TRI CẤM

    

Từ buổi hồng hoang đầy phấn bụi

Địa đng cn tri cấm trn cy

Người trai nguyn tổ Adam hi

V thắm men tnh hương tc my

 

Cm dỗ bắt ta thm tri cấm

Như thm đời c những cơn say

Như thm cảm gic, thm hơi ấm

Thm để con tim đổ mộng đầy

 

Cũ mốc, cũ meo, đời cũ mm

Tnh ta đ cũ, qu hơi quen

Thời gian cũng cũ, đi mn lối

Cũ cả lời yu: anh với em

 

Vẫn cũ, d em thường đổi o

T son, đnh phấn bao nhiu lần

D thu đ bắt đầu thay l

Mời đn thời gian, gợi xun

 

Vẫn cũ, d tim anh ha kiếp

Để tnh yu đổi mới toanh toanh

i n cũng đến hồi da diết

Rồi đm rong ru bm cuộc tnh

 

Cm dỗ bắt ta thm tri cấm

Như thm đời c những cơn say

Từ trong nguyn tổ, v nguyn tội

Con rắn nằm khoanh trn nhnh cy

     

                    KHANG LANG