THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI

 

Thương nhớ phương nao, thương nhớ hoài!
Ḷng nghe cuồn cuộn nước sông trôi.  
Như cánh diều bay trong nắng ấm,  
Như đêm mưa băo gió không thôi!. 

Thương nhớ mênh mông, nhớ một trời,
Nhớ về quê mẹ chốn xa xôi.  
Nhớ con sông vắng, bến đ̣ cũ,  
Nhớ cánh đồng xưa, trăng sáng soi. 

Thương nhớ bâng khuâng, nhớ một đời, 
Nhớ bè bạn cũ thuở vui chơi. 
Nhớ mái trường xưa, khe suối mát,
Nhớ con đường nhỏ rẽ muôn nơi.

Thương nhớ ngàn năm, thương nhớ ai,
Như cánh buồm lớn nhớ biển khơi.
Ngày đă bay đi theo gió cát
Ḷng như núi đá chắn ngang trời.

Thương nhớ mênh mang, thương nhớ hoài,
Tấm ḷng muôn thuở bóng trăng soi.
Hoàng hạc bay đi chưa trở lại,
Vẫn c̣n mây trắng tháng năm trôi!

 

                               Sơn Trung