ThuyỀn ViỄn XỨ

 

Ra khơi sương khói một chiều

Thùy dương rũ bến tiêu điều ven sông

Lơ thơ rớt nhẹ men ḷng

Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang

 

Có thuyền viễn xứ Đà Giang

Một lần dạt bến qua ngàn lau thưa

Ḥ ơi! Câu hát ngàn xưa

Ngân lên trong một chiều mưa xứ người

 

Đường về cố lư xa xôi

Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang

Sau mùa mưa gió phũ phàng

Bến sông quay lại, hướng làng nẻo xa

 

Lệ nḥa như nước sông Đà

Mái đầu sương tuyết ḷng già mong con

Chiều nay trời nhẹ xuống hồn

Bao nhiêu sương khói chập chờn lên khơi

 

Hai bờ sông cách biệt rồi

Tần Yên đă nổi bốn trời đao binh

Ngàn câu hát buổi quân hành

Dặm trường vó ngựa đăng tŕnh nẻo xưa

 

Biết bao thương nhớ cho vừa

Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương

Chiều nay trên bến muôn phương

Có thuyền viễn xứ lên đường... lại đi....

 

                             HUYỀN CHI