BNG HỒNG NỞ MUỘN 

Bng hồng    

Nở muộn chiều nay

Bừng ln sắc nắng say say mi hồng 

 

Ngẩn ngơ    

Em đứng ng trng   

Lạ chưa... ng phố bềnh bồng my bay 

 

Thong   

T o trắng sương lay  

Ồ khng... Xun đến nơi ny đ lu   

 

V tnh   

Sợi tc bạc mầu  

Theo thời gian chạy   

                        Về đu   

                                           Cnh hồng!   

                                   THU MINH

                                  La Rochelle (France)