THOẢNG CHT HƯƠNG XƯA

                                                                              

Ta về gi động cnh lan

Như trong hư ảo dịu dng tiếng mưa

Ta về thoảng cht hương xưa

Trong dư m cũ cn thừa nhớ mong

 

Ta về ngắm lại dng sng

Thuyền ơi cn cắm bn dng tương tư?

Ta về khoảng cch xa m

Đn trăng qu cũ tiếng thu ngập ngừng

 

Ta về lng bỗng rưng rưng

Như trong sương khi chập chng thơ

Ta về như thể trong mơ

Bng ai, ai đ như chờ, như than.

 

Hai mươi năm c muộn mng?

Hai mươi năm đ lỡ lng duyn nhau

     

SƯƠNG MAI