HÔM NAY

      Hôm Nay tôi ngắm vầng dương
Rời bầu trời đẹp êm nhường như nhung.
      Hôm Nay tôi ngắm vầng trăng
Toả soi ánh sáng vặc-vằng đêm thâu .
      Hôm Nay tôi quẳng lo âu,
Để tim hy-vọng, để đầu mộng-mơ .
      Hôm Nay tôi xét người ta
Không qua định-kiến, không qua ngoại-h́nh.
      Hôm Nay tôi cười tươi xinh
Với kẻ thù, hănh diện ḿnh bước đi .
      Hôm Nay tôi nói điều ǵ
Ḿnh thật-sự nghĩ, chẳng chi giấu nào .
      Hôm Nay tôi hát như gào,
Nghe ḿnh thực-sự cất cao tiếng ḿnh.
      Hôm Nay tôi quyết phân minh,
Giữ sự chọn-lựa đinh-ninh trọn đời .
      Hôm Nay tôi chớp cơ thời,
Không c̣n sợ-sệt ngại lời nói ra .
      Hôm Nay tôi gắng ngâm-nga
Từ hay, ư đẹp, tránh va-chạm người .


      Hôm Nay tôi lắng ḷng tôi
Để nghe t́nh-cảm sục-sôi trong hồn,
      Đừng cho lư-trí ép dồn!
Hôm Nay tôi chọn con đường của tôi,
      Dù đường thưa vắng bóng người,
C̣n hơn nẻo cũ: lề xoi, lối ṃn!
      Và Hôm Nay nếu không tṛn,
Nếu Hôm Nay cũng chẳng c̣n Hôm Nay,
      Th́ tôi sẽ đợi Ngày Mai,
Tôi lại gắng nữa, không phai chí ḿnh...

       

THANH-THANH

Việt-hóa