THƠ TNH CHO HUẾ

 

mai em về đường thu xanh bng l 

lng ta hồ như động nắng chim bao    

từ sớm mai cnh chim no thức dậy

ht trong hồn một khc nhạc vu vơ   

 

em đ về đường my khua lối nhỏ  

Nội Thnh tan sợi khi nhẹ la đ  

ta gỗ đ đu ngờ xao xuyến lạ 

như thuở no ta tưởng lạc mất ta 

 

dng sng Hương vo thu hiu hắt nhớ    

dng em buồn sương thoảng dấu hoa bay

dng tc biếc ngn năm yu qu đ   

em vẫn loi chim mộng qu thơ ngy  

 

trn đi mắt Huế sầu xưa cổ miếu   

ta một lần du mục gh thương qua  

tnh bỗng vương như tơ trời Thin Mụ

như chiều m gi thoảng ngọn Hương Tr  

 

em đ về ta gi nua nhung nhớ   

Thần Kinh ơi xe ngựa ci xa no   

ta nghe tnh ngất ngy men rượu tiễn  

đời đắng cay cn lại cht ny sao!

 

                      THI T HẠP