tnh thu trn cao

     

Đ Lạt cho anh chiều sương m

qua phố nghe vừa chớm hơi thu

trn cao nắng vt ngn hiu hắt

mấy ci trời cao cũng ngậm ngi

 

Đ Lạt yu em từ bao giờ

khi thu vừa thắp mộng trong thơ

khi tc em xanh chiều liễu nhớ

vầng trăng thần thoại thong chim bao

 

c phải em mang thu H Nội

sương mai cn đọng dng vai gầy

cho anh say đắm hồn thu biếc

ngn năm hoi vọng dấu chim bay

 

Đ Lạt cho anh thu chia ly

lời ht em mang anh ra đi

cn hẹn h nhau bao nỗi nhớ

cầm bằng theo di bng chinh y

   

                         THI T HẠP