TI Đ KHC

 

Ti đ khc từ khi rời lng mẹ 

Sợ hay mừng đời đ tiếp nhận ti

V từ đ một hnh hi nhỏ b 

Lớn khn dần ngọt sữa mẹ thơm mi 

         

Ti đ khc mẹ di dầu cơ cực 

V cha cn nặng nợ bước chinh nhn

Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực 

Dưỡng dục con cn lận đận nui chồng

 

Ti đ khc mẹ ra đi vĩnh viễn

Bởi giặc về cy nt xm thn

Những đạn pho v tnh gy tai biến

Người đớn đau quằn quại trt linh hồn

 

Ti đ khc tối ba mươi hm đ 

Thng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm 

Những con tu vượt trng dương sng gi

Chở bao người mang thống khổ hờn căm

 

Ti đ khc được tin anh ng gục 

Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung

Muời mấy năm, niềm tin khng r mục 

Ch kin cường kh lay động chuyển rung

 

Ti đ khc cảnh qu nh điu đứng 

Mỗi địa danh mang chiến sử oai hng 

Đ bao đời ng cha ta gầy dựng 

Nay cn chăng những hoang phế tn vong

 

Ti đ khc suốt qung đời lưu lạc 

Khc cho người v khc cả cho ti 

Bao tang tc, bao lầm than dn tộc  

Đoạn trường ny cn khc mi khn ngui

 

              DƯ THỊ DIỄM BUỒN