n Xun. Cười!                   

 

*tạm dịch chữ Melting pot

 

                  DƯƠNG HUỆ ANH