TIỄN

                                    Cho Nam  

 

 

Chu về, ch biết gửi chi đy?

Biết mấy toa xe thỏa dạ nầy!

Ring một lời thăm m đ sợ

Đủ cho chu ch nhọc thn gầy!

 

Chu về, ch chỉ chc bnh-yn,

Chẳng chc chi xa những ước-nguyền.

(Chc chu m nghe như tự chc!)

i đường ly-cch mấy sơn-xuyn...

 

Ở đy, chu biết chuyện đy rồi,

Cuộc sống trn ny chỉ thế thi!

(Nhưng nếu trn ny khng c thế,

Th cn chi kể với min xui?)

 

Chu về, ch chẳng gửi chi theo

D đy thm-tm chẳng tng ngho.

Chu c nghe chăng: rừng dậy gi,

Ni đang nn lại cuối chn đo...

 

                        THANH-THANH

                             Văn-Nghệ Tiền-Phong

                             số 182 ngy 27-12-1962