TÔI C̉N BỎ LẠI

 

          Trong tuyển-tập “Những Áng Thơ Mới Tuyệt-Tác”

          do “Poets Guild” ở New York, USA, ấn-hành năm 1994

 

Tôi c̣n bỏ lại: một đàn con trẻ dại

Chưa kịp sẵn-sàng chuẩn-bị cho tương-lai;

Với con của chúng, cũng mù-mịt ngày mai

Chưa biết ra sao, về đâu trong băo-táp.

 

Tôi c̣n bỏ lại: một ngôi nhà ấm-áp

Mà bọn cướp ngày chiếm-đoạt không ngơi tay.

Chúng bắt tôi trả: món nợ không hề vay,

Và bắt tôi học những tṛ ma, thói mănh.

 

Tôi c̣n bỏ lại: những đồng-bào bất-hạnh

Bị chúng tẩy năo, cho mất hết lương-tri.

Quê-hương dấu-yêu, mà trí-óc ngu-si,

Phí-phạm tài-nguyên, buông trôi từng vận-hội.

 

Tôi c̣n bỏ lại: một thời-kỳ sáng-dội,

Nhưng không lăng-xao hay phủ-nhận kỳ-công.

Tôi phải thu-gom kinh-nghiệm từ cha+ông

Và của chính ḿnh, làm hành-trang cuộc sống.

 

Tuy bỏ lại nhiều, nhưng không quên ṇi-giống,

Trên bước viễn-hành thực-hiện giấc mơ hoa:

Ta không lo riêng cho mỗi một ḿnh ta,

Mà phải nghĩ đến đồng-bào đang ngóng đợi.

 

Bản tiếng Việt của THANH-THANH

Tám Mươi Năm Làm Thơ