TRI TIM B NHỎ V BỜ

 

c thể một cht mưa l lng ti se sắt  

c thể một cht nắng đủ hiu hắt cơn buồn

c thể đm thu nhưng ngọn đn khng tắt

c thể ngy tn ti tiếc nh chiều bung

c thể thương yu triệu lần chưa đủ

cho rất nhiều m vẫn nghĩ l chưa 

c thể qun ai, qun rồi lại nhớ 

m tri tim b nhỏ lại v bờ  

i! Ci đẹp vạn đời ai hiểu thấu

ti ra đi khng biết lối quay về      

đi cnh đập phập phồng trong mạch mu

muốn bay ra khỏi những tế bo kia 

biết ơn hoa d biết rồi hoa rụng 

tạ ơn my d biết rồi my bay  

nhớ ơn đời d cho đời tn nhẫn 

cm ơn Người d phụ phng đắng cay

v cm ơn Thượng Đế trớ tru thay!

đ cho ti cn được tri tim ny 

tấm lng kia d chẳng ai cần n 

ti vẫn đem trao tặng đến mun người.

 

               NG TỊNH YN