THUYỀN MY  

 

 

Ai chở my về đy trưa nay ?

Đem giăng giăng xm phủ vai gầy

Đem c liu dắt nghing ging tc

Ai chở my về đy trưa nay ?

 

Mỏi mắt di nhn chn trời tm

C lẻ đường my cnh chim bay

Tay ci vạt o thu sương lạt

Gi lộng vờn theo khi hương say

 

Gi buốt tun trn ging huyết lệ

Bồng bềnh theo vận nước lưu ly

M hồng phai lạt dần hương sắc

Bước ngập ngừng đau pht phn kỳ

 

Anh nằm đ m trong lng đất mẹ

Trn hoang tn đổ nt mảnh qu hương

Ai gieo tang tc th lương ?

Cho em c phụ bn đường gi bay ?

 

Ai chở my về đy trưa nay ?

Đem giăng giăng xm phủ vai gầy

Đem c liu dắt nghing ging tc

Ai chở my về đy trưa nay ?

 

                     VN HẢI