SINH-VIÊN TRẦN VĂN HỘI

 

Trần Văn Hội đă là một trong số những sinh-viên bị Sở Đặc-Cảnh địa-phương nghi là thân-Cộng nhất, nhưng bề ngoài y không giữ một chức-vụ quan-trọng nào trong hàng-ngũ “sinh-viên tranh-đấu” chống Chính-Quyền, nên y ít bị theo-dơi ngoài đời.  Nay th́, với tin-tức của điệp-viên Hoàng Kim Khánh, cơ-quan an-ninh phản-gián bắt đầu khai-dụng đầu-mối này.

Chỉ trong một thời-gian ngắn, Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên đă phát-hiện được một số cán-bộ nằm vùng và cơ-sở nội-thành bí-mật tiếp-xúc với Hội tại các địa-điểm khác nhau hoặc ngay cả tại nhà y.  Đây là công-tác t́nh-báo chứ không phải là an-ninh, nên chúng tôi tuyệt-đối tránh bắt-bớ, điều-tra, vấn-cung, lục-soát, mà chỉ thu-thập bằng-chứng xác-thực về các hoạt-động của nội-bọn mà thôi.

Khi đă có đủ dữ-kiện để nếu cần phá vỡ th́ tóm gọn tất cả tổ-chức “thanh-niên sinh-viên học-sinh-vận” và “trí-vận” của Việt-Cộng tại Thành-Phố Huế, tôi chủ-trương tiến xa hơn bằng cách tuyển-mộ ngay chính Trần Văn Hội làm nội-tuyến-viên, để y xâm-nhập cao hơn vào đảng-ủy cộng-sản Thành, Tỉnh sở-tại, và Liên-Khu IV, như các điệp-viên khác đă có trước rồi.

Thiếu-tá Trương Công Ân đích-thân thực-hiện kế-hoạch của tôi, có thiếu-tá Liên Thành, Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh, sốt-sắng góp phần, nên đạt được kết-quả mong-muốn dễ-dàng.

Tất-nhiên, Ngành Đặc-Cảnh không thể công-khai gặp Trần Văn Hội, dù là tại cơ-quan công-quyền, tại Viện Đại-Học Huế, tại nhà y, hay tại một nơi nào khác, để trưng bằng-cớ cho y hết chối căi, rồi đặt điều-kiện cho y hợp-tác với ḿnh; v́ làm như thế th́ có thể bị người khác biết, vi-phạm nguyên-tắc bảo-bí, làm hỏng kế-hoạch của ḿnh.  Do đó, tôi chấp-thuận cho Ân tái-diễn tuồng cũ: bắt cóc Hội.  Và, cũng như đối với Hoàng Kim Khánh, chúng tôi chỉ dùng lư-luận mà thuyết-phục Hội thỏa-thuận làm tai+mắt cho Chính-Quyền trong nội-bộ đối-phương, mặc dù y quả thật có đầu óc chống-đối chế-độ Việt-Nam Cộng-Ḥa.  Y chưa có đủ can-đảm bỏ trốn vào rừng, hứng chịu gian-nguy trên con đường gai-góc mịt-mờ, hy-sinh tương-lai gần với mảnh bằng bác-sĩ đầy hứa-hẹn danh-vọng và tiền-tài trong xă-hội bấy giờ.  Y chỉ thích-hợp với lối hoạt-động đối-lập hợp-pháp ở thành-thị mà thôi, v́ thế y chọn việc làm mật-báo cho Ngành Đặc-Cảnh như là một lối thoát để khỏi bị vào tù.

Có thể là Hội đă không thành-thật một trăm phần trăm, nhưng nói chung th́ y đă báo-cáo cho cơ-quan Đặc-Cảnh hầu hết mọi việc làm của tất cả các phần-tử liên-quan, mọi tài-liệu và khẩu-lệnh mà y nhận được cũng như chuyển đi, mọi kế-hoạch thực-hiện và dự-trù, bởi lẽ y biết chắc là Đặc-Cảnh đă nắm được đường dây sinh-tồn của y và đồng-bọn rồi, không báo-cáo cũng không xong.

Nhưng đến đây th́ đối-tượng Trần Văn Hội không c̣n có giá-trị cao như trước nữa.  Chúng tôi đă phăng ḍ ra được nhiều đầu-mối khác, nhất là các đường dây giao-liên, đi ngược vào mật-khu, và một số cán-bộ thỉnh-thoảng có về thành, phụ-trách các công-tác khác hơn.

Đối với các cán-bộ cộng-sản từ rừng về thành, hoặc không có chỗ ở hợp-pháp nhất-định, th́ việc bắt giữ công-khai hay bí-mật, tức là bắt cóc, không thành vấn-đề.  Khó-khăn của Ngành Đặc-Cảnh là phân-công cho mỗi Trưởng Lưới đảm-trách một mục-tiêu khác nhau; nhất là giữa các điệp-viên Hoàng Kim Khánh và Trần Văn Hội, người này không biết kẻ kia cũng đă được chúng tôi tổ-chức, và một số cán-bộ bí-mật khác cũng đă là nội-tuyến-viên của chúng tôi rồi.

Ở bộ-phận tham-mưu, công-việc lại càng phức-tạp hơn.  Làm thế nào để vừa giả-vờ đối-xử với mỗi Trưởng Lưới như là Cấp Trên chỉ trông-cậy vào một điệp-viên do Trưởng Lưới ấy điều-khiển mà thôi, lại vừa dùng tin-tức tài-liệu của đường dây này để bổ-túc, đối-chiếu, kiểm-chứng, lượng-giá tiến-triển của đường dây kia, mà không lầm-lộn lẫn nhau.

Riêng về Trần Văn Hội, y đă thành-công trong công-tác của Việt-Cộng giao-phó, là tạo được thế đứng vững-chắc cho Hoàng Kim Khánh trong đầu-óc hiếu-sự của số đông sinh-viên “tranh-đấu”, qua huyền-thoại bị cơ-quan an-ninh bắt cóc, để đánh bạt các ứng-cử-viên khác trong cuộc bầu-cử chức-vụ Chủ-Tịch Tổng-Hội Sinh-Viên Huế cho nhiệm-kỳ sắp tới đây.

Ngoài ra, đúng với sách-vở của cộng-sản, cái “lư-lịch trong-sạch” của Hoàng Kim Khánh cũng đă đóng được vai tṛ quan-trọng, trong bước đầu, là dùng Khánh để xâm-nhập vào hàng-ngũ Ky-Tô-Giáo quá-khích, và liên-kết hai lực-lượng cùng đối-lập Chính-Quyền hiện-hữu lại với nhau (v́ đồng-thời Đảng “Nhân-Xă” tức Nhân-Vị Xă-Hội, hậu-thân của Đảng “Cần-Lao”, về mặt nổi qua “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh” do linh-mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, đă tổ-chức xuống đường gây xáo-trộn an-ninh trật-tự chung, cũng bắt đầu từ Huế).

Trong một cuộc mít-tinh tại nhà-thờ Phú-Cam, trung-tâm Ky-Tô-Giáo lớn-mạnh nhất tại Huế, và có ảnh-hưởng nhiều nhất về mặt chính-trị đối với giáo-dân tại Miền Trung, linh-mục Nguyễn Kim Bính, Cha Xứ tại đây, đă nồng-nhiệt và hănh-diện giới-thiệu sinh-viên Hoàng Kim Khánh đứng ra phát-biểu với tín-đồ Ky-Tô-Giáo, như là dấu-hiệu chính-thức của sự lớn-mạnh của “Phong-Trào” nói trên, tất-nhiên cũng là sự lớn-mạnh của “tập-thể sinh-viên Huế”, và t́nh đoàn-kết gắn-bó giữa hai bên trong mục-đích chung chống-phá chế-độ Việt-Nam Cộng-Ḥa: một bên là nhóm giáo-dân Ky-Tô-Giáo cực-đoan, nạn-nhân vừa mới bị Cảnh-Lực giải-tán trong một cuộc biểu-t́nh tuần-hành; một bên là nhóm sinh-viên quá-khích, mà Hoàng Kim Khánh là thí-dụ điển-h́nh, vừa mới bị các cơ-quan & đơn-vị an-ninh t́nh-báo “bắt cóc, khủng-bố tinh-thần”.

Cái thật và cái giả đă bắt tay nhau.  Nhưng công-chúng, kể cả Chính-Quyền, trong đó có các cơ-quan đơn-vị an-ninh & t́nh-báo, luôn cả các đồng-nghiệp của tôi trong Ngành Đặc-Cảnh mà không được phép biết ǵ về kế-hoạch của chúng tôi, làm sao hiểu được sự thật về vụ Hoàng Kim Khánh “bị bắt cóc”, một vở tuồng do cộng-sản mà đại-diện là Trần Văn Hội đạo-diễn cho Khánh đóng.

Linh-mục Nguyễn Kim Bính, nhân-danh là người chống-Cộng, trong cái huyền-thoại “các linh-mục đều chống-Cộng”, luôn luôn đề-pḥng cộng-sản xâm-nhập vào hàng-ngũ ḿnh, rốt cuộc cũng đă rơi vào cái bẫy thời-thượng mà cộng-sản giăng ra.

Cùng lúc, Trần Văn Hội cũng đă thành-công trong công-tác của Ngành Đặc-Cảnh giao-phó, trực-tiếp hoặc gián-tiếp, cố-ư hoặc vô-t́nh, giúp cho chúng tôi phát-hiện được thêm một số phần-tử cộng-sản và tay-sai cộng-sản tại Tỉnh Thừa-Thiên.  Cũng nhờ y mà chúng tôi tuyển-dụng được thêm một số mật-viên, lèo-lái cho họ tiếp-tục mai-phục trường-kỳ trong ḷng địch, để sẽ châm ng̣i cho những hành-động quyết-liệt khi nào cần đến trong tương-lai.

(c̣n tiếp)

 

                                                          LÊ XUÂN NHUẬN