TRƯƠNG MINH DŨNG

 

Nỗi Buồn của Hạ (thơ)

  Những Tnh-Khc Chu KỳTrương Minh Dũng (nhạc)

Ty Ca do Chế-Linh diễn ca

Ra Cổng Chnh