NHẬN XÉT

VỀ "TUẦN TRĂNG MẬT"

CỦA THANH-THANH

 

          ... “Tuần Trăng Mật” gieo thêm vào ḷng như một mối tin-tưởng ở ng̣i bút bạn.  Quả vậy, dầu ở giai-đoạn nào, thế-hệ nào, ư thơ của Thanh-Thanh cũng súc-tích t́nh-cảm.  Ngoại-cảnh không chi-phối Thanh-Thanh mà chỉ làm khung cho nội-tâm Thanh-Thanh giải-bày dễ-dàng qua vần-điệu.

          Sau khi tắm “Ánh Trời Mai”, reo vui theo khúc “Nhạc Ngày Xanh”, nay Thanh-Thanh hân-hoan ca “Tuần Trăng Mật”.  Tiếng nói của tim ḷng lại được dịp rót ngọt-ngào vào nhân-thế, làm dịu-vợi những ǵ quá ư khắc-khổ, đắng-cay.  Người Thơ* hay Nguyệt-Cầm* cũng chỉ là những bóng h́nh của chàng thơ Thanh-Thanh xứ Huế chuyên truyền-ảnh đủ các cạnh-khía ngả đời qua nhịp sóng thi-ca...

 

TÔ NHƯ    

B́nh-Thuận, mạnh-đông    

Kỷ-Hợi (1959)    

 

 

*Các bút-hiệu khác của Thanh-Thanh: Người Thơ khi viết b́nh+luận văn-thơ, Nguyệt-Cầm khi viết kịch thơ.