CHUẨN-TƯỚNG

TRẦN VĂN HAI

 

TRẦN VĂN HAI qua làm Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia từ hồi c̣n là đại-tá, rồi mới thăng lên chuẩn-tướng.

Trước đó, Hai không quen biết ǵ tôi. Nhưng tại Tổng-Nha, hồi đó đại-tá Nguyễn Mâu cầm đầu Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Trung-Ương, lần nào Hai đến chủ-tọa những lễ bế-mạc, tỷ như Khóa I Phản-T́nh-Báo Cao-Cấp, Khóa I Lănh-Đạo & Chỉ-Huy Cao-Cấp CSĐB, v.v..., cũng đều thấy tôi, thủ-khoa, lên đọc diễn-văn, chắc ông đă nhớ mặt rồi; nên khi ông đến thanh-sát Vùng II -- là nơi ông đến nhiều lần, có lẽ là nhiều hơn các Vùng khác -- gặp tôi, nghe tôi trả lời hầu hết mọi điều mà đáng lẽ ra các viên đại-tá, Cao Văn Khanh rồi Cao Xuân Hồng, là cấp cao nhất tại Vùng, phải trả lời ông, th́ ông chú ư đến tôi rất nhiều.

 

HỒI đó, Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II mới dời văn-pḥng từ Buôn Ma-Thuột lên Pleiku, và đại-tá Cao Văn Khanh, Giám-Đốc, mới ổn-định xong trụ-sở cơ-quan, bèn mời tướng Hai lên đây dự lễ khánh-thành.


Khanh đă gặp nhiều lúng-túng trong vụ mời này. V́ một cơ-quan dân-sự cấp Vùng, hồi đó, phải ở dưới quyền hai cấp cao hơn: Trung-Ương chuyên-ngành của ḿnh theo hệ-thống dọc, và viên Tướng Vùng theo hệ-thống ngang. Nhưng hệ-thống ngang th́ lấn-lướt hơn; thí-dụ: khi Nha Chiêu-Hồi mở một Đại-Hội tại Vùng II, do chính Tổng-Trưởng chủ-tọa, th́ phải mời viên Tư-Lệnh Vùng II đồng chủ-tọa; nhưng viên thiếu-tướng Tư-Lệnh cấp Vùng lại cử một viên chuẩn-tướng cấp Khu đại-diện; thành-thử, nếu tính đúng theo hệ-thống đẳng-cấp, th́ viên Tổng-Trưởng Quốc-Pḥng mới là ngang hàng với viên Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi; dưới Tổng-Trưởng Quốc-Pḥng là Tổng-Tham-Mưu-Trưởng, dưới Tổng-Tham-Mưu-Trưởng là Tư-Lệnh Vùng, dưới Tư-Lệnh Vùng là Tư-Lệnh Khu. Thế nhưng, tất cả các thuyết-tŕnh-viên, đại-diện các Ngành liên-quan, đều phải "kính thưa thiếu-tướng (Tư-Lệnh Khu) đại-diện thiếu-tướng Tư-Lệnh Vùng" trước, rồi mới "kính thưa ông Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi" sau.

 

Đằng này, Cấp Trên hàng ngang là trung-tướng Vĩnh Lộc, tính theo quân-giai th́ cao cấp hơn chuẩn-tướng Trần Văn Hai nhiều.

Cuối cùng, trung-tướng Vĩnh Lộc đă cử chuẩn-tướng Lê Trung Tường, là Tham-Mưu-Trưởng Quân-Đoàn, đại-diện qua dự với đại-tá Khanh. Nhưng chuẩn-tướng Hai muốn tỏ ra ḿnh là chủ, ḿnh là chủ-tọa, ḿnh có toàn-quyền chủ-tọa buổi lễ, nhất là khai-mạc bữa tiệc thết-đăi quan-viên.

Quá trưa đă lâu mà Hai vẫn cứ hỏi thêm chuyện này chuyện kia trong phần thuyết-tŕnh, khiến tôi vừa phải trả lời thay cho nhiều phần-hành khác, vừa làm thông-dịch-viên cho các Phối-Trí-Viên, cũng thấy áy-náy cho Tường và các đại-tá khác từ Quân-Đoàn qua, đang đợi bên ngoài.

 

Về sau tôi mới hiểu ra lư-do.

 

TRƯỚC kia, Hai từng được cử ra làm Tỉnh-Trưởng Tỉnh Phú Yên, đương-nhiên là kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Tiểu-Khu ấy, nhưng bị các cấp hữu-quyền tại Quân-Đoàn II gây sự khó-khăn cho ḿnh. V́ thế nên ông đă có mặc-cảm với giới cầm đầu của Quân-Đoàn này.


Đến khi Hai thăng chuẩn-tướng, việc làm trước tiên của ông là đến Phú-Yên, trong tư-thế mới, thăm lại Tỉnh cũ của ḿnh. Ông đem theo rất nhiều quà, đến viếng nhiều nơi, nhất là các cô-nhi-viện và cơ-sở xă-hội của Phật-Giáo và Ky-Tô-Giáo tại đây. Tôi thấy mọi người, đặc-biệt các nhà tu-hành sở-tại, đều rất vui mừng cảm-động được gặp lại ông như một người thân hơn là tướng-lănh hay cấp-chức Chính-Quyền.

Hẳn là trước kia ông đă đối-xử với họ tốt đẹp thế nào.     

 

HAI đi Tỉnh nào trong Vùng II cũng có tôi cùng đi theo.

Ông đă chăm-chú hỏi thẳng riêng tôi về nhiều vấn-đề, nhất là Kế-Hoạch "Phụng-Hoàng".

Có lẽ ông đă nhận thấy quan-điểm của tôi khác lạ với những điều ǵ mà các viên-chức phụ-trách "Phụng Hoàng" ở cấp Trung Ương, tức tại Tổng Nha CSQG, đă tŕnh lên ông.

 

TÔI nhớ là có một lần, Tổng-Nha tổ-chức hội-thảo về Phụng-Hoàng, mà người thuyết-tŕnh, vốn chỉ là một tay ngang, lúng-túng trước các nan-đề do tôi nêu ra, đă vội dọa tôi:

-- Những điều nói ra ở đây đều là mệnh-lệnh của chuẩn-tướng Tổng Giám-Đốc, người nào có gan th́ lên căi lại với Tổng-Giám-Đốc.

Chắc hẳn Hai đă nhận ra cái lư của tôi trong những ư-kiến mà tôi nêu lên, nên ông mới chịu kiên-nhẫn lắng nghe.

 

SAU này, trung-tá Nguyên, một sĩ-quan ưu-tú trong binh-chủng Biệt-Động-Quân, theo qua làm Chánh-Văn-Pḥng cho ông, đă nói với tôi:

-- Quái lạ, chuẩn-tướng đă đi hầu như khắp nơi, mà chưa gặp ai biết rành mọi việc như anh.

Vui miệng, Nguyên nói:

-- Ông rất chăm-chỉ và rất liêm-chính, các anh may-mắn có được một người như ông.

 

NHƯNG, không lâu sau, tôi nghe nói Nguyên đă xin trở về đời sống quân-nhân.


H́nh như anh sợ ḿnh bị lẫn-lộn với vài kẻ khác, trong số sĩ-quan mới được tướng Hai đưa qua, và mới được giao một số quyền-hành...