TI RAO BN NGẬM NGI

 

Cho ti lại cht dại khờ
Như xưa
Yu - chẳng biết ngờ vực chi
Khn ngoan giờ
Để lm g?
Cho tim ngần ngại hết th xun trong

Cho ti lại cht mềm lng
Bng khung nt mắt mơ vng tay ngoan
By giờ hơn thiệt tnh toan
Thời gian đi mất
Ti trn c đơn.

Cho ti lại cht dỗi hờn
Vu vơ mộng mị
Mau buồn
Mau khuy
Ti rao bn ngậm ngi ny
C ai cũng tiếc xt đầy như ti?

 

 

                                   L MAI