TỐNG BIỆT HNH

    

Ta tưởng Ngươi

đi về phương Đng

Ta rt cho Ngươi

chn rượu hồng

Rượu sẽ mềm mi

Ngươi sẽ khc

Ta cười, Ngươi

c hiểu g khng?

 

Ta tưởng Ngươi

đi về phương Ty

Ta rt cho Ngươi

chn rượu đầy

Rượu sẽ lm cay

đi mắt ướt

Ta nhn, lệ rớt

giữa lng tay...

 

Ta tưởng Ngươi

đi về phương Nam

Ta rt cho Ngươi

chn rượu trn

Rượu sẽ lm hoen

thn o bạc

Ngươi về, khật

khưỡng dưới vầng trăng...

 

Ta tưởng Ngươi

đi về phương Bắc

Ta rt cho Ngươi

chn rượu ngọc

Rượu sẽ v ta

ni với Ngươi:

Vĩnh biệt.  Đừng

quay nhn ng trc.

 

Ta tiễn Ngươi.  Ồ,

ta tiễn Ngươi

Rừng phong khng gi

trời khng my

Hoa đu, để

ngt thơm vườn ngự

Ta tiễn Ngươi m,

ta tiễn Ngươi!...

     

                     VI KHU