T M

 

 

Em hỏi: Anh tm ai                            

Khi bn mnh c đủ?                

− i, những v vương-chủ                 

Thống-ngự cả cung đi                  

Sinh st cả trần ai                        

Nhưng tm đu thấy bng thin-thai?

 

Em hỏi: Anh tm chi                  

Khi bn mnh c sẵn?                                      

− Hai tay mười ngn chẵn

Nắm được c t-ti,                        

Xe ra: khng cn g!                    

Lm sao nắm được lẽ huyền-vi?          

 

− Em hiểu chưa, em ơi!                   

Anh khng tm bằng mắt!                       

Như một mu khng sắc,                 

Như một tiếng khng lời,                       

Anh tm em khắp nơi,                 

Anh tự tm anh suốt một đời...         

 

                      Đ Nẵng, 1974-75

                   THANH-THANH